OZNÁMENÍ O USTAVENÍ PETIČNÍHO VÝBORU POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ ČR

Poslanecká sněmovna

Sněmovní 4

118 26 Praha 1 – Malá Strana

 

Věc: Oznámení ustavení petičního výboru

Dovolujeme si vám oznámit, že 11. května 2015 vznikl petiční výbor proti návrhům Evropské komise a Evropského parlamentu na zavádění povinných kvót pro přijímání uprchlíků. Důvody vzniku petičního výboru jsou tyto:

1. Jedná se o nepřijatelný zásah do suverenity nejen České republiky, ale i dalších členských států EU. Jsme přesvědčeni, že by mělo být v kompetenci každé země světa rozhodnout se, kolik (a jakých) imigrantů či uprchlíků na svém území přijme. Dále jde o velmi nesystémový krok. EU se tímto způsobem nesnaží problém aktivně vyřešit, chce jej pouze „naředit“.

2. Nejde o „standardní“ uprchlickou vlnu – naprostou většinu osádky člunů, mířících přes Středozemní moře k břehům Evropy, netvoří ženy, děti a starci, nýbrž muži v produktivním (bojeschopném) věku. Máme odůvodněnou obavu, že mezi těmito „uprchlíky“ mohou být v nezanedbatelné míře zastoupeni zločinci z organizací typu Islámský stát nebo Boko Haram.

3. Není žádným tajemstvím, že velká většina těchto „uprchlíků“ vyznává islám. A rovněž není tajemstvím, že integrační programy na integraci muslimské populace ve všech státech západní Evropy bez výjimky selhávají (úměrně s podílem muslimů rostou náklady na sociální transfery, zvyšuje se kriminalita, zvyšují se požadavky na zavádění prvků barbarského práva šaria do sekulárních společností). Odmítáme pokrytectví politické korektnosti a nevidíme nejmenší důvod, proč opakovat stejné chyby, jako západní státy.

Obracíme se tedy s touto peticí na Vládu ČR a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a budeme požadovat, aby tyto požadavky ze strany EU rázně a jasně odmítly. V případě, že Evropská komise bude přes odpor ČR vynucovat, legislativně či jakýmkoliv jiným způsobem, umísťování imigrantů (uprchlíků) v ČR, žádáme Vládu ČR a Parlament ČR, aby iniciovaly kroky k vypsání národního referenda v této otázce.

Naše iniciativa vyzvala Vládu ČR již v srpnu loňského roku k přijetí rozumného množství uprchlíků z Blízkovýchodních zemí – a to osob křesťanského či jezídského vyznání. Na základě např. německých zkušeností můžeme konstatovat, že tito lidé (Koptové a další) se v ostrém kontrastu s muslimy v Evropě integrují v podstatě bezproblémově. Rovněž Ukrajinská krize generuje značné množství uprchlíků, kteří jsou nám kulturně poměrně blízcí. Bylo-li by toto cestou, jak uspokojit požadavky EU a zároveň zachovat rozumnou úroveň bezpečnosti a společenské soudržnosti ČR, spalo by se nám mnohem lépe.

Přesné znění petice: “My, občané České republiky svým podpisem petice stvrzujeme, že žádáme vládu této země, aby rázně odmítla veškeré návrhy Evropské komise a Evropského parlamentu na zavádění povinných kvót pro uprchlíky. Jsme přesvědčeni, že udělování azylu by mělo zůstat čistě v kompetenci národních států. Souhlasíme s tím, aby naši humanitární pracovníci v přiměřené míře pomáhali přímo na území daných států, tak jak to běžně dělají v případě různých živelných katastrof. V hromadném přijímání kulturně velmi odlišných, zejména muslimských imigrantů, ale spatřujeme obrovské bezpečnostní a ekonomické riziko pro naši zemi i její demokratické zřízení. V případě, že Evropská komise bude přes odpor ČR vynucovat, legislativně či jakýmkoliv jiným způsobem, umísťování imigrantů (uprchlíků) v ČR, žádáme Vládu ČR a Parlament ČR, aby iniciovaly kroky k vypsání národního referenda v této otázce.”

V Praze dne 12. 5. 2015ivcrn_small

Za petiční výbor

Ing. Jiří Barták, předseda
Islám v ČR nechceme
www.ivcrn.cz

Komentáře

comments