Napsali jsme Viktoru Orbanovi

Vyšlo na IVČRN dne 20.9.2015 (link)

Vážený pane premiére,
s nadějí a hlubokými respektem nyní hledíme směrem k nejlépe hájené hranici schengenského prostoru, k hranici Maďarska. Kroky, které nyní činíte pro ochranu nejen svého lidu, ale i obyvatel dalších zemí středoevropského prostoru, jsou pro nás velkou inspirací.
Dobře si uvědomujeme, že Vaše vláda musí být pod obrovským tlakem ze strany západních členských států EU a pravděpodobně i některých Vašich českých kolegů. Váš pevný, zodpovědný postoj jim nastavuje zrcadlo a ukazuje lidu celé Evropy, že politika může jít ruku v ruce se ctí a morálkou, že stále existují státníci, pro které není důležité pokrytectví politické korektnosti, ale bezpečnost svých občanů.
Pane premiére, neustupujte! Od maďarského lidu jste ve volbách získal velmi silný mandát. Nadále využívejte veškerého svého formálního i neformálního vlivu a hajte tak střední Evropu před tím obrovským nebezpečím, které se na nás nyní valí. Právě Maďarsko nyní tvoří hráz západní, sekulární kultury proti vyznavačům práva šaria. Maďarsko je hrází, která se nesmí protrhnout!
Naše iniciativa již více než před rokem, dlouho před současnou uprchlickou krizí, vyzvala českou vládu k poskytnutí azylu rozumnému množství osob z řad blízkovýchodních křesťanských a jezídských menšin – lidí, kteří nyní čelí regulérní genocidě a zároveň existuje slušná šance na jejich integraci do naší společnosti. Moc prosíme: Prosazujte, aby země V4 přijímaly právě tyto lidi. Vyznavačům islámu nechť pomáhají bohaté muslimské státy.
Ačkoliv názory většiny signatářů tohoto dopisu jsou v mnoha otázkách odlišné od těch Vašich, v tom nejzásadnějším se shodujeme: Vaše vláda se nyní srdnatě pere i za zájmy českých občanů. Závidíme maďarskému lidu, že v této krizové situaci má v nejvyšší výkonné funkci muže, jako jste Vy.

S přátelským pozdravem a upřímnými sympatiemi
Členové spolků Islám v České republice nechceme a Blok proti islámu

Martin Ambros, Tetčice
Ing. Jiří Barták, České Budějovice
Pavlína Bitarová, České Budějovice
Artur Fišer, Kladno
Mgr. Vilma Kaplanová, PhD., Praha
Doc. Mgr. Martin Konvička, PhD., České Budějovice
Elen Merouani, Třebechovice pod Orebem
Ladislav Vrabel, Praha


hungary_support

Maďarská verze:

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Reménnyel és mély tisztelettel, figyelünk a legjobban védett határ felé a schengeni övezet területén a magyar határhoz. A lépései, amellyeket most teszi, hogy megvédje nem csak az Ön népét, hanem más országok állampolgárait a közép-európai térségben, számunkra óriási inspirációt jelentenek. Tisztában vagyunk azzal, hogy az Ön kormánya hatalmas nyomás alatt helyettkezik a nyugati EU-tagállamok hozzájárása alapján. Az Ön felelősségteljes hozzáállása a többi tagállamoknak tükröt allít és az embereknek szerte Európában azt mutatja, hogy a politika kéz a kézben járhat a becsülettel és erkölccsel, hogy még mindig vannak államférfiak, akik számára nem fontos a képmutatás és a politikai korrektség, de ennél fontosabb a polgárai biztonsága. Miniszterelnök úr, kérjük Önt, ne addja fel a harcot! A választásokat erős mandátummal nyerte meg, használja ki minden formális és nemformális befolyását és védelmezze Közép-Európát e hatalmas veszély elött, amelly most ránk vonul. A mai napokban Magyarország egy biztonsági gátat képez a nyugati szekuláris kultúra és a keleti, saria törvény követői ellen. Magyarország egy vedö bástya, amellyet nem rongálhat meg senki és semmi! A mi polgári szervezetünk -kezdeményezésünk, több mint egy évvel ezelőtt, mielött kitört a jelenlegi menekültügyi válság, felszólitotta a cseh kormányt, hogy biztosítson menedékjogot a közel-keleti keresztény és jezídi kisebbségnek – mivel szembesülniuk kell a rendszeres népirtással, miközben lenne tisztességes esélyük, hogy integrálódjanak a társadalmunkba. Nagyon kérjük Önt, érvényesítse el, hogy a V4-es országai fogadják be ezeket az embereket. Az iszlám hívöit fogadják be a gazdag muszlim államok! Mindannyi aláíroink megállapodtak abban, hogy az Ön kormánya bátran harcol a cseh állampolgárok érdekeiben is, és irigyeljük a magyar néptöl, hogy ebben a válsághelyzetben a legmagasabb vezetői pozíción olyan ember áll, mint Ön. Üdvözlettel és őszinte együttérzéssel az “Islámot Csehországban nemakarjuk” (Islám v České republice nechceme) és az “Iszlám elleni blokk” (Blok proti islámu) egyesület tagjai.

Martin Ambros

Ing. Jiří Barták

Pavlína Bitarová

Artur Fišer

Mgr. Vilma Kaplanová, PhD.

Doc. Mgr. Martin Konvička, PhD.

Elen Merouani

Ladislav Vrabel


 

Diskuze:

NAPSALI JSME VIKTORU ORBÁNOVI:Vážený pane premiére,s nadějí a hlubokými respektem nyní hledíme směrem k nejlépe hájené…

Posted by Islám v České republice nechceme on 20. září 2015

Komentáře

comments