Očité svědectví ze záchytného střediska Bělá-Jezová

Přinášíme očité svědectví z důvěryhodného zdroje. Autor příspěvku pracovně pobýval v záchytném středisku pro uprchlíky Bělá-Jezová.


Byl jsem požádán, abych popsal své dojmy ze svého několikaměsíčního působení v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá – Jezová. Tady jsou:


Ve velké většině se jedná o muslimské obyvatele z Asie nebo Afriky. V menší míře se zde nachází Ukrajinci nebo obyv
atelé bývalých sovětských republik, Vietnamci a další. Obyvatelé bývalých sovětských republik na mě působili klidně a bylo na nich znát, že jsou z křesťanského prostředí, se základními hygienickými návyky a jsou zvyklí poslouchat autority. Klidně působí i Vietnamci, ale s hygienou už je to slabší.


Pravý opak je to u muslimů. Ti pochází z mnoha muslimských zemí Asie a Afriky, a to nejen ze Sýrie. Podle mé vlastní zkušenosti se jedná většinou o dobře stavěné i živené muže v produktivním věku, dobře oblečené, často v džínách a košilích, s moderními mobilními telefony, u sebe často mají tisíce eur. Mají nadřazený, arogantní přístup k pracovníkům a policistům, nemají základní hygienické návyky, podle toho to na záchodech a umývárnách vypadá. Všude venku se válejí odpadky, uvnitř je pro změnu smrad. Jsou neustálé problémy při výdeji stravy, kdy si pro stravu chodí stále znova nebo jí naopak pohrdavě vracejí, proto u každého výdeje musí asistovat policie. Na stěnách se nachází anglické nápisy – např. Marihuana, Vím všechno o svých právech, Alláh a další. V posledním patře jednoho z bloků směrem do lesa mají na chodbě vytvořenou improvizovanou modlitebnu, odkud je z okna často slyšet zpívané islámské modlitby.

Ženy a rodiny s dětmi jsou zde v menší míře, převažují muži. Jak jsme se s kolegy shodli při pohledu na arogantní muže, kteří se za plotem vysmívají i policistům, tak jim chybí už jen zbraně v rukách. Je naprosto a na první pohled jasné, že tito lidé znamenají problémy. Podle jejich vlastních slov je jejich cílem Německo, protože Češi jsou příliš chudí. Stejný pocit z těchto lidí mají i pracovníci zařízení a pracovníci ochranky Securitas.
Podle mého názoru tito lidé do Evropy v žádném případě nepatří. Nepřišli pracovat, přišli pouze využívat systému a hlouposti zdejších lidí a způsobí problémy, protože nemuslimské obyvatele nepovažují za sobě rovné a nemají základní hygienické ani pracovní návyky.”


Autorovi děkujeme.

Máte i Vy nějaké podobné zkušenosti? Neváhejte a podělte se s nimi. Za zdi málokdo vidí. A informací je pomálu. Důvěryhodných informací!

Pište na [email protected]

ivcrn_pic_imigrace_kvoty

 

Komentáře

comments