Německý uprchlický tábor jako místo znásilňování bezbranných žen

Vyšlo na IVČRN dne 29.9.2015 (link)

http://evavaleriemaxova.blog.idnes.cz/c/478352/nemecky-uprchlicky-tabor-jako-misto-znasilnovani-bezbrannych-zen.html

immigrants-from-syria

“Podle koordinátora pro uprchlíky při UNHCR Amina Awada se Evropa musí připravit na miliony imigrantů, které bude muset přijmout. Každým dnem jich na evropský kontinent vstoupí kolem osmi tisíc.

Hráz Evropy je dávno protržená a neřízené davy uprchlíků se se zlobou v očích valí dál a dál. Vzdělaní a myslící Evropané s napětím sledují pravdivá videa a reportáže, které dokumentují chování davu běženců. Dav je fenomén, který budí v člověku respekt, obdiv i strach. Člověk jako součást davu reaguje na podobné podněty stejně, chová se primitivně, je ovládán pudy a emocemi, rozum jako by ustoupil do pozadí.

Francouzský lékař a vědec Gustav Le Bon (1841-1931) vydává v roce 1895 knihu „Psychologie davu“ (1895), která je nadčasová a pohlíží na dav ze dvou hledisek, a to v běžném slova smyslu, kdy vnímá dav jako „shromáždění jakýchkoli jedinců bez ohledu na jejich národnost, povolání, nebo pohlaví a bez ohledu na náhodu, která je svedla dohromady.“ Z psychologického hlediska v davu podle Le Bona: „vědomá osobnost mizí a city a myšlenky všech jsou zaměřeny týmž směrem. Tvoří se kolektivní duše beze vší pochybnosti přechodná, která však má určité vlastnosti. Z pouhého seskupení se stal…dav organizovaný nebo chcete-li dav psychologický. Ten pak tvoří jedinou bytost a je podroben zákonu duševní jednoty davů.“

Dav běženců, protestující na momentálně uzavřených hranicích, dav na nádražích, dav v uprchlických táborech, ty všechny vykazují shodné znaky. Dav je popudlivý, nálada v něm se mění, nemyslí racionálně, sympatie se obratem mění ve zbožnou lásku, antipatie přechází v hlubokou nenávist. Dav potřebuje svého vůdce, ten se brzy objeví a s ním pudové jednání, důvěřivost, změna emocí, přecházející v násilí.

Do naší země agresivní davy běženců neproudí, pouze se dozvídáme, že v detenčním táboře ve Vyšných Lhotách se vděční uprchlíci vyzbrojili ulámanýma kovovýma nohama od židlí, jídelními noži a upravenými žiletkami. Prý na obranu před spolubydlícími. Podle mě si podobné agresivní promyšlené chování zaslouží zpřísnění ostrahy a nasazení tvrdšího režimu pobytu. Podle psychologa je toto chování přirozeným projevem obrany, podle ředitele Organizace na pomoc uprchlíkům, Rozumka, se „kluci“ v táboře nudí, proto se vyzbrojují. Potřebují rozptýlit, hrát si, snad i animátorky, šachy a jiné aktivity. Ano, chyba je v nás!

V naší zemi máme znuděné muslimské běžence, kteří si válí zadek v uprchlických táborech a ve volném čase si v jednom z nich vyrábějí nebo zdokonalují zbraně, nejspíš proto, aby se mohli vydat na „nebezpečnou“ cestu na Západ, do Germanie, protože MY jsme zlí a chceme je deportovat zpátky!

Zatím tyhle nevítané grázly omlouváme, budeme jim zajišťovat čisté ložní prádlo, halal stravu, desítky televizních kanálů v arabštině, aby průběžně věděli, jak se jejich soukmenovci přesouvají na Západ, výhledově zajistíme i pedagogy volného času, animátorky a učitele šachu. Neztrácí se tady zdravý rozum a pud sebezáchovy těch, co jsou za tyhle uprchlické azyly zodpovědní?

Britský deník Daily Mail v nedávném článku poukázal na jev, ke kterému každý den dochází v německých uprchlických táborech, včetně tábora v Giessenu. V bývalé americké základně je 5 000 běženců, a život tam je drsný. Německá média o tomhle ale mlčí, zveřejňují fotky pár desítek zinscenovaných vítačů s transparenty, vyděšených muslimských dětí v náručí milujících otců a jiné láskyplné momentky. V Německu není zobrazení pravdy o „dětech“ Mutti Merkel žádoucí, dokonce může být i trestné! Mutti ví, co dělá!

Pokud odhadem do Evropy vstupují běženci v poměru 70:30, muži : ženy s dětmi, je jasné, že na vážný problém je zaděláno a tenhle problém musí vygradovat. Nedlouho fungující německé uprchlické tábory situaci nezvládají, tábory řízené sociálními pracovníky, lidmi bez větší zkušenosti s chováním muslimských mužů vůči ženám, se stávají svědky znásilňování žen, bití dětí, potyček a jiné agrese, o které se nesmí veřejně psát ani mluvit!

Na případy násilí poukázaly čtyři organizace pro ženská práva. Nechráněné ženy, nadržení muži, bezbranné, plačící děti musí v táborech spát vedle sebe, tábory jsou improvizované, muži, pokračovatelé proroka Mohameda, čekají na své ženské oběti, které v táboře znásilňují, sexuálně zneužívají, nebo nutí k prostituci. Podle ženských organizací se oběti bojí o svých zážitcích promluvit veřejně. Mluvčí policie v Giessenu připouští, že se asi něco děje, za místní politiky se pro Daily Mail vyjádřila radní města Eibelsheauserová: „Víme o tom, že se tam znásilňuje…“

Federální komisař zabývající se ochranou dětí před sexuálním zneužíváním Johannes-Wilhelm Roerig prohlásil: „Jsem skutečně hluboce znepokojen tím, čemu musejí děti v uprchlických táborech čelit. Nejsou tam před tímto nebezpečím zdaleka chráněny tak, jak by tomu mělo být.“

Trochu málo na tak hrozné zjištění. Přijmout je a pak dělat, že se nic neděje! V uprchlických táborech se naděje muslimských žen a vidina lepšího osudu jejich dětí proměňuje v kulturu znásilňování, sexuálního zneužívání a týrání. Trochu brzy na to, že jejich integrace ještě ani nezačala!

Nikdo přesně neví, jakou představu měli a mají nezvaní hosté o přijetí v bohaté evropské zemi, jaký je hlavní účel jejich „návštěvy“. Frau Merkel tu z pozice vůdce EU rozehrála ve své pýše a aroganci nebezpečnou hru, její slova o otevřeném přístupu k uprchlíkům, kteří přicházejí, aby zde nalezli klid a mír, se proměnila i ve strach, obavy, pláč a beznaděj muslimských žen v uprchlických táborech. Zatím se násilí děje za ploty táborů a je zakázáno o něm veřejně mluvit. Zatím…

Co bude, až mladí silní a zdraví muži, posíleni studiem Koránu, opustí uprchlické tábory a vyrazí do ulic německých měst? Promění je postupně tak, jako je tomu v arabských čtvrtích francouzských měst v nebezpečná ghetta,  začnou znásilňovat bílé německé ženy jako je tomu ve Švédsku? Dojde postupně v celé Evropě k nárůstu násilí, kriminality a budou to právě tihle běženci, kteří následně naplní německé věznice? Přijde časem ke slovu Šaría? Jakou hodnotu bude mít pak náš život? Život bílého Evropana?

Prý jsme xenofobní, to proto že  máme rádi svou zem, sebe sama, své blízké, naše děti. Máme a nestydíme se za to. Stydíme se za všechny, kteří jsou schopni tady a dnes za třicet stříbrných zaprodat krásnou zem, zem svých otců, dědů i pradědů. Pro pár špinavých zlaťáků, pro falešnou slávu!

Dnes ale nejde jen o nás, Čechy, Moravany, Slezany. V diskusích evropských internetových médií se bouří většina myslících obyvatel Evropy, občanů nerespektovaných svými politiky, přicházejících s kvótami, čísly sdělující počet a velikost davu, který má přinést multikulturní obohacení a nového ducha stárnoucí Evropě. Pomoc, která se může obrátit proti těm, kteří pomáhají. Je to vážné a bude to kdo s koho. Konec a řešení v nedohlednu.

Mladý student Matt z Austrálie zhodnotil v diskusi pro Daily Mail destabilizaci a nastupující destrukci Evropy těmito slovy: „Ta nečekaná změna chování, když se  lidi žebrající o pomoc promění v agresivní usazené hosty. Budete se divit, až masivně osídlí váš evropský dům. To šílenství musí přestat! Angela Merkel je zodpovědná za destrukci Evropy. Tihle lidé nerespektují evropskou morálku, normy. Zaplavují vaše země. Nenechte se zničit, zbavte se jich co nejdřív! Jinak vám hrozí ztráta svobody, bezpečí a všeho, co jste po generace svou prací vytvořili a zatím ještě máte.“

Australan, který by mohl mlčet, nemlčí. A co my?”

pic_muslims_immigrants_lampedusa

Diskuze:

http://evavaleriemaxova.blog.idnes.cz/c/478352/nemecky-uprchlicky-tabor-jako-misto-znasilnovani-bezbrannych-zen.html

Posted by Islám v České republice nechceme on 29. září 2015

Komentáře

comments