Pár argumentů, které se vám mohou hodit v diskusi se sluníčkáři

Vyšlo na IVČRN dne 16.5.2015 (link)

Lea Vojtekova opět skvěle ve svém blogu takto:

Argumentační manuál proti povinnému přerozdělování uprchlíků

Ohledně kvót na uprchlíky nařízené Bruselem se rozpoutala obrovská diskuse. Přijímat, nepřijímat? Většina lidí je proti, avšak najdou se i snílkové (resp. utopisté), kteří tvrdí, že nařízení poslechnout musíme.

Proto jsem se rozhodla, že napíšu seznam nejčastějších sluníčkových argumentů a následných protiargumentů, snad to někomu v diskusi pomůže:

Vždyť se jedná jenom o 525 uprchlíků, kteří by měli být přiděleni Česku. To přece není mnoho, to zvládneme. 

Omyl. Nejedná se jenom o 525 uprchlíků, ale asi o 20 000 – 30 000 ročně. Povinné kvóty se týkají 2 záležitostí. Ta první mluví právě o čísle 525 (pro ukolébání společnosti) a týká se uprchlíků, kteří mají být přesídleni do Evropy z uprchlických táborů. Takže v podstatě půjde o legální imigranty.

Pak je tady druhá záležitost, o které se už taktně mlčí. A to nelegální imigranti, kteří připlouvají do Evropy přes Středozemní moře. Těch bylo minulý rok 650 000 a letos se očekává příliv asi 1 000 000 imigrantů. Tudíž povinnou kvótou pro ČR se dopracujeme k číslu 20 000 – 30 000. Což je v podstatě takové menší městečko každý rok.

Nemůžeš přece všechny uprchlíky házet do jednoho pytle. Nebo si myslíš, že jsou všichni fanatici, kteří v Evropě hned začnou praktikovat terorismus? 

Ne, to si určitě nemyslím. Ale stejně jako já nevím, kolik bude těch hodných a kolik teroristů, neví to ani zastánci povinného přerozdělování. Když se chce nějaká firma pustit do nového projektu, většinou si nechá vypracovat analýzu rizik. Přijímat běžence z oblastí, kde řádí IS, Boko Haram, Al Kaida a další teroristické organizace je v podstatě jako hrát ruskou ruletu. A hrát ruskou ruletu s budoucností národa a svých potomků? To může chtít jen sebevrah.

Hlavním problémem není ani tak terorismus v Evropě (zatím), ale vznik islámských No Go Zones, zvýšená kriminalita, násilí, znásilňování a snaha postupně změnit právní řád a zavést právo šaría. Přidám i statistiku násilné trestné činnosti ve státech EU zaznamenané v rozmezí let 2002-2012. Zajímavý je hlavně vysoký počet této kriminality ve státech s vyšším počtem imigrantů:

Za minulého režimu mnoho lidí utíkalo na Západ. My teď máme povinnost se revanšovat.

Mnoho lidí z východního bloku skutečně utíkalo, ale není pravda, že by určitý stát bral všechny a kohokoliv. Taky docházelo k omezením a výběru. Kromě toho lidé, kteří prchali před komunistickou totalitou, se následně nesnažili tuto ideologii prosadit na Západě. Naopak, snažili se přizpůsobit, zapadnout a postarat se sami o sebe.

A jestliže se někdo snaží argumentovat hrou na city, že my máme jakousi morální povinnost, tak nemáme. Češi a Slováci, kteří tu zůstali, nejsou přece nikomu zavázáni. I kdybychom na tuto manipulaci přistoupili, pak jsme zavázáni západním státům. Ne Afričanům. Možná, že obyvatelé ze Západu budou jednou ještě rádi prchat do České republiky, když v jejich státech dojde k etnickým nepokojům.

Ale my jsme se vstupem do EU zavázali, že budeme plnit dohody. Musíme být solidární, nemůžeme jenom požadovat peníze a různé dotace.

Sice jsme se zavázali k plnění jistých dohod, ale určitě jsme se nezavázali k otroctví. Jestli by EU navrhla, že Česká republika má být například skládkou pneumatik celé Evropy, tak musíme automaticky poslechnout? Samozřejmě, že ne. O tom solidarita není. Solidarita by měla být dobrovolná a oboustranná, tj. musí chtít obě strany. Ne, že jedna strana (Brusel) bude tlakem (penězi daňových poplatníků) vydírat členské státy. To se pak dostáváme k totalitě.

Ještě bych chtěla zmínit mýtus ohledně peněz EU, který je docela často rozšířen. EU žádné vlastní peníze nemá. To všechno jsou peníze daňových poplatníků, které Brusel pouze přerozděluje a určuje, na co se použijí. Je absolutně nelogické, aby nějaký stát dostal peníze od EU na nějaký projekt (např. energetické sítě), aby pak následně sám musel financovat uprchlíky. To už je lepší, když si daný projekt zafinancuje stát sám a bude to mít bez těch uprchlíků.

Jsme členy NATO a máme jisté závazky. 

Do tohoto rádoby argumentu jsou přívrženci povinného přerozdělování uprchlíků schopni vecpat naprosté demagogické bludy. Podle nich je Česko spoluzodpovědné i za koloniální minulost některých států. Když pominu, že v době koloniálních mocností ještě Česko nebylo členem NATO, tak je to nesmysl i z logického hlediska. Je to podobné, jako kdybyste měli jít do vězení za činy vašeho souseda.

Je taky zajímavé, že ti, kteří říkají, že Česko je spoluzodpovědné v podstatě za všechny hříchy světa a musí se “vykoupit”, už ale takové morální nároky nedávají například na USA. Teď nemyslím jenom rozvrat Libye a dalších států, ale například i to, že historie USA v podstatě stojí na genocidě Indiánů. Holt Indiáni podcenili multikulturalismus a teď žijí v rezervacích… Jen blázen může chtít opakovat stejnou chybu.

Vždyť v České republice žijí menšiny, Česko kdysi přijalo například řeckou menšinu a nejsou s ní problémy.

Ano, ale v případě řecké menšiny (i mnoha ostatních) se jednalo o lidi z velice podobného kulturního okruhu, kteří nevyznávali islám a nesnažili se následně společnost přetvořit k obrazu svému podle práva šaría. Ani jsme se nemuseli obávat, že k nám takovým způsobem bude importován islámsky terorismus. Což v současné době velice reálně hrozí, viz mapa:

Naše civilizace stojí na křesťanských principech. My musíme pomáhat všem, je to naše povinnost.

To je sice pravda (někdo by možná nesouhlasil, ale o původu evropských principů se teď přít nechci), avšak pomáhat není povinnost. Pomoc by měla stát na stejných principech jako solidarita, tudíž by měla být dobrovolná. Kromě toho křesťanství se velice často zneužívá. Když se to hodí, tak se tady někteří ohání křesťanskými principy a zároveň ti samí lidé podporují gay pride nebo adopci dětí homosexuálními páry.

Tento argument je nesmyslný i v jiné věci. Lidé, kteří říkají, že musíme pomáhat všem, neuznávají tzv. okruhy závazků. Co to je? Okruhy závazků znamenají, že člověku je nejbližší rodina, po ní krajané, a až pak lidstvo jako celek. Představte si, že ležíte nad propastí a na jedné ruce vám visí někdo z rodiny, na druhé ruce zas váš známý. Máte sílu zachránit jenom jednoho. Kdo to bude? Předpokládám, že zachráníte rodinného příslušníka.

A teď si představte, že vám takto visí na jedné ruce váš krajan a na druhé ruce pak nějaký cizí člověk z opačného koutu světa. Koho zachráníte? Předpokládám, že většina lidí by zachránila svého krajana. Multikulturalisté by zřejmě museli použít nějaké rozpočítavadlo typu ,,En ten týky, dva špalíky…”, jelikož podle jejich přesvědčení se lidé nesmí rozhodovat na základě kulturní příslušnosti a žádných priorit.

Pak by ale podle této logiky měli multikulturalisté obětovat i vlastní rodinu. Vždyť přece to je taky diskriminace a rozhodování na základě určitých priorit.

Uprchlíci budou ekonomickým přínosem.

Další argument z říše přání. Někteří uprchlíci si možná nějakou práci najdou, ale často se jedná právě o práci organizovanou různými dotovanými projekty, tudíž opět placeno daňovými poplatníky. Dále započítejme náklady na ubytování, zdravotní péči, práci různých sociálních pracovníků, psychologů, náklady na bezpečnost, atd. K tomu přidejme i případnou zvýšenou kriminalitu, která taky hodně podojí veřejný rozpočet. Nemluvě o poškození zdraví obětí.

A teď trošku čísel. Podle nejnovější zprávy z Velké Británie stála imigrace tamější daňové poplatníky už 120 miliard liber za 17 let (což je v přepočtu 4,5 bilionu českých korun). Podle této zprávy jsou náklady na imigranty ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor mnohem vyšší, než jejich přínosy. Ještě hůře dopadlo Švédsko, kde se roční náklady na imigranty pohybují kolem částky 250 miliard švédských korun (což je v přepočtu 726 miliard českých korun ročně!!!).

Ještě bych tady ráda napsala pár otázek k zamyšlení, na které mi žádný zastánce povinného přerozdělování nebyl schopen odpovědět: 

– Jestliže se přijmou povinné kvóty, nebude to pro uprchlíky z Afriky spíše motivací, aby se do Evropy vydali ještě v houfnějších počtech?

– Kolik uprchlíků celkově hodlá Evropa přijmout? Zastaví se to někdy, nebo sem přestěhujeme celou Afriku (2 miliardy lidí)?

– Kolik uprchlíků z rozvrácené Libye a Syrie přijmou USA?

– Jelikož pořád slyšíme, jaké je to obohacení, proč se tohoto “obohacení” chtějí západní státy vzdát?

– Proč Švédsko kriminalizuje kritiku imigrace, když to prý není žádný problém?

– Vezme si přívrženec povinného přerozdělování nějakého běžence k sobě domů? Proč ne?

– Když už si nechce uprchlíka k sobě domů, je ochoten se alespoň přestěhovat k azylovému centru? (Lidé v Německu si stěžují na kriminalitu, nepořádek, obtěžování, bojí se vycházet ven. Hřiště muselo být zavřené, jelikož z pískoviště si azylanti udělali toaletu. Pán na benzinové pumpě si musel najmout ochranku. Prostě atmosféra klidu a pohody.)

– Jak chtějí docílit toho, aby azylanti neutíkali do jiných států, např. do Německa nebo Francie? Když máme ten volný pohyb osob?

Takže jestli touží někdo hrát ruskou ruletu s budoucností svých potomků, ať hraje. Ale u sebe doma a na vlastní náklady. Ať do toho nenutí celou společnost. Povinné a kolektivní “páchání dobra” jsme tu už jednou měli. Avšak moc hezky to neskončilo… 

PS: Prosím, kdo můžete, podepište petici proti povinnému přijímaní uprchlíků. Někteří si možná řeknete, že petice nic nezmění, že je to zbytečné. Možná ano, ale možná ne. To se nikdy neví a za budoucnost národa i vašich potomků jeden podpis rozhodně stojí. Více informací o petici najdete zde: https://www.ivcrn.cz/petice-proti-povinnym-imigracnim-kvotam/

Zdroje: ttp://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_annex_en.pdf

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_cs.htm

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/11209234/Immigration-from-outside-Europe-cost-120-billion.html

http://gatesofvienna.net/2014/05/sweden-and-the-cost-of-mass-immigration/

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/e/eb/Violent_crimes_recorded_by_the_police%2C_2002%E2%80%9312_YB14.png

https://www.facebook.com/177618475638848/videos/859549277445761/?hc_location=ufi

———–

http://vojtekova.blog.idnes.cz/c/462409/argumentacni-manual-proti-povinnemu-prerozdelovani-uprchliku.html

Diskuze:

Pár argumentů, které se vám mohou hodit v diskusi se sluníčkáři.

Posted by Islám v České republice nechceme on 16. květen 2015

Komentáře

comments