Nicolai Sennels: “To islám vytváří monstra”

Vyšlo na IVČRN dne 14.11.2015 (link)

“To islám vytváří monstra” říká dánský psycholog Nicolai Sennels, odborník na práci s pachateli trestné činnosti mezi muslimskou mládeží.

http://guardianlv.com/2014/05/islam-creates-monsters-says-psychologist/

Sennels tvrdí, že v muslimské kultuře myšlenka na “konstruktivní kritiku” neexistuje. Jakákoliv kritika muslimské identity může mít za následek agresi a dost možná, fyzické násilí. Korán sám nepodporuje myšlenku tolerance a žádá, aby se muslimové oddělovali od nemuslimů a pohlíželi na lidi jiných vyznání jako na podřadné. To způsobuje nenávist.

islam_pic_21Islám se navíc liší od jiných náboženství, protože od útlého dětství očkuje děti myšlenkami násilí spolu s fyzickými tresty a tvrdou disciplínou náboženských příkazů ve všech každodenních úkonech. Rodiče nutí děti do náboženství co nejdříve, aby nehledaly jiné víry. Výchovné metody, které by na Západě byly zneužíváním dětí, jsou hluboce zakořeněné jako správná výchovná strategie. I proto jsou muslimští extrémisté mnohem násilnější než extremisté jiných náboženských vyznání. Fundamentalističtí rodiče vytvářejí “monstra”, která se cítí oprávněna mučit a zabíjet nevinné lidi.

Kulturní a psychologický koktejl hněvu, nízkého sebevědomí, ukřivděné mentality, ochoty slepě se řídit podle autorit a agresivního a diskriminačního pohledu na nemuslimy, vnucený muslimům skrze bolest, zastrašování a mysl otupující opakování Koránu, je důvodem, proč islám vytváří monstra.

Nedávná studie z Německa podporuje Sennelsovy názory. Bylo zjištěno, že ze vzorku 45.000 dospívajících byli zbožní muslimové více náchylní k násilí než nemuslimští účastníci studie. Ukázala se silná vazba mezi úrovní náboženské muslimské víry a ochotou podílet se na násilí.


Říkají vám, že to jsou pomluvy? Nezapomínejte, že islámské náboženské texty jsou chápané jako zjevené boží dílo, dokonalé, neměnné a muslim tak je povinen brát každou větu doslova… no a poslouchejte třeba tohle od dětství, spolu s příběhy jak “posel boží” loupil, vraždil a znásliňoval nevěřící:

islam_pic_233:110 Vy jste národ nejlepší, jenž kdy povstal mezi lidmi; vy přikazujete dobré a zakazujete špatné a věříte v Alláha.” – jak k tomuto verši praví Bilal Philips: “A proto jsou věřící v Alláhových očích vysoce nadřazení nevěřícím, protože přijímají své odpovědnosti.”

3:28 Nechť si věřící neberou nevěřící za přátele místo věřících! Kdo tak učiní, nedostane se mu od Boha ničeho, leda v případě, že byste se od nich obávali nějaké hrozby. A Bůh vás varuje před sebou samým a u Boha je cíl konečný.

5:51 Vy, kteří věříte! Neberte si židy a křesťany jako přátele, neboť oni jsou si přáteli jedni druhým. Kdokoliv z vás se s nimi přátelí, ten stane se jedním z nich a Bůh věru nepovede lid nespravedlivý.

9:29 Bojujte proti těm, kdož nevěří v Boha a v den poslední a nezakazují to, co zakázal Bůh a Jeho posel, a kteří neuctívají náboženství pravdy, z těch, kterým se dostalo Písma, dokud nedají poplatek přímo vlastní rukou, jsouce poníženi.

9:123 Vy, kteří věříte! Bojujte proti těm z nevěřících, kteří jsou poblíže! Nechť ve vás naleznou tvrdost a vězte, že Bůh je na straně bohabojných!

9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky, kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Bůh je věru odpouštějící, slitovný.


Diskuze:

“To islám vytváří monstra” říká dánský psycholog Nicolai Sennels, odborník na práci s pachateli trestné činnosti mezi…

Posted by Islám v České republice nechceme on 14. listopad 2015

 

 

Komentáře

comments