Naše novela zákona o církvích projednávána ve vládě

Návrh na změnu zákona o církvích, který IVČRN podávala prostřednictvím poslance M. Černocha koncem loňského roku, byl tento týden rozeslán poslancům a zaslán vládě k vyjádření stanoviska. Jeho další osud pozorně sledujte zde

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=453
ivcrn_pic_halal_#neprijimam

 

Z textu důvodové zprávy: Návrh zákona reaguje na výrazné zhoršení bezpečnostní situace v Evropě, ke kterému dlouhodobě dochází. Velmi se zvyšuje riziko šíření myšlenek a proudů, které nejsou slučitelné s civilizačním okruhem, do kterého patří Česká republika. V Evropě, Českou republiku nevyjímaje, posilují myšlenky, které popírají osobní, politická a jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví či náboženské vyznání. Je přitom zcela jasné, že takové proudy můžou znamenat významné bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Jednou z cest, skrze které se tyto myšlenkové proudy mohou šířit, jsou i církve a náboženské společnosti. České zákony přitom hledisko bezpečnosti při uznávání zejména zvláštních práv pro církve vůbec nezohledňují.

Zde si můžete přečíst znění zákona s vyznačením navrhovaných změn. (formát .pdf ke stažení)

Zde je důvodová zpráva – rozbor proč je podle nás potřebné změnit stávající zákon. (formát .pdf ke stažení)

Vyšlo na IVČRN dne 15. 4. 2015

Náš návrh na změnu zákona o církvích, který IVČRN podávala prostřednictvím poslance M. Černocha koncem loňského roku,…

Posted by Islám v České republice nechceme on 15. duben 2015

Komentáře

comments