Přání k Vánocům se (i “našim” muslimům) přísně zakazuje. Odporuje to prý zdravému rozumu.

Vyšlo na IVČRN dne 22.12.2014 (link)

2014-11-18_18-38-19

Oficiální pohled českých machometánů na oslavy NAŠICH, to jest nemuslimských, svátků:
“Nikomu z muslimů není dovoleno účastnit se spolu s Lidem Knihy (arab. ahlu l-kitáb) oslav a vyčkávání jejich svátků, jako jsou Vánoce, nebo Nový rok a rovněž jim není dovoleno blahopřát jim k příchodu jejich svátků, protože ty jsou součástí jejich náboženství, jsou jedněmi z hlavních znaků, podle kterých se mezi sebou rozpoznávají. Jsou jejich specifikem, znakem jejich pokřiveného náboženství.
Jsme upozorněni na tyto odchylky a je nám zakázáno podporovat je, na což ukazuje Korán, Sunna, Idžmá‘ i zdravý rozum”
Pamatujme si na to, až nám zas někdo bude vykládat o INTEGRACI
http://www.e-islam.cz/…/%C5%A1ar%C3%AD%E2%80%99atsko-pr%C3%

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments