Národ neexistuje. Neomarxisté narušili svatováclavské procesí

Nevěříme v národ. Nacionalismus je peklo.

Neomarxističtí fanatici z feministického gangu RFK se včera pokusili narušit svatováclavské procesí ve Staré Boleslavi.
Tuto akci oslavuje třeba Jana Němcová, aktivistka Kliniky a strany Zelených nebo Karolína Drbohlavová z Českého Rozhlasu.

 

Komentář Dana Vávry: “Zdá se, že tu spousta soudruhů vyznávajících komunistickou internacionálu tápe v pojmech a tak jim trochu pomůžu. Národ není onen pejorativní “sociální konstrukt”, ale společenství lidí sdílející jazyk, kulturu, obývané území, historii dávnou i nedávnou, právo a hodnoty? A ne není to výtvor devatenáctého století, lidé se na základě těchto hodnot spojovali odpradávna.”

 

Protiváhou těmto  fanatikům byl projev kardinála Duky o odvaze a síle hlasů přehlížených.

Naši naději vidím v tom, že nám volby pomohou prosadit umlčovanou většinu. Jen tak naplníme úsilí o demokratickou společnost v demokracii bez přívlastků. Jen tak nebude většina manipulována a ovládána rozmary různých menšin.

V církvi nemáme jen Halíky. Z Přímluv při mši svaté ve Staré Boleslavi:

– „Na přímluvu sv. Vojtěcha prosíme za vyhnance a uprchlíky. Kéž s naší pomocí najdou odvahu vrátit se do zemí svých otců, stanou se novou nadějí pro své národy a obnoví svá města, kde budou žít v míru a pokoji“

– „Na přímluvu sv. Jana Nepomuckého prosíme za Církev v naší vlasti. Kéž biskupové, kněží, jáhni, ale i všichni věřící mají odvahu postavit se zhoubě genderových teorií a hájí přirozený zákon stvoření“

– „Na přímluvu svaté Zdislavy prosíme za naše rodiny. Kéž jsou muži opravdovými muži a dobrými otci, kéž jsou ženy opravdovými ženami a dobrými matkami, aby naše děti vyrůstaly v lásce a bezpečí“

– „Na přímluvu svaté Ludmily a svatého Víta prosíme za naše školství. Kéž dokáže i v dnešní době plné relativismu a všemožných nástrah vychovat z mladých lidí opravdové osobnosti, které se stanou zodpovědnými dědici české země“

 

Komentáře

comments