Neberme si příklad z Británie, je čas sundat šátek z hlavy

Vyšlo na IVČRN dne 19.10.2014 /link/

Chirurg popisující své zkušenosti z britských nemocnic. Byl svědkem toho, jak muslimové upřednostnili své náboženské potřeby před bezpečností a zájmem pacientů. Dokonce se v průběhu operace zvedli a odešli se modlit. Ostatní zdravotníci se bojí upozornit na ohrožení bezpečnosti pacienta z důvodu nařčení z rasismu. Multikulturní totalita v praxi. ,,Pokud tolerance toleruje netoleranci, jde o sebedestrukční mechanismus. Má-li naše civilizace přežít, musíme své hodnoty vymezovat a chránit proti všem ideologiím, které je nerespektují nebo nenávidí. Základní otázkou totiž zůstává, nakolik je kultura, založená na absolutním respektování náboženských dogmat, schopna asimilace se společností založenou na respektu k demokracii, právům člověka a kritickému rozumu.”

(zdroj zde)

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments