Oslovili jsme naše politiky napříč spektrem – zde jsou odpovědi

Ptali jsme se kandidátů do senátu na otázky související s islámem. Zde jsou odpovědi těch, kteří na náš dotaz reagovali.

Úplný text našeho dopisu:

“Dobrý den,

v souvislosti s nadcházejícími volbami vám za iniciativu Islám v České republice nechceme, která mj. provozuje facebookovou stránku s více než 75.000 členy, zasíláme několik dotazů:
1) Jste pro zpřísnění vízové politiky vůči muslimským zemím a to včetně studentských víz? Viz http://www.krajskelisty.cz/ustecky-kraj/okres-teplice/6230-muslimske-zeny-v-habitech-ovesene-zlatem-cupitajici-dva-kroky-za-muzem-restaurace-s-arabskymi-nazvy-lidske-vykaly-na-chodnicich-teplice-zazivaji-arabsky-najezd.htm
2) Jste pro výstavbu mešit a muslimských modliteben na území ČR? Vizhttp://zpravy.ihned.cz/c1-39495160-cesi-by-hlasovali-jako-svycari-minarety-u-mesit-odmitaji
3) Jste pro zákaz zahalování na obličeje veřejnosti a ve školách? Vizhttp://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/278911-konec-nadeji-muslimu-soud-potvrdil-zakaz-zahalovani-na-verejnosti/
4) Jste pro zákaz rituální porážky zvířat? Vizhttps://www.youtube.com/watch?v=hL03DI3bFdc
5) Jste pro zákaz prodeje viditelně a zřetelně neoznačeného rituálně poraženého masa běžnému spotřebiteli v supermarketech, kebab fastfoodech apod? Viz https://www.ivcrn.cz/kampane/stop-halal/co-je-to-halal/
6) Jste pro pomoc křesťanským a jezídským uprchlíkům z oblastí ohrožovaných Islámským státem? Viz https://www.ivcrn.cz/pomoc-syrskym-a-iraskym-krestanum-pripadne-jinym-nemuslimskym-mensinam/
7) Souhlasíte s návrhy EU na přerozdělování imigrantů? Vizhttp://www.lidovky.cz/eu-celi-ilegalni-migraci-chce-posilit-hlidky-ve-stredomori-pna-/zpravy-svet.aspx?c=A131204_145244_ln_zahranici_msl
8) Jste pro rezignaci Anny Šabatové na post ombudsmana?
9) Jste pro zrušení Ministerstva pro lidská práva?

Vaše odpovědi budou prezentovány na webových stránkách www.ivcrn.cza na facebookové stránce facebook.com/ivcrn. Děkujeme za váš čas a přejeme příjemný den.

S pozdravem

Ing. Jiří Barták, České Budějovice”

————————————————————————————

Necenzurované odpovědi:

 

Brno-město
Michal Marek (TOP09/STAN)
1. Zpřísnění vízové politiky:  ANO- z důvodu nárůstu rizik pocházejících z těchto oblasti.
2. Výstavba mešit:  NE- protiklad ke kulturní tradici.
3. Zákaz zahalování:  ANO- opět rozpor s kulturní tradici.
4. Zákaz rituální porážky: Nemám názor
5. Zákaz prodeje halal masa:  Nemám názor
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  ANO- jedná se o násilí na skupině lidí z důvodů náboženské nesnášenlivosti
7. Přerozdělování imigrantů:  NE – potenciální nové problémy, viz bod 1
8. Rezignace Šabatové:  Nemám názor
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ne –myslím si, že tato funkce je i nadále potřebná

 

Brno-město
Karel Shmeidler (ANO)
1. Zpřísnění vízové politiky:  pro zpřísnění
2. Výstavba mešit:  proti výstavbě
3. Zákaz zahalování:  ano
4. Zákaz rituální porážky: ano
5. Zákaz prodeje halal masa:  ano
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům: ano
7. Přerozdělování imigrantů:  nesouhlasím, nepřerozdělovat
8. Rezignace Šabatové:  ano, pro rezignaci
9. Zrušení agendy Min. pro lidskápráva: Zatím nejsem rozhodnut, chci si vše předem prostudovat

 

Brno-město
Miloš  Janeček (ČSSD)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Vízová politika vůči všem zemím musí být koordinovaná s EU. Lidé by neměli být segregováni na základě své víry či země původu, musí však akceptovat zákony a zvyklosti země, do které přicházejí.
2. Výstavba mešit:  NEJSEM
3. Zákaz zahalování:  Rozhodně ANO, neodpovídá to kulturním zvyklostem ČR.
4. Zákaz rituální porážky: ANO, jsem.
5. Zákaz prodeje halal masa:  ANO, jsem.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům: ANO, jsem.
7. Přerozdělování imigrantů:  EU musí přijmout komplexní politiku přijímání imigrantů do všech svých zemí.
8. Rezignace Šabatové:  ANO, jsem. Mimo jiné proto, že se mediálně vymezuje proti svému zástupci panu Křečkovi.
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: NEJSEM, ministr pro lidská práva má v ČR své opodstatnění, musí však všem občanům měřit stejným metrem.

 

Česká Lípa
Jiří Vosecký (SLK)
1. Zpřísnění vízové politiky:
  Otázka by měla být položena spíše jinak, protože není možné v rámci vízové politiky se zaměřit jen na muslimské země. Myslím si, že pravidla ze zemí mimo Evropskou Unii musí být pro všechny stejná. Je otázka, zda pravidla vízové politiky by se měla zmírnit, či zpřísnit pro všechny. Já jsem toho názoru, že tam kde přicházejí v úvahu zdravotní či bezpečností rizika je vhodné podmínky zpřísnit.
2. Výstavba mešit:  Nelze řešit jen problém mešit, ale komplexně všech registrovaných církví a náboženských společností. Musí se nastavit přesná pravidla, která ale budou pro všechna náboženská uskupení stejná. V případě stavby jakéhokoliv svatostánku je nutné brát ohled na názor obyvatel žijící v daném regionu a tento většinový názor respektovat.
3. Zákaz zahalování:  Na veřejnosti respektuji právo každého na práva daná ústavou ČR. Ve školách a školských zařízení jsou pravidla vytvářena dle § 30 zákona 561/2004 Sb., ředitel školy (školského zařízení) vydá školní řád (vnitřní řád), který mimo jiné upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole (školském zařízení). Myslím si, že dle pravidel slušného chování jakákoliv pokrývka hlavy do vnitřních prostor nepatří, jak u žen, tak u mužů bez rozdílu na náboženské vyznání.
4. Zákaz rituální porážky:  Podporuji humánní porážení zvířat.
5. Zákaz prodeje halal masa:  Každé maso prodávané na území ČR/EU musí splňovat přísnép odmínky, které stanoví zákonné normy ČR/EU. Pokud je prodáváno maso, které není označeno,
musí zasáhnout kontrolní orgány a maso se nesmí dostat ke koncovému
zákazníkovi.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Jsem jasně pro pomoc křesťanským a jezídským uprchlíkům, ať e jedná o humanitární nebo vojenskou.
7. Přerozdělování imigrantů:  Imigrační situace v jižních státech EU (Itálie, Španělsko) začíná být kritická. Je zapotřebí, aby celá EU k tomuto problému zaujala jednotný společný postup.
8. Rezignace Šabatové:  K tomuto tématu se nemohu jednoznačně vyjádřit. Mé informace jsou pouze ze sdělovacích prostředků, které jsou neúplné a jednostranné.
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: I když osobně nejsem moc nadšen, že bylo toto ministerstvo zřízeno, myslím si, že plní svou funkci už tím, že pojmenovává problémy v naší společnosti
a vytváří půdu pro diskuze a hledání možných řešení.

 

Děčín
Jaroslav Sykáček (ČSSD)
1. Zpřísnění vízové politiky:  U víz jsem pro obezřetnost
2. Výstavba mešit:  Výstavbu muslimských mešit a modliteben nepodporuji.
3. Zákaz zahalování:  sem zastáncem rozsudku Evropského soud pro lidská práva ve Štrasburku z července tohoto roku, který zamítl stížnost muslimky žijící ve Francii na zákaz zahalování obličeje.
4. Zákaz rituální porážky: Ano
5. Zákaz prodeje halal masa:  Ano
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Ano
7. Přerozdělování imigrantů:  v podstatě ano
8. Rezignace Šabatové:  Ne. S paní Šabatovou však v otázce zahalování
nesouhlasím. Nesouhlasil bych rozhodně s tím, aby ani mě, ani mou rodinu ošetřoval člověk se zahalenou tváří a tudíž bez možnosti řádné identifikace ošetřujícího.
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ne

 

Děčín
Josef Holub (ODS)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Ano
2. Výstavba mešit:  Ne
3. Zákaz zahalování:  ano
4. Zákaz rituální porážky: ano
5. Zákaz prodeje halal masa: Ve vaší otázce se ani po několikerém přečtení zcela neorientuji.  Otázce prostě nerozumím.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům: Jsem pro pomoc všem uprchlíkům před terorem
7. Přerozdělování imigrantů:  ne
8. Rezignace Šabatové:  ne
9. Zrušení agendy Min. pro lidskápráva: Jsem pro zrušení více ministerstev. Toto by bylo jedno z nich.

 

Děčín
Marcela Dvořáčková (ANO)
Dobrý den, děkuji Vám za dotazy. Velice ráda Vám na ně odpovím, pokud budu zvolena na post senátorky, nyní by se jednalo pouze o můj názor, jakožto soukromé osoby, což dle mého není ideální stav. S pozdravem, Marcela Dvořáčková
Děčín
Martin Zíka (Piráti)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Nejsem pro zpřísnění plošné, ale jen pro ty země, ze kterých je možné očekávat ohrožení v podobě mezinárodního terorismu. Jak jistě víte, některé země arabského (tedy převážně muslimského) světa se aktivně zapojují do boje proti ISIL a jiným radikálním hnutím. Bylo by
nespravedlivé je hodit do jednoho pytle s problémovými zeměmi, jako jsou aktuálně například Sýrie, Irák nebo Afghánistán. Problémem totiž není islámská víra jako taková, ale extrémní radikalismus.
2. Výstavba mešit:  Tady nejde o mešity, ale o svobodu náboženství, kterou musíme zajistit každému občanovi naší země. Pokud si tedy bude chtít postavit mešitu český občan, mělo by mu to být umožněno, pakliže splní všechny zákonné normy a předpoklady. Jsem ale zásadně proti tomu, aby jakékoli náboženské objekty u nás budovali cizinci
3. Zákaz zahalování:  Jako pirát hájím svobodu náboženského vyznání a tím i jeho fyzické projevy. Budeme například zakazovat lidem nosit na krku křížek? V tomto ohledu jsem rozhodně pro toleranci, pokud nejde o propagaci zákonem vymezených extrémů, jako je fašismus, teroristická hnutí a podobně.
4. Zákaz rituální porážky: Ano to rozhodně. Jsem pro zákaz rituální porážky, která znamená
pro zvířata utrpení.
5. Zákaz prodeje halal masa:  viz 4.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  V každém případě jsem pro pomoc všem lidem ohroženým válečnými konflikty, a to nejen jmenovaným skupinám.
7. Přerozdělování imigrantů:  V žádném případě. Politika ošetřující imigraci musí být pouze v kompetenci té které země. Nikdo nám nemá právo nařizovat kolik a jakých imigrantů máme přijmout.
8. Rezignace Šabatové:  Ano
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ano

 

Děčín
Petr Šmíd (SPO)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Omezení turistických víz bych považoval za chybu. Jestli by od některých “turistů” hrozilo nebezpečí, pak jistě naše tajné služby a další orgány mají prostor tyto osoby odhalit a monitorovat.
2. Výstavba mešit:  Jsem zásadním odpůrcem importu islámu do Evropy, tedy i k nám.
3. Zákaz zahalování:  Ano, jsem pro zákaz. Také my se přizpůsobujeme tamním zvyklostem.
4. Zákaz rituální porážky: Ano
5. Zákaz prodeje halal masa:  Ano
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům: Ano
7. Přerozdělování imigrantů: Zásadně ne, žádám přerozdělení výplaty českého a německého učitele.
8. Rezignace Šabatové:  Nemám názor, mám málo informací.
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ano.

 

Hradec Králové
Pavel Křížek (SZ)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Ne, nejsem pro jakékoliv obecné opatření vedené úvahou jakési kolektivní viny. Jsem však pro zpřísnění vízové politiky např. proti zemím, které otevřeně podporují terorismus.
2. Výstavba mešit:  Ne, nejsem pro výstavbu mešit u nás
3. Zákaz zahalování:  Ano, jsem pro zákaz zahalování obličeje na veřejnosti. Nevadí mi ovšem zahalování vlasů. Šátky nosily naše babičky zcela běžně a nikdo v tom problém neviděl.
4. Zákaz rituální porážky: Ano. Jakékoliv rituální porážky živých tvorů a to jak lidí, tak i zvířat, považuji za naprosto nepřípustné.
5. Zákaz prodeje halal masa:  Ano, jsem pro zákaz.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Ano, jsem pro pomoc
7. Přerozdělování imigrantů:  K této věci nemám vyargumentovaný názor, musel bych si  návrhy důkladně prostudovat a na to v právě probíhající kampani nemám čas. Že však státy, jako je ČR, které nejsou přímo ohroženy náporem uprchlíků, musí státům, jako je např. Itálie, s uprchlíky nějak pomáhat, je zřejmé. To je jako v domě, který vlastní společenství vlastníků. Když teče střecha, rovněž mají tendenci ti, kteří bydlí v nižších patrech, problém zlehčovat…
8. Rezignace Šabatové:  Jsem pro zrušení postu ombudsmana i pro zrušení dalších postů ombudsmanů ve státem vlastněných firmách (dráhy, pošta…). Jsme zastupitelskou demokracií s ústavně definovaným systémem rozdělení státní moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Jsem pro tlak na to, aby všechny články tohoto systému byly plně funkční. Každý další orgán, komise, výbor atd., který stojí mimo tento systém, ho jen prodražuje a komplikuje. Občané oprávněně volají po snižování administrativy, nákladů na státní správu a po jejím zpřehlednění.
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Jsem pro zachování ministerstva, které bude mít ve své gesci ochranu nejen práv menšin, ale i jednotlivců bojujících proti nesprávnému fungování některého ze článků státní moci či negativním důsledkům takového chybného fungování na jejich život – viz bod 8. Jak už se bude jmenovat, je lhostejné. Navazuji zde na předchozí odpověď. Pokud bude takové ministerstvo řádně fungovat, nepotřebuje systém žádné ombudsmany. Problém funkce ombudsmana je mimo jiné v tom, že se vždy bere jen za konkrétní kauzu. Dobře fungující ministerstvo by mělo jednotlivou kauzu umět zobecnit a prosadit její případné pozitivní řešení do systémového opatření.

 

Hradec Králové
Jiří Oliva (TOP 09)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Jednoznačně ano
2. Výstavba mešit:  Nejsem. V rámci náboženské svobody to lze řešit modlitebnami v soukromých objektech.
3. Zákaz zahalování:  Jednoznačně ano.
4. Zákaz rituální porážky: Nemám přesný názor.
5. Zákaz prodeje halal masa:  Ano, jsem pro takový zákaz.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Ano
7. Přerozdělování imigrantů: Ne
8. Rezignace Šabatové:  S vyjádřením A. Šabatové nesouhlasím, viz můj příspěvek a diskuse v této věci na Facebooku, ale vzhledem k tomu, že ombudsman nemá exekutivní pravomoci, beru to jako právo na názor a nemám vůči ní kategorické požadavky.
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Dodržování lidských práv musí tvořit základní páteř každého ministerstva a není třeba pro to zřizovat ministerstvo, či funkci ministra speciální.

 

Hradec Králové
Lubomír Štěpán (KSČM)
1. Zpřísnění vízové politiky:
  Víza nic neřeší. Nebezpeční muslimové se k nám (i jinam) dostanou z jiných zemí a ani nemusíme vědět, že to jsou muslimové.
2. Výstavba mešit:  Až muslimské země povolí výstavbu křesťanských kostelů a modliteben na svém území s poskytnutím příslušné ochrany objektům a věřícím a zároveň uznají také právo na bezvěrnost a jiné vyznání, pak nebudu mít problém s výstavbou mešity na území ČR. Je tam ale jeden problém,
musí také opustit jedno svoje dogma, které říká: kam je vidět z věže mešity, tam je území islámu. Takže jsem proti.
3. Zákaz zahalování:  Jsem zastáncem toho, že pokud někdo chce někde žít, musí se přizpůsobit tamním zvyklostem a způsobům. Zahalená tvář není zdejší zvyklost ani způsob. Takže nejsem zastáncem zahalování tváře žen.
4. Zákaz rituální porážky: Jsem nevěřící a rituální porážení zvířat považuji za něco dávno překonaného. Pokud v nějaké zemi to považují za něco, co je potřebné, tak ať si to tam provádějí, i když s tím nesouhlasím. Jsem zásadně proti tomu, aby to mohl někdo provádět v naší zemi.
5. Zákaz prodeje halal masa:  Nemám plné informace o tom, jak je to z konzumací rituálně porážených zvířat. Myslím si, že pokud se maso z rituálně porážených zvířat konzumuje, tak to má být na místě rituálu. Je ale možné, že se mýlím, protože vycházím z informací o starém Řecku apod. Proč by měli obchodníci prodávat běžnému spotřebiteli takovéto maso? Jsem jednoznačně proti prodeji masa z rituálně porážených zvířat vůbec, i označeného, v ČR.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Jde o to, o jakou pomoc se jedná. Jsem pro pomoc všem lidem
ohrožovaných válkou, náboženskou, politickou a rasovou nenávistí. Islámský stát pro mě neexistuje, ten neuznávám, a proto nemůže nikoho ohrožovat. Svět ohrožuje radikální islám a jeho příznivci ať jsou z kteréhokoliv státu i neuznávaného.
7. Přerozdělování imigrantů:  Ne
8. Rezignace Šabatové:  Ano
9. Zrušení agendy Min. pro lidskápráva: To není tak jednoznačné. Musí tam být ministr a jeho náměstci, kteří budou pro lidská práva něco dělat a ne že se jimi budou pouze zaštiťovat. Ochraňovat lidská práva je potřeba i v dnešní době a v naší společnosti.

 

Kladno

Otto Chaloupka (REPUBLIKA)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Ano
2. Výstavba mešit:  Ne
3. Zákaz zahalování:  Ano
4. Zákaz rituální porážky: Ano
5. Zákaz prodeje halal masa:  Ano
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům: Ano
7. Přerozdělování imigrantů:  Ne
8. Rezignace Šabatové:  Ano
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ano

Poznamka – Za vsechny me odpovedi muzete dat vykricnik.

Odpoved 9 bych doplnil: nemel bych nic proti ministerstvu pro lidska prava, pokud by dohlizelo na dodrzovani lidskych prav vseobecne. Pokud ale toto ministerstvo ma slouzit pro uprednostnovani mensin a vetrelcu, pak definitivne zrusit.
Josef Hausmann (Ne Bruselu)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Ano
2. Výstavba mešit:  Ne
3. Zákaz zahalování:  Ano
4. Zákaz rituální porážky: Ano
5. Zákaz prodeje halal masa:  Ano
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Ano
7. Přerozdělování imigrantů:  Ne
8. Rezignace Šabatové: Ano
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ano

 

Kolín
MUDr. Pavel Lebeda (ČSSSD)
1. Zpřísnění vízové politiky:
  Nevěřím v možnost trvalé integrace pravověrného muslima do demokratické křesťanské společnosti. Oni jsou do té míry indoktrinováni nenávistí ke všemu neislámskému, že jediný pokyn imáma v mešitě a půjdou vraždit. Na Bostonském maratónu vraždili a
zmrzačovali studenti. I to nejkratší vízum, jakékoli sebekratší povolení k pobytu přísně posuzovat. A stanovit velmi nízké limity pro udělení víz i přechodných pobytů.
2. Výstavba mešit:  Dovedete si představit výstavbu křesťanských chrámů či modliteben v čistě muslimské zemi? Jejich stavitel by se dlouhověkosti bát nemusel.
3. Zákaz zahalování:  Jsme v Evropě a tady se to nedělá. I evropské země s velkou muslimskou
menšinou zákaz uzákonily. Když chceš v Římě žít, musíš žít jako Říman – to se říkalo už v antice. Takže samozřejmě úplný zákaz.
4. Zákaz rituální porážky: Mučení a trýznění zvířat u nás zakazuje zákon. Jatky, které tento trýznivý způsob zabíjení provozují, zákony porušují. Údajně jsou v Klatovech. Nutno důkladně vyšetřit a viníky potrestat, přirozeně včetně ztráty licence.
5. Zákaz prodeje halal masa:  Maso halal je vizitkou ohavné muslimské bezcitnosti k utrpení zvířat
jako ostatně všeho živého.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Samozřejmě. Nejlepší pomoc by byla vykořenit to zhoubné bujení všemi prostředky. Ty si ale zakazujeme, podvazujeme si tím ruce pro energické a žádoucí řešení. Dáváme tak hrdlořezům šanci se vzpamatovat a přeskupit se a vybujet jinde.
7. Přerozdělování imigrantů:  Roční počty ilegálních migrantů se mění z desetitisíců na statisíce. A stále je budeme přijímat a integrovat? Jsou to migranti ekonomičtí, někteří z nich mají vojenský výcvik, jiní závažná infekční onemocnění. Kolik jich ještě může Evropa přijmout? A jaký bude její konec? Optimální stav je nemít, koho přerozdělovat. A tak vracet ilegály do země původu. Zachraňme Evropu alespoň ještě pro naše děti a vnoučata.
8. Rezignace Šabatové:  Co to může být za člověka, když každým svým výrokem, každým rozhodnutím, poškozuje svoji zemi, jde proti zájmům jejího lidu. Nechce se mi věřit, že by byla tak omezená a nedohlédla důsledků vývoje, ke kterému tak zdárně přispívá.
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Naprosto zbytečná funkce a v kombinaci s jejím současným protagonistou je to další krok špatným směrem.
Kolín
Regina Davídková (ANO)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Uvažovala bych o zpřísnění ze všech zemí, které nejsou členy EU
2. Výstavba mešit:  Modlitebna ve smyslu místnost mi nevadí, minaret a muezín ano, neodpovídá naší kultuře, vyvolává následné problémy.
3. Zákaz zahalování:  Ve školách se musí žáci podrobit požadavkům školy. Stejně není na místě v burce řídit.
4. Zákaz rituální porážky: Ano, jedná se o trestný čin proti zvířeti
5. Zákaz prodeje halal masa:  Ano, v celé obchodní síti bez rozdílu
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům: Nemám dostatečné informace a jsem zásadně proti přijímání ekonomických azylantů.
7. Přerozdělování imigrantů:  Ne, Evropa není povinna přijímat ekonomické imigranty, zejména z
ekonomických důvodů. Pokud to bude EU prosazovat, vetovat.
8. Rezignace Šabatové:  Ano, připustila zneužití demokracie rozhodováním o šátku, každý imigrant se musí přizpůsobit našemu životnímu stylu, nemá ani imigrant, ani ombudsman právo v rámci naší demokracie omezovat naše právo na životní kulturu.
9. Zrušení agendy Min. pro lidskápráva: Ano.

 

Louny
Leo Steiner (KDU-ČSL)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Ne
2. Výstavba mešit:  Ne
3. Zákaz zahalování:  Ano
4. Zákaz rituální porážky: Ano
5. Zákaz prodeje halal masa: Ne
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:
  Ano
7. Přerozdělování imigrantů: Ne
8. Rezignace Šabatové:  Ne
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ne

 

Olomouc
Pavel Foretník (ÚSVIT)
Odpovídám na Vaše dotazy. Důvodem pro mé názory je snaha pro zachování kontinuity kulturních a zákonných tradic českého (a evropského) obyvatelstva. Náboženství, která jsou založena na násilí, rozdílných právech, omezování svobody a názorů, nemají mít přístup do zemí, kde tato pravidla jsou již zakotvena.
1. Zpřísnění vízové politiky:
  Ano
2. Výstavba mešit:  Ne
3. Zákaz zahalování:  Ano
4. Zákaz rituální porážky: Ano
5. Zákaz prodeje halal masa:  Nerozumím otázce. Jsem pro zákaz zřetelně označeného rituálně poraženého masa.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Za dohodnutých pravidel ano.
7. Přerozdělování imigrantů:  Zásadně nesouhlasím.
8. Rezignace Šabatové:  Ano
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ano

 

Olomouc
Zdenka Wagnerová (Republika)

Předpokládám, že devět otázek nepředstavovalo pouze odpovědět ANO/NE, na to je téma islám příliš složité. Islám, přesněji politický islám je potom ideologie odporující našim tradicím a kultuře. Extrémistické ideologie musí být jednoznačně společností a hlavně ze strany státu zavčas odmítnuty. Tradice a kultura nesmí ustupovat ideologiím s násilnými prvky odporující lidským právům a svobodám. Nemístné prosazování islámu vytvořilo ohniska válek, vlny imigrantů, popravy novinářů, obavy o bezpečnost Evropy i světa.   Islám nepotřebujeme, třeba je striktně dodržovat lidská práva a svobody. Například lidské právo na důstojný život neposílíme halením se do šátků. Právo na život neposílí vraždy novinářů a občansko-náboženské války. Právo na bezpečí  islám rovněž nenabízí, stejně tak nerespektuje  svobodu víry, náboženství a rovnost pohlaví. Jsem přesvědčená, že senátoři v tomto smyslu, posílení lidských práv a svobod, mohou učinit významný kus konkrétní práce.

1. Zpřísnění vízové politiky:  Jsem pro její striktní dodržování, případně posílení ukáže-li se nepostačující.
2. Výstavba mešit:  Nejsem pro. V prvé řadě je třeba vnímat,co symbolizuje postavení mešity na našem území.
3. Zákaz zahalování:
  Jsem obecně proti zákazům, platit by měla pravidla a zákony. V otázce vkusu a oblékání pak běžné zvyklosti.  Zahalování obličeje není evropský zvyk, představuje jinou kulturu a symbolizuje nerovnost pohlaví.  Symbolika nerovnosti pohlaví odporuje naší Ústavě, LZPS, také mezinárodnímu právu.
4. Zákaz rituální porážky: Rituální porážky nepatří do naší doby. Pro rituální porážky by neměla existovat výjimka v zákoně.
5. Zákaz prodeje halal masa: Zákazem připustíme, že rituální porážka existuje v masovější míře. Rituální porážky nepřipustit.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Jsem pro pomoc. Otázkou je jaká ta pomoc má být, aby byla pomoc opravdu účinná. Více v odpovědi na otázku č. 7.
7. Přerozdělování imigrantů:  Nesouhlasím.  EU, také  evropská a světová společenství (RE, OSN, OBSE atd.) by měla působit na vlády zemí imigrantů, aby zabezpečili takové podmínky ve státech, aby se tam dalo žít, lidé nemuseli emigrovat v extrémních počtech. Dávno je zřejmé, že Evropa není schopná pojmout extrémní počet imigrantů. Řešit se musí příčina ne důsledek.
8. Rezignace Šabatové:  Jsem pro její rezignaci. Je to nejlepší způsob řešení problému který byl z její strany uměle vytvořen. Její postup vzbudil nevoli a nesouhlas většiny občanů naší země.  Pokud paní Šabatová tento nesouhlas dostatečně nevnímá, je třeba jí jej jasně sdělit.
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: jsou důležitá, jsou základem soužití.  Měli bychom se je učit znát a respektovat. Od těch základních (právo na život, na důstojný život, na bezpečí) až k těm méně důležitým. U nás se postupuje opačně. Jsem tedy pro zkvalitnění práce Ministra pro lidská práva a celého jeho úřadu.

 

Plzeň
Lumír Aschenbrenner (Koalice pro Plzeň)
Na některé otázky je velice těžké odpovědět jedním slovem, či větou. Vzhledem k současné předvolební hektické době proto omluvte moji strohost. Jak však doufám ze zodpovězených otázek vyplývá – považuji “islamizaci” Evropy za jednu z nejnebezpečnějších hrozeb pro naši civilizaci.
1. Zpřísnění vízové politiky:  Ano
2. Výstavba mešit:  Ne
3. Zákaz zahalování:  Ano
4. Zákaz rituální porážky: Ano
5. Zákaz prodeje halal masa:  Ano
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům: Ano
7. Přerozdělování imigrantů: Ne
8. Rezignace Šabatové:  –
9. Zrušení agendy Min. pro lidskápráva

 

 

Plzeň-město
Karel Kvit (KSČM)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Vzhledem k současné mezinárodně politické situaci, je potřeba udělování víz věnovat zvýšenou pozornost.
2. Výstavba mešit:  Je rozdíl mezi mešitou a modlitebnou. K výstavbě mešit na našem území mám výhrady, nepatří do naší kultury. V případě modliteben se jedná o uzavřenou společnost.
3. Zákaz zahalování:  Ano. Toto opatření přispěje ke zvýšení důstojnosti žen a také k zajištění bezpečnosti na veřejnosti, když každý bude rozeznatelný.
4. Zákaz rituální porážky: Ano, jedná se o týrání zvířat.
5. Zákaz prodeje halal masa: Ano, souvisí to s předchozí odpovědi.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Ano, dochází k jejich vyvražďování.
7. Přerozdělování imigrantů:  Ano, každý případ musí být individuálně posouzen.
8. Rezignace Šabatové:  Ano, některá její vyjádření nejsou příliš šťastná.
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ne, mimo jiné řídí legislativní radu vlády.
Praha 1
Vladimír Stwora (Ne Bruselu)

A pokud mohu ještě něco přidat, chtěl bych upozornit, že muslimové se radikalizují teprve posledních zhruba 13 let. Dříve jsme s nimi neměli problém. Cítí se ohroženi – a právem. Nebyli to oni, kdo zatroubil do útoku. To Západ napadl jejich víru, označil víceméně každého muslima za teroristu. Začalo to 9/11 – po útoku na Dvojčata.
A varuji před eskalaci napětí s muslimským světem. Protože by mohla vést k válce civilizací se všemi zničujícími důsledky. Muslimové nejsou zlí. To, co se nám prezentuje v novinách, je jednostranný pohled. Muslimští teroristé uřezávající hlavy nejsou normální muslimové, jsou to extrémisté, kteří s většinou muslimů nemají co dělat.
1. Zpřísnění vízové politiky:  Ano
2. Výstavba mešit:  Jsem proti. Mešity tady nemají co dělat.
3. Zákaz zahalování:  Jsem pro zákaz. Pokud tady jsou musí respektovat naše národní zvyky a ne my jejich. Evropští turisté v arabských zemích se také zoufají před vchody do mešit, jak to vyžaduje islám.
4. Zákaz rituální porážky: Ano. Včetně těch košer.
5. Zákaz prodeje halal masa:  Ano
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Ano
7. Přerozdělování imigrantů:  Ne. EU do toho nemá co mluvit. V první řadě jim vůbec neměla dovolit se tady usazovat. Ale udělala to. Cílem bylo rozbít národní státy.
8. Rezignace Šabatové:  Nevím. Spíše ano.
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Určitě zrušit. Naprosto zbytečné ministerstvo, které páchá zlo ve jménu dobra.

 

PRAHA 1
Aleš Rykl (Svobodní)
1. Zpřísnění vízové politiky: Ne
2. Výstavba mešit: Ne
3. Zákaz zahalování: Ano
4. Zákaz rituální porážky: Ano
5. Zákaz prodeje halal masa: Ano
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům: Ano
7. Přerozdělování imigrantů: Ne
8. Rezignace Šabatové: Ano
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ano

 

Praha 5
Lubomír Ledl (KSČM)

1. Zpřísnění vízové politiky:  Ne
2. Výstavba mešit:  Ne
3. Zákaz zahalování:  Ano
4. Zákaz rituální porážky: Ne
5. Zákaz prodeje halal masa: Ne 
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům: JSEM PRO POMOC VŠEM UPRCHLÍKŮM, ALE V RÁMCI NAŠICH MOŽNOSTÍ. HLAVNĚ JSEM ALE PROTI TOMU, ABY SE NEUSTÁLE UMĚLE VYTVÁŘELY V OKOLÍ EU NOVÉ A NOVÉ KONFLIKTY A VÁLKY, JEJICHŽ CÍLEM JE ZŘEJMĚ HLAVNĚ VYTVÁŘET CHAOS, NOVÉ A NOVÉ PROUDY UPRCHLÍKŮ SMĚREM DO EU. KDYBY SE JEN POLOVINA PENĚZ INVESTOVANÝCH DO VYVOLÁVÁNÍ VÁLEK A NÁSLEDNÝCH “NEZBYTNÝCH” AGRESÍ, NEMUSELI BY LIDÉ UTÍKAT PRYČ ZE SVÉ VLASTI A BANDITÉ, KTEŘÍ SI BEROU NÁBOŽENSTVÍ ZA ZÁMINKU PRO SVŮJ BANDITISMUS, NEMĚLI BY DOSTATEK ZBRANÍ, ANI PENĚZ, KTERÉ DOSTÁVAJÍ DOKUD JSOU SPOJENCI.
7. Přerozdělování imigrantů: NE, PROTOŽE IMIGRAČNÍ POLITIKY EU JSOU AŽ DOSUD “ŠITÉ NA MÍRU” PROBLÉMŮM, KTERÉ MAJÍ PŮVODNÍ / ZÁPADNÍ ZEMĚ EU, BÝVALÉ KOLONIÁLNÍ MOCNOSTI A ZCELA IGNORUJÍ, ŽE “IMIGRAČNÍ REALITA” VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ MÁ ÚPLNĚ JINOU PODOBU, DŮVODY, PROBLÉMY ATD. nEJDŘÍVE SI ZEMĚ JAKO FRANCIE, BRITÁNIE, BELGIE HOLANDSKO A VLASTNĚ I NĚMECKO MUSÍ UVĚDOMIT, ŽE NEJSOU V EU SAMI, A PAK SE MŮŽEME BAVIT O TOM, CO S TÍM
8. Rezignace Šabatové:  Ne
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ne

 

Praha 5
Daniel Solis (Ne Bruselu)
1. Zpřísnění vízové politiky:  ANO – vzhledem k podvratným aktivitám některých z nich by to byl rozumný krok. Již několik let jsme svědky toho, jak zejména absolutistické monarchie,  ale i jedna členská země Organizace Severoatlantické smlouvy aktivně podporují islamistický terorismus v Libyi, Sýrii a Libanonu, zemích se smíšenými kulturami a nábožensky různorodými skupinami. Vzhledem k tomuto faktu nelze zaručit spolehlivost mnoha těchto zemí, jako seriózních partnerů mezinárodního společenství.
2. Výstavba mešit:  Ano jsem, nicméně ve velmi omezeném a regulovaném režimu. Nehledě na skutečnost, že svoboda vyznání je ústavním právem, považuji za lepší mít islámskou obec na území republiky soustředěnou na několika snadno kontrolovatelných místech, než ji zákazem donutit k podzemnímu a utajenému životu, který by komplikoval práci orgánů, pověřených dohledem nad projevy extremismu.
3. Zákaz zahalování:  ANO jsem. Pokud někdo trvá na zahalování  obličeje, nechť se odebere do míst, kde je to kulturní tradicí, či náboženskou normou. Zde není třeba takové normy zavádět, neboť žijeme v klimaticky umírněném pásmu. Sluneční svit je únosný a temperament mladých mužů je v rámci dobrých mravů akceptovatelný.
4. Zákaz rituální porážky: Nejsem, protože tuším, že i přes takový zákaz bude stále provozována. Některé věci nemá cenu zakazovat, pokud existuje obava z prosazování práva a jeho vymahatelností.
5. Zákaz prodeje halal masa:  Nejsem. Pokud má někdo potřebu se stravovat tímto způsobem, může vyhledávat specializované obchody a restaurace. Nadbíhání specifické klientele považuji za provokaci z kruhů prosazujících multikulturní Tavistockou agendu sociálního inženýringu, která je zhoubou západní civilizace. Jako úsměvný příklad uvedu nápad označovat maso určené křesťanům etiketou “zakázáno nekonzumovat v pátek”.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Jsem, neboť jsou odkázání na naší pomoc a nacházejí se ve velmi kritické situaci a v ohrožení holých životů. Je absurdní po nás požadovat tolerantnost vůči skupině, která absolutně žádnou tolerantnost nemá, ale naopak šíří násilí a zkázu všude tam, kde se ocitne. Tomu se musíme za každou cenu bránit!
7. Přerozdělování imigrantů:  Nesouhlasím s těmito návrhy, tak jako nesouhlasím s celou zaprodanou Evropskou unií, kterou považuji za podvod na lidech, který vede evropské kultury do záhuby!
8. Rezignace Šabatové:  Pokud by hodlala rezignovat, tak bych byl rozhodně pro.
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Pokud tam budou sedět exponenti Tavistocké agendy, jako Kocáb, nebo Dienstbier, tak rozhodně ano!
Praha 9
Tomáš Kladívko (ODS)
Dobrý den, zastávám názor, že cizinci, kteří chtějí žít v naší zemi, musí akceptovat zákony naší republiky a kulturní tradice naší země.
Přerov
Mudr. Michal Chromec (MDS)
Omlouvám se, ale vyplňování dotazníku, který řeší jednotlivé následky nepovažuji za rozumné. Mám k těmto otázkám zásadní stanovisko: Náboženství, které neuznává absolutní rovnost muže a ženy je v rozporu s Všeobecnou deklarací lidských práv přijatou OSN v roce 1948. Takové náboženství by mělo být zakázáno nejen v této zemi, ale v celém civilizovaném světě.
Příbram
Martin Bartoš (Otevřená radnice + ÚSVIT)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Ano
2. Výstavba mešit:  NE
3. Zákaz zahalování:  Ano
4. Zákaz rituální porážky: Ano
5. Zákaz prodeje halal masa: 
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Ano
7. Přerozdělování imigrantů: Ne
8. Rezignace Šabatové:  Ano
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ano

 

Příbram
Karel Beneš (SSO)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Ano
2. Výstavba mešit:  Ne
3. Zákaz zahalování:  Ano
4. Zákaz rituální porážky: Ano
5. Zákaz prodeje halal masa:  Ano
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Ano
7. Přerozdělování imigrantů: Ne
8. Rezignace Šabatové:  Ano
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ministerstvo tohoto názvu nemáme

 

Rychnov nad Kněžnou
Miroslav Antl (nestraník) obhajuje
Ani já islám v ČR nechci…! Posílám Vám své stručné odpovědi, když zejména v těchto dnech nestíhám
– a zdravím…!
1. Zpřísnění vízové politiky:  Dlouhodobě jsem pro zpřísnění vízové politiky, když do naší země přichází nekontrolovatelné množství mnohdy podezřelých cizinců. Jsem si sice vědom, že to může vyznít rasisticky, ale zásadně bych přísněji posuzoval, resp. přezkoumával, důvodnost (a chování) příchozích ze zemí muslimských. Navíc exministr vnitra Radek John svými opatřeními paralyzoval operativní činnost cizinecké policie a orientace policistů mezi národnostními menšinami je velice obtížná.
2. Výstavba mešit:  Ne. Myslím, že v ČR zcela postačují mešity v Brně a v Praze, jakož i počet modliteben…
3. Zákaz zahalování: Ano, určitě. Zcela se ztotožňuji s inkriminovaným rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který nám potvrdil, že zákaz zahalování … není v rozporu s Evropskou úmluvu o lidských právech.
4. Zákaz rituální porážky:  Ano, osobně bych hlasoval pro takový zákaz.
5. Zákaz prodeje halal masa:  Ano, osobně bych hlasoval pro takový zákaz.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Ano, samozřejmě. Prchají přece před islamisty, kteří je doslova  yvražďují…
7. Přerozdělování imigrantů:  Tuhle otázku považuji za předčasnou, když o tom Evropská komise pouze uvažuje. Ale byl bych velmi opatrný…
8. Rezignace Šabatové:  Ne. Vím, že je proti jejím názorům mnoho výhrad, ale ona se jimi netajila ani před svým zvolením do funkce veřejné ochránkyně práv – a v této funkci je teprve osmý měsíc.
9. Zrušení agendy Min. pro lidskápráva:  Ano, jsem pro zrušení tohoto ministerstva – a pro jeho „podřazení“ pod ministerstvo vnitra.

 

Rychnov nad Kněžnou
Roman Kučera (Piráti)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Spíše ano
2. Výstavba mešit:  Kdo si koupí pozemek, má právo si na něm postavit, co chce, pokud je to v souladu s územním plánem a městským architektem.
3. Zákaz zahalování:  V žádném případě! Guy Fawkes je má oblíbená maska.
4. Zákaz rituální porážky: Jsem proti týrání zvířat. Náboženství v tom nehraje roli.
5. Zákaz prodeje halal masa:  Piráti jsou z principu proti všem nesmyslným zákazům. Platí i na předchozí otázky
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Ano, stejně jako pro pomoc uprchlíkům muslimským z těch samých důvodů.
7. Přerozdělování imigrantů:  Mám málo informací, abych mohl odpovědět.
8. Rezignace Šabatové:  Ne, proč?
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ne, naopak lidská práva jsou u nás porušována a je třeba tomu bránit. Ministr to možná nezachrání, ale za pokus to stojí.

 

Rychnov nad Kněžnou
Soňa Hlavová (SPO)

Nechci v blízké budoucnosti vidět lidské výkaly na
chodnících a v bazéech. Opravdu nechci , aby mou 8 letou vnučku
znásilňoval 80 letý muslimský stařec!
1. Zpřísnění vízové politiky:  Ano
2. Výstavba mešit:  Ne
3. Zákaz zahalování:  Ano
4. Zákaz rituální porážky: Ano
5. Zákaz prodeje halal masa:  Ano
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Ano
7. Přerozdělování imigrantů:  Ano
8. Rezignace Šabatové:  Ano
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ne

 

Rychnov nad Kněžnou
Václav Cempírek (TOP)

Dobrý den, nepodporuji vaši iniciativu, ale přes to vám odpovím
stručně na otázyk.

1. Zpřísnění vízové politiky:  Nejsem, protože každý má právo na svobodné cestování. Studenti mají
právo svobodně studovat co chtějí a kde chtějí, pokud splní požadovaná kritéria vzdělávací instituce.
2. Výstavba mešit:  Pokud se bude jednat o povolenou menšinu, pak se nedá nic dělat a mohou si zřídit své motlitebny.
3. Zákaz zahalování:  Na veřejnosti nejsem pro zákaz. Ve škole by měli ctít školní řád, pokud to nezakazuje, pak je obtížné to nařizovat.
4. Zákaz rituální porážky: Ano, žádné takové obřady by neměly být.
5. Zákaz prodeje halal masa:  Tam bych nikdy nejedl, maso ale by mělo být označené.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Křesťané by si měli být vzájemně nápomocni.
7. Přerozdělování imigrantů:  Za jistých podmínek ano, ono je to stejné jako s odchodem našich občanů po roce 1948 a 1968-70, rovněž byli přidělováni do různých zemí.
8. Rezignace Šabatové:  Nejsem
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva:  Nejsem

 

Strakonice
Miroslav Krejča (BEZPP)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Rozhodně ano. Agresivitu příslušníků tzv. Islámského státu nelze podceňovat.
2. Výstavba mešit:  Tyto stavby by neměly být u nás povolovány. Nicméně to neznamená, že bychom tím bránili svobodě náboženskéhop vyznání, které respektuje evropské principy a standardy.
3. Zákaz zahalování:  Proti zahalování obličeje jsem rozhodně a za všech situací (výjimka v domácím prostředí). Složitější situace ale je u pokrývek hlavy.
4. Zákaz rituální porážky: Nejsem příznivcem rituální porážky zvířat. Je ale zapotřebí zvážit to, že vedle muslimů je tradicí též u židovské komunity.
5. Zákaz prodeje halal masa:  Rozhodně jsem pro tento zákaz. Každý spotřebitel by měl vědět jak bylo usmrceno zvíře, z něhož má připraven pokrm, či jehož maso si kupuje.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Jednoznačně jsem pro tuto pomoc. Byla by to skutečná solidarita, ne ta falešná, jak velice často bývá.
7. Přerozdělování imigrantů:  Migraci je samozřejmě zapotřebí řešit na evropské úrovni. Nikoli však kvótami a přerozdělováním.
8. Rezignace Šabatové:  Nepovažuji ji za vhodnou osobu pro výkon této funkce.
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Je to uměle zřízený orgán, nevidím zatím žádný smysl v jeho existenci.
S agendou tohoto rezortu by si bez problémů poradily ostatní rezorty,
tak jako tomu bylo dříve.

 

Strakonice
Robert Huneš (KDU-ČSL)
Děkuji za Vaše psaní. Zastihli jste mne však v čase, kdy jsem na roztrhání. Rád podrobněji odpovím po volbách, kdy snad bude více času. Obecně, v rychlosti, sděluji: ČR je naše země, naše kultura, naše
tradice. Každého hosta, kdo v dobrém přichází a respektuje svého hostitele, vřele vítám. Tolerance ano, ale nikoli za hranice naší identity. Vyrostli jsme na křesťanském hodnotovém systému a ten bychom si měli střežit.

 

Strakonice
PhDr. Václav Trojan (SSO)
Domnívám se, že Evropa ztrácí pud sebezáchovy a islám se chová stejně militantně a agresivně jako se chovalo před několika sty lety křesťanství. Myslím, že je třeba se rozpínavosti islámu bránit bez ohledu na žvanění o multikuturní společnosti. Nelegální imigraci je třeba se bránit a to nejen muslimské. Bruselské přerozdělování imigrantů je třeba odmítnout. Pokud již chce někdo žít v evropské civilizaci, měl by se přizpůsobit zákonům a zvykům tohoto prostoru. Jinak ať se vrátí (nebo je vrácen) do své vlasti.
Znojmo
Petr Michek (Ano prosperitě Znojemska)
1. Zpřísnění vízové politiky:  Rozhodně ano. Při současné situaci ve světě je to jedno z důležitých opatření pro zamezení bezpečnostních rizik.
2. Výstavba mešit:  Jsem proti tomu. Dochází tak k postupné= kolonizaci Evropy Islámem.
3. Zákaz zahalování:  Ano jsem. S výjimkou cizinců, kteří přicestují na základě platně vydaného víza.
4. Zákaz rituální porážky: Ano. Tyto způsoby patří do středověku.
5. Zákaz prodeje halal masa:  Ano jsem.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům:  Ano jsem.
7. Přerozdělování imigrantů: Ne nesouhlasím.
8. Rezignace Šabatové:  Ano jsem.
9. Zrušení agendy Min. pro lidská práva: Ano jsem.

 

Znojmo
Bayerová Marta (KSČM)
1. Zpřísnění vízové politiky:  ano
2. Výstavba mešit:  ne
3. Zákaz zahalování:  ano
4. Zákaz rituální porážky: ano
5. Zákaz prodeje halal masa:  ano
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům: ano
7. Přerozdělování imigrantů:  ne
8. Rezignace Šabatové:  nevolila jsem ji, ale byla zvolena, respekuji
9. Zrušení agendy Min. pro lidskápráva: ne

 

Ždár nad Sázavou
Jiří Havlíček (TOP)
1. Zpřísnění vízové politiky: Každá náboženská dominance v rámci demokracie má dostat prostor pro uplatnění a šíření svého náboženství, ale mnozí představitelé islámu využívají své náboženství k šíření ideologie, která je nenávistná ke všem ostatním náboženstvím i vůči nevěřícím a nazývají je ďaury, které je nutné vymýtit rozuměj zabít. Z tohoto důvodu jsem pro tvrdé zpřísnění vízové politiky vůči muslimským zemím a to včetně studentských víz.
2. Výstavba mešit: Naše republika patří mezi civilizované země, ale dokud státy s muslimským náboženstvím nepřestanou s pronásledováním jinověrců, jsem pro zákaz výstavby mešit a muslimských modliteben na území České republiky.
3. Zákaz zahalování:  Když občané jiných států chtějí v naší zemi žít a studovat jsou povinni přijmout naše pravidla a naše zvyky, takže žádné zahalování tváří na veřejnosti nebo ve školách. Poskytování jakýchkoliv výjimek z našich staletých tradic je pseudohumanismus.
4. Zákaz rituální porážky: Nerozumím otázce. Pokud se jedná o rituální porážky zvířat v rámci rituálních obřadů jsem pro zákaz, ale pokud za rituální porážku zvířat považujete košer porážky hovězího a jiného dobytka, tak jsem v takovém případě proti zákazu.
5. Zákaz prodeje halal masa: Pokud supermarket prodává a nabízí maso z takto poražených zvířat je povinen je viditelně a zřetelně označit, že se jedná o produkt z poraženého zvířete dle židovských tradic.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům: Samozřejmě schvaluji pomoc křesťanským a jezídským uprchlíkům ohrožovaných trv. Islámským státem všude na zeměkouli a sám jsem již přispěl na tuto pomoc.
7. Přerozdělování imigrantů:  Návrhy na přerozdělování migrantů v rámci EU nepodporuji, protože ti lidé (emigranti) se rozhodli někde žít a člověk přece je nejvyšší tvor a ne kus něčeho, co je možné někam poslat. Jsem zásadně proti návrhům na přerozdělování imigrantů v rámci EU.
8. Rezignace Šabatové:  Ombudsman ČR paní Anna Šabatová, by měla vysvětlit a řádně zdůvodnit své rozhodnutí, které musí mít kvalifikované odůvodnění a ne to co zveřejnila. Jak jsem již říkal, lidé z jiných států s jiným náboženstvím mají právo se uchýlit pod ochranu jakéhokoliv demokratického státu, ale jsou povinni respektovat tradice a zvyky příslušné země a ne si vydemostrovávat pro nás nepřijatelné výjimky. Když v hledišti na fotbale si divák zahalí tvář, tak bude pokutován či vyveden z hlediště. A druzí lidé na takové jednání pod rouškou pseudohumanizace to mohou dělat? Pokud své rozhodnutí řádně nevyargumentuje a nepodloží historickou zkušeností občanů naší země, měla by rezignovat.
9. Zrušení agendy Min. pro lidskápráva: Vaše otázka je položena velmi zjednodušujícím způsobem. Osobně jsem přesvědčen, bez ohledu na osobu ministra, že taková funkce je u nás nedoceněna a málo respektována. Může se stát, že se k moravské národnosti přihlásí několik set tisíc občanů a my jim budeme bránit v dodržování jejich tradic? Nebo Slezané budou žádat doplnění nějakého svátku nebo tradice a my jim řekneme ne? Vždyť všichni své tradice a zvyky odvíjejí od historických pravidel. Jsem pro zachování funkce Ministra pro lidská práva, ale měli by mu být upraveny kompetence a povinnosti.

 

Karviná
Vladislav Szkandera (KDU-ČSL)
1. Zpřísnění vízové politiky: Ano
2. Výstavba mešit: Ne
3. Zákaz zahalování: Ano
4. Zákaz rituální porážky: Ano 
5. Zákaz prodeje halal masa: Ano
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům: Ano 
7. Přerozdělování imigrantů: Ne 
8. Rezignace Šabatové: Ano
9. Zrušení agendy Min. pro lidskápráva: Ano

 


Ostrava-město
Radoslav Štědroň (Strana práce)
Odpovědi podle čísel, ale samozřejmě jenom tak jak já chci – ne tak jak Vy chcete někoho do něčeho manipulovat. Opět se mi to potvrdilo teď před volbami – jak jistě víte kandiduji do senátu potřetí, novináři jsou zkorumpovaní a cenzura kvete v této nešťastné zemi čím dál více. Dělám to od listopadu 89, tedy takových s čistýma rukama je v této prolhané zkorumpované zemi jen několik už. Tedy:
1. Zpřísnění vízové politiky: ad 1) Loni v listopadu mi Ostravská universita vydala knížku: Svrchovaný stát a veřejné zdroje. Viz internet – každému je k disposici volně přístupná. Je na w-stránkách Strany práce. Vy jste ještě mladí, nedomrlí, nechápete, že imigrační politika , vztah národů ve státě, jakékoli – rozumíte? – jakékoli rituály – tak či onak, výstavba čehokoli ( tak jako v ústavě švýcarské ) neslučitelného s kulturou národa Čechů, prosazování a vynucování kultury své – národy hostujícími v této zemi české, to vše MUSÍ BÝT obsaženo v ústavě. Pak o tom – z příchozích nebude nikdo diskutovat. Musí vědět, že tu jsou či budou či nebudou takováto či jiná omezení pro kultury s kulturou a historií Čechů – nesmiřitelnou.
Rozumíte o čem píšu? Pokud ne – zorganizujte konferenci na toto téma – dejte mi ni prostor 4-hodinové přednášky – a vězte – většinu s mozkem v hlavě – PŘESVĚDČÍM. Že není jiné cesty než přijmout novou ústavu v referendu. Rozumíte – ne co chce nějaký pomatený Štědroň či nedospělý, nesečtělý Fišer – ale co chce 8 500 000 voličů v této zemi.
Vaše otázky jsou jen parciální pčiky. Štěky zoufalců na poušti. 
2. Výstavba mešit: viz ad 1) – já budu v rámci uvedeného referenda pochopitelně proti jakékoli výstavbě těchto zařízení – a jim podobným, jiných světových kumpanií. Tady – nejde vůbec jenom o nějaké mešity, osobo.
3. Zákaz zahalování: viz 1), rozhodne pan volič v referendu s informací – kdyby české ženy chodili v létě v Rijádu jako doma na Václaváku – tak už nežijí. Tedy v Česku budou ( či nebudou – to záleží na panu voliči ) žít všichni jako Češi – anebo tu prostě nebudou – o nikoho se neprosíme.
4. Zákaz rituální porážky: viz 1) 
5. Zákaz prodeje halal masa: Chápete, že to nesmí řešit nějaká usmrkaná vyhláška či zlobovaný zákon? Nová ústava této země musí nastavit pravidla jasná pro kohokoli z našich úctyhodných hostů – jak se tu smí pohybovat, co smí dělat či nedělat.
6. Pomoc křesťanským uprchlíkům: O čem to mektáte – Vy i já dlužíme tomuto zadluženému rozkradenému státu 170 000 korun. Nejenom my dva, ale všici občané této země. Z čeho chcete – komu a jak pomáhat – Vy jste popleta, úplně popletený dvacetiletou manipulací sdělovacích prostředků, zcela zplantaný vyděšený občan. Chápete, že stav této české země je neudržitelný? Že to vede špatným směrem?
7. Přerozdělování imigrantů: EU je kryptototalitní souručenství západních přisrávačů americkým zločincům a vojenským štváčům. Naposled divadlo inscenované na Ukrajině. Víte co musí dělat fabriky na světě, které vyrábí zbraně? Ty fabriky někdo vlastní. Ty fabriky se musí starat o to, aby byly neustále války – když nebudou války, tak by se museli zavřít – protože jejich patrony by byly k ničemu.
Přečte si můj program k EU , když jsem na jaře do parlamentu EU kandidoval. Je samozřejmě také na w-stránkách Strany práce.
8. Rezignace Šabatové: samozřejmě
9. Zrušení agendy Min. pro lidskápráva: osobo – takové ministerstvo v Česku není – jenom to dokazuje jak jste hloupoučtí
Pokud nebude zveřejněno toto – nedávejte nic – ale nesmíte napsat – že jsem Vám neodepsal.

 

 

 

 

 

Komentáře

comments