Politici o kvótách: Bezpečnost je pro nás na prvním místě a za vaše eura ji nikdy nevyměníme!

Převzato z http://www.samizdat2016.cz
Evropská komise spouští proti Česku, Maďarsku a Polsku řízení za to, že odmítají vnucené imigrační kvóty. Petr Mach (Svobodní): „Když jsme vstupovali do EU a Brusel nám nařizoval kvóty na počet krav, posmívali jsme se tomu. Když jsme vstoupili do EU a dovozní kvóty nám zdražily banány, pokrčili jsme rameny. Když EU zavedla kvóty na výrobu cukru a museli jsme zavřít naše cukrovary, naštvali jsme se. Když jste zavedli kvóty na migranty, začali jsme mít strach o vlastní bezpečnost, o bezpečnost našich dětí. Evropská komise dnes naší zemi vyhrožuje a chce po nás pokuty a sankce. Že prý, když bereme dotace, musíme brát i migranty. My ale máme vlastní pravidla udělování azylu. A naše zákony a Ústava mají přednost před nějakým rozhodnutím Evropské unie. Můžete nám vyhrožovat sankcemi, můžete na nás podávat žaloby, můžete podávat žaloby. Bezpečnost je pro nás ale na prvním místě a za vaše eura ji nikdy nevyměníme!
  Premiér Sobotka i ministr vnitra Chovanec ohlásili, že svůj postoj nezmění. Václav Klaus: „Odmítáme záměr povinně dosídlovat území našeho státu cizinci. Odmítáme dopustit přeměnu naší země v multikulturní společnost nepřizpůsobivých komunit, jaké vidíme v současnosti ve Francii či Velké Británii. A to ještě nezmiňujeme s masovou migrací spojený dnes už téměř každodenní terorismus. Odmítáme argument, že musíme „být u toho“, že musíme „být přítomni“ rozhodování, že musíme být v tak zvaném „tvrdém jádru“ unie. U rozhodovacích procesů v EU sice dnes jsme, ale my nerozhodujeme. Naše přítomnost nemá fakticky žádný význam. Náš hlas je ignorován. Nerozhoduje se podle nás. Rozhoduje se o nás. Z toho všeho plyne jediný možný a současně jediný nutný závěr: nastal čas začít připravovat odchod naší země z Evropské unie. Je to jediná cesta, jak náš stát, který jsme zdědili od našich předků a který máme povinnost jako svébytnou entitu předat budoucím generacím, udržet a zachránit.“ Václav Klaus a IVK, 13. června 2017.
Útok na suverenitu ČR přivítali na internetu proimigrační aktivisté. Zahájení řízení uvítal v tiskovém prohlášení ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Martin Rozumek. „Závazky se musí dodržovat a na demokraticky schváleném opatření o kvótách nic nemění to, že jsme v hlasování byli proti.“ V tom se ale mýlí. Odhlasování o přijímání migrantů je rozhodnutí o suverenitě jiného státu, nikoliv o společném řádu. Proto je v demokracii nepřípustné, autoritářské, totalitní. http://institutvk.cz/clanky/914.html