Petr Žantovský: Oč jde muslimům v Evropě?

Vyšlo na IVČRN dne 21.1.2015 (link)

Petr Žantovský výborně!

pic_tolerance_laska_svoboda

“Začněme u francouzského školství. Muslimské dívky tu žádají, aby nemusely chodit na tělocvik, aniž by byly trestány špatnými známkami. Muslimští rodiče odmítají nechat své dcery ve škole, jestliže při suplování nenahrazuje učitelku opět žena. Na základních školách mají oddělené umývárny – jedny pro muslimy, druhé pro nemuslimy.

V tělocvičnách vyžadují muslimští žáci oddělené šatny, protože obřezaný se podle jejich zvyklostí nesmí svlékat vedle nečistého. Muslimští žáci mohou ve školách a školkách vyžadovat odstranění vánočních stromků s poukazem na odluku církve a státu.

Muslimové žádají zřídit modlitebny od základních po vysoké školy. Požadují sestavovat rozvrh tak, aby se mohli 5x denně modlit. Požadují revizi učebnic dějepisu a zahrnout tam historii jejich zemí a náboženství. Z učebnic mají být vypuštěny všechny zmínky o Charlesi Martelovi, který roku 732 porazil v bitvě u Poitiers Saracény.

A dále: Muslimské studentky vyžadují, aby mohly být u zkoušek doprovázeny svým manželem a zkoušeny pouze ženou. Asociace muslimských studentů na pařížské univerzitě zpochybňuje právo „západních“ profesorů hodnotit práce muslimských studentů. ”

http://www.rozhlas.cz/…/petr-zantovsky-oc-jde-muslimum-v-ev…

Diskuze:

Komentáře

comments