Neviditelný pes: Korán ve skutečnosti napsal pan Konvička

Vyšlo na IVČRN dne 22.7.2015 (link)

pic_joke_prijimam#

Dobré…

Krásně ironický článek: “Lidé by si měli o islámu něco přečíst, vzdělat se. Pak si islám zamilují. Na vzdělávacím webu „Muslimové očima českých školáků“ by například měl být následující dojemný příběh o Prorokově laskavosti:

Kab al-Ashraf byl žid a žil ve městě Medína. Kritizoval Mohameda a psal oněm posměšné rouhavé básničky. Asi jako karikaturisté Charlie Hebdo nebo Jyllands Posten. Zkrátka odporný islamofob a konvičkovec. Mohamed se tedy svých věrných zeptal „Kdo mě ho zbaví?“ Jenže Kab byl žid a jeho kmen nepodléhal Mohamedově vládě. Žil na cizím území. Co si počít? Vrazi se tedy vydávali za Kabovy přátele, vylákali ho na odlehlé místo a tam ho zabili. Pak mu uřízli hlavu a tu přinesli Mohamedovi. Ten je za jejich čin pochválil. Když vraha (jakýsi Mohamed bin Maslamah) trápilo, že kvůli zneškodnění kacíře se musel dopustit hříchu lži a podvodu, Prorok mu odpustil. Klamat nevěřící v zájmu islámu není hříchem.

Po vylíčení tohoto příběhu – s barvitými krvavými obrázky – by na pracovním listu pro školáky mohly být následující otázky:

1) Dodržel Mohamed smlouvu, kterou měl s židy? Měl právo zabít jednoho z jejich vůdců – v noci a potají jako to dělají zločinci?
2) Jak by se to řešilo podle práva? Kdyby Kab byl skutečný zločinec, nemohl si snad Mohamed jeho potrestání vymoci podle místních zákonů či podle smlouvy, kterou měl s židy?
3) Jaké to má důsledky pro dnešní islámskou společnost? Mohou muslimové v noci zabít v neislámských zemích ty, kteří se staví proti islámu? Uvědomte si, že tehdy islámský stát nevládl nad židy v okolí Medíny.
4) Co to vypovídá o charakteru Mohameda? Jak by byly takové činy souzeny v dnešní Evropě?
5) Jak se říká lidem, kteří posílají vrahy, aby někoho potají zabili v noci?”

http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-kor…/p_zahranici.aspx…

Proti muslimům nic nemám. Jen proti těm, kteří pokládají Mohameda – středověkého akčního hrdinu ve stylu Pulp Fiction – za svůj vzor.

Neskutečný obraz. Antisemita Adam Bartoš se na demonstraci ohání oprátkou. Vzhledem k tomu, jaká individua chodí na demonstrace proti islámu, jsem rád, že jsem na žádnou takovou demonstraci nešel. Jako by ty demonstrace pořádala Sharia4Czech s cílem zdiskreditovat odpor proti islámu.

Co mě zachránilo? Naštěstí jsem včas narazil na web Hatefree.cz*, který vede osvětu proti nenávisti. Otevřely se mi oči. Zde jsem se dočetl v Hejtomatu. „Islám nemá větší dispozice k násilí než jiná náboženství: Je-li s násilím spojován, je to způsobeno především zpravodajstvím a médii obecně.“ To jsem nevěděl, vida. Kdo by to byl řekl. Děkuji doktoru Ostřanskému, arabistovi, který mi to takto pěkně vysvětlil. Islám je náboženství míru.

Pak jsem ale narazil na středověké příběhy o úkladných vraždách, které Prorok nařídil. Příběhy, které jsou v oficiálních Mohamedových životopisech. Napadá mne jediné vysvětlení. Musí jít o falzifikáty, které pan Konvička ve spolupráci s potetovanými neonacisty a panem Okamurou vpašovali do knih ze středověku. Hajzlové!

Středověké knihy – ve skutečnosti napsané panem Konvičkou – například tvrdí, že básnířka Asma bin Marwan prý zesměšňovala Mohammeda ve své poezii. Mohammed veřejně varoval, že jestli bude Asma ve své činnosti pokračovat, tak ji stihne trest. Podle muslimských kronikářů Mohammed prohlásil před svými věrnými „kdo mě zbaví Marwanovy dcery?“ Mohammedův žák ji poté zabil mezi jejími dětmi, zrovna když jedno kojila. Mohammed pak vraha pochválil, že vraždou prý „pomohl Alláhovi a jeho prorokovi“ (citováno z: Ibn Hišam a v Ibn Ishák, Sírat Rasúl Alláh, viz též Lukáš Lhoťan: Prorok Mohammed se choval násilně, dokazuje to historie. Muslimy to motivuje k teroru).

Jestli tento pomlouvačný příběh nenapsal Konvička, kdo tedy? Snad nějaký potetovaný nácek s holou lebkou. Představuji si takového vazouna, jak husím brkem sepisuje na pergamentu text ve staré arabštině. A u toho si škodolibě prozpěvuje „Čechy Čechům“. Nebo to možná sesmolil Adam Bartoš v přestávkách mezi pletením oprátky. Jak to vím? Protože orientalista s doktorátem řekl, že islám je mírumilovný. A odborník to přece musí vědět nejlépe. Navíc se tím vysvětlují hrubky a logické nesmysly, které jsou v Koránu. Když to psali takoví experti jako pan Bartoš a Konvička, není se čemu divit.

Islamofobie pramení z neznalosti. Lidé by si měli o islámu něco přečíst, vzdělat se. Pak si islám zamilují. Na vzdělávacím webu „Muslimové očima českých školáků“ by například měl být následující dojemný příběh o Prorokově laskavosti:

Kab al-Ashraf byl žid a žil ve městě Medína. Kritizoval Mohameda a psal oněm posměšné rouhavé básničky. Asi jako karikaturisté Charlie Hebdo nebo Jyllands Posten. Zkrátka odporný islamofob a konvičkovec. Mohamed se tedy svých věrných opět zeptal „Kdo mě ho zbaví?“ Jenže Kab byl žid a jeho kmen nepodléhal Mohamedově vládě. Žil na cizím území. Co si počít? Vrazi se tedy vydávali za Kabovy přátele, vylákali ho na odlehlé místo a tam ho zabili. Pak mu uřízli hlavu a tu přinesli Mohamedovi. Ten je za jejich čin pochválil. Když vraha (jakýsi Mohamed bin Maslamah) trápilo, že kvůli zneškodnění kacíře se musel dopustit hříchu lži a podvodu, Prorok mu odpustil. Klamat nevěřící v zájmu islámu není hříchem.

murder
 

Vražda Kab al Ashrafa (http://itsallaboutmuhammad.com/)

Po vylíčení tohoto příběhu – s barvitými krvavými obrázky – by na pracovním listu pro školáky mohly být následující otázky:

1) Dodržel Mohamed smlouvu, kterou měl s židy? Měl právo zabít jednoho z jejich vůdců – v noci a potají jako to dělají zločinci?
2) Jak by se to řešilo podle práva? Kdyby Kab byl skutečný zločinec, nemohl si snad Mohamed jeho potrestání vymoci podle místních zákonů či podle smlouvy, kterou měl s židy?
3) Jaké to má důsledky pro dnešní islámskou společnost? Mohou muslimové v noci zabít v neislámských zemích ty, kteří se staví proti islámu? Uvědomte si, že tehdy islámský stát nevládl nad židy v okolí Medíny.
4) Co to vypovídá o charakteru Mohameda? Jak by byly takové činy souzeny v dnešní Evropě?
5) Jak se říká lidem, kteří posílají vrahy, aby někoho potají zabili v noci?

I kdyby tyto příběhy z Mohamedova života byly pravda, a Mohamed skutečně šířil násilí a nenávist, neznamená to, že všichni muslimové jsou nebezpeční. Jen ti, kteří si berou Mohameda jako svůj vzor. Naštěstí existuje dost umírněných muslimů, kteří chápou, že islám nemá s islámem nic společného.

hatefree
 

HateFree Mohamed

Na webu Hatefree.cz se vystavují fotky rozzuřených lidí s dovětkem „nenávist mi nesluší“. Na této fotce je znázorněn Mohamed, který – rozzuřený satirickými básničkami Aswy bin Mawán – zařval: „Kdo mě jí zbaví?“ Ne, nesluší mu to.

* Pozn. red. NP: Projekt HateFree realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a hlavním mediálním partnerem je Česká televize. Na tuto propagandu tedy povinně přispívají svými daněmi a televizními poplatky i všichni občané ČR.

******************************************************
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.


Diskuze:

Dobré… http://neviditelnypes.lidovky.cz/svet-koran-ve-skutecnosti-napsal-pan-konvicka-f4e-/p_zahranici.aspx?c=A150721_150918_p_zahranici_wag

Posted by Islám v České republice nechceme on 21. červenec 2015

Komentáře

comments