O sadismu a genocidě – Roman Los

Vyšlo na IVČRN dne 25.9.2014 /link/

Nezajímavější část článku rozporuje hlavní mediální teze:
1) Zločinů proti lidskosti se dopouštějí islámští teroristé, kteří tím poškozují dobré jméno islámu. Většina muslimů je mírumilovných a s jejich praktikami nesouhlasí.
2) Sadistická genocida IS je namířena zejména proti křesťanům. U nás je většina nevěřících, takže nás se to vlastně ani netýká.
ad 1)
Je strašný omyl a demagogie tvrdit, že to není islám, ale teroristé. Nikoliv. Alespoň protagonisté těchto teroristů jsou lidé hluboce věřící v Alláha a již z toho důvodu by si nedovolili Alláhově vůli se protivit. Nejsou to zločinci, na jaké jsme zvyklí, ale lidé, kteří se snaží přísně sledovat cestu, kterou korán vytýčil. Domnívat se, že hluboce věřící islámští teroristé budou zneškodněni většinou „umírněných muslimů“, odporuje historickým zkušenostem. Běh událostí snad nikdy neurčovala početní většina, ale fanatičtější a krutější menšina (viz nacistické Německo, bolševické Rusko a další).
ad 2)
Tento argument je nejen nesmírně necitlivý ke křesťanům, ale vyznačuje se základní neznalostí pravidel v islámské společnosti. Křesťané a Židé, jako tzv. „lidé Knihy“, mají od Mohameda dovolenou výjimku, že při nepřijetí islámu nemusí být zabiti, ale mohou (ale nemusí) se stát tzv. dhimmi, něco jako poddanými. Podle islámského zákoníku šaría mají lidé pod tímto zákonem rozdílná práva (např. před soudem) a hodnotu (např. při stanovení odškodnění za zabití) zhruba podle této tabulky:
– muslim 100 %,
– muslimka-žena 50 %,
– Žid nebo křesťan jako dhimmi 30 %,
– zoroastoriánec jako dhimmi 6,6 %
– ateisté a otroci 0 %
Například svědectví muslimky před soudem má jen poloviční váhu než svědectví muslima atd. Ateisté by se neměli pod právem šaría vůbec vyskytovat, neboť podle veršů Koránu 9:5 a 9:29 měli být zabiti. Pokud nejsou zabiti, stávají se zřejmě otroky bez jakýchkoliv lidských práv. Otroci jsou trpěni z ekonomických důvodů. Jestliže s křesťany a Židy je nakládáno krutě, jak mohou ateisté a příslušníci jiných náboženství doufat, že oni na tom budou lépe? Na konci článku IRÁK: Apokalypsa iráckého křesťanstva je uveden důležitý vzkaz mosulského chaldejsko-katolického arcibiskupa Amela Nona, který určitě ví, o čem mluví: „Naše současné utrpení je předehrou toho, co v blízké budoucnosti čeká evropské a západní křesťany.“ Nutno dodat – nejen křesťany.
Předchozí text snad obsahuje dostatek podkladů k tomu, aby mezinárodní společenství uznalo, že ideologie islámu zahrnuje systémově zakotvenou genocidu, včetně sadistického mučení odpůrců.

Kompletní článek ke stažení v PDF:http://www.urgent21.cz/pro%20media/o%20sadismu,%20aneb%20zlociny%20beze%20jmena.pdf

2014-12-13_15-35-41

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments