Nation of Islam – černošští muslimští rasisté si notují s neonacisty.

Vůdce Americké nacistické strany George Lincoln Rockwell na shromáždění černých muslimů s S Malcolmem X, 1961.
Vůdce Americké nacistické strany George Lincoln Rockwell, společně se dvěma významnými členy své strany naslouchá projevu černošského muslimského rasisty Malcolma X na shromáždění černých muslimů v Uline Arena ve Washingtonu.

V roce 1961, se Elijah Muhammad, zakladatel muslimského rasistického hnutí amerických černochů Nation of Islam, setkal s vůdci Ku Klux Klanu v Magnolia Hall v Atlantě. Ačkoli pohlíželi rozdílně na význam té či oné barvy pleti, zcela se shodli v tom, že černoši a běloši musí zůstat oddělení. Následující rok Mohamed pozval šéfa americké nacistické strany George Lincolna Rockwella, aby se zúčastnil sjezdu Nation of Islam. I když Rockwell nazýval černochy “nejnižší spodinou lidstva”, byl okouzlen myšlenkou koalice: Nacisté a Černí muslimové mohou být spojenci, protože mají stejný cíl – oddělení ras.V neděli 25. června 1961, se Rockwell a deset jeho lidí zúčastnilo černého muslimského shromáždění ve Washingtonu. Černá stráž přivítala u vchodu Rockwella, a ohlásila do vysílačky, že “velký muž přichází”, pak jej čestná stráž doprovodila k sedadlům vprostřed první řady, hned u pódia. Zde se usadili, obklopeni osmi tisíci černých muslimů. Rockwell později řekl novinářům, že muslimy považuje za “černé nacisty”. “Plně se shoduji s jejich programem a mám nejvyšší úctu k panu Elijah Muhammadovi”. Rockwell uvedl, že pouze v jediné věci se s nimi rozchází. ”Chtějí kus Ameriky a já bych raději, aby odešli do Afriky. ”

Na nacisty velmi zapůsobilo, s jakou profesionalitou byla celá akce organizována, především byli uchváceni černošskými strážemi, které po celou dlouhou dobu programu stáli jako sochy vyřezané z ebenu v dusivém prostředí vydýchané haly.

Po několika úvodních řečnících, přistoupil k mikrofonu sám Malcolm X se svým projevem “Separace nebo smrt”. Pak se podíval muže v hledišti a zvolal: “Muslimové jste pro integraci, nebo pro separaci”. A dav se rozkřičel: “Separation!”. Rockwell a jeho muži začali spontánně tleskat.
Následně vystoupil se svým projevem před sálem plným černých rasistů i Rockwell.

Pro srovnání – Martin Luther King, bojoval za práva černochů, ale nebyl rasistou, zde podporuje Izrael:

Fotografie Hitlera s Jeruzalémským hlavním muftím, dokumentující dřívější spojení nacismu a islámu zná asi každý.

A Hitlerova slova obdivující islám jsme vám už přinesli:

Islamofil dne Adolf Hitler

IVČRN je proti islámu, protože představuje stejné, spíše horší nebezpečí jako nacismus.
-Art-

Komentáře

comments