Otevřený dopis IVČRN prezidentovi republiky

Dne 15/12 2014

 

Vážený pane prezidente

 

Píšeme Vám jménem občanské iniciativy „Islám v České republice nechceme“, což je neformální nepolitické uskupení, vzniklé před 5 lety na sociální síti facebook a v současné době sdružující téměř 90 000 příznivců. Spolupracují s námi i exmuslimové, lidé, kterým za veřejně deklarovaný odchod od islámu hrozí dle islámského práva smrt.
Mezi našimi příznivci najdete občany z celého spektra politických preferencí, osobních zájmů, etnických původů, věkových skupin, profesí, a pochopitelně i názorů na Vaše politické kroky. V jednom se však s Vámi shodujeme, a to v odporu k politickému islámu coby, Vašimi slovy, „anticivilizaci“, jejíž expanze a radikalizace ohrožují vše, co je nám jako demokratům a svobodomyslným Čechům a Evropanům svaté. Vážíme si Vašich jasně formulovaných námitek vůči islámské theokraticko-totalitní ideologii i Vaší nebojácnosti, s níž na tuto problematiku už léta na různých fórech upozorňujete, čímž vzdorujete snahám vlivných segmentů české i evropské společnosti o politiku appeasementu vůči oné staronové totalitní hrozbě.

 

Jak jistě víte, snahy jistých kruhů o appeasement s politickým islámem mohou získat velkou posilu v podobě rozšíření pravomocí pro úřad Veřejného ochránce práv, jak jsou obsaženy ve vládním návrhu č.j. 1064/14. Současná držitelka tohoto úřadu, paní Šabatová, je známá snaživě kladným postojem k islámským šátkům ve školách a nemocnicích („šátky to začíná, burkami to končí“ jsou Vaše slova) a prosazováním volebního práva pro neobčany s trvalým pobytem v ČR. Z těchto jejích postojů lze soudit, že pokud by její úřad získal právo podávat takzvané antidiskriminační žaloby, jakož i právo žádat Ústavní soud o revokaci takzvaně diskriminujících paragrafů v českých zákonech, využila by těchto práv k pronásledování kritiků islámu a tím k posilování islámské přítomnosti v ČR.
Chtěli bychom Vám sdělit, že iniciativa „Islám v České republice nechceme“ využije všech dostupných zákonných prostředků, aby přiměla poslance a senátory tuto vládní zákonnou předlohu odmítnout. Byť jsme – na rozdíl od různých islámu nakloněných nevládních organizací – v podstatě amatéři, věnující se občanské aktivitě na úkor volného času, věříme, že naše šance nejsou malé. Vládní předlohu by měl odmítnout každý poslanec či senátor, který si uvědomuje rizika islámské přítomnosti pro bezpečný život a občanské svobody v této zemi. Protože však nevíme, jak Parlament o předloze nakonec rozhodne, chtěli bychom Vás tímto vyzvat, abyste v rozhodujícím okamžiku zůstal věrný svému pohledu na islámské nebezpečí, a předlohu, pokud ji parlament schválí, vetoval.
Pane prezidente, uvědomujeme si, že současná politická situace v zemi ani Vaše situace nejsou vůbec jednoduché. Přijměte od nás alespoň přání pokojně prožitých Vánoc, mnoha úspěchů v Novém roce a co nejpevnějšího zdraví – tato země Vás ještě může potřebovat.

 

Za iniciativu Islám v České republice nechceme,

Jiří Barták, Pavlína Bitarová, Artur Fischer, Martin Konvička, Beatrice Radosa, Jana Volfová v.r.

za správnost ručí: Martin Konvička

10644528_10152745989712938_5526161278154637094_n

Komentáře

comments