Přátelství mezi muslimy a nevěřícími

Vyšlo na IVČRN dne 23.12.2015 (link)

Pro ty, kteří tvrdí, že mají mezi muslimy “spoustu dobrých přátel” :

Přátelství mezi muslimy a nevěřícími

Otázka: Je povoleno přátelství mezi muslimy a nevěřícími (pokud nehaní islám)? A jak je to se vztahy v rodině mezi muslimy a nevěřícími? Jak se nahlíží na přátelství muslimů s křesťany a židy?

Odpověď: Chvála Alláhu, Muslim žije pro Alláha. Jeho životním cílem je získat si Boží spokojenost a jeho cestou je tradice proroka Muhammada (nechť ho Alláh pochválí a ochrání).

pic_rvacka

Muslim, který takto opravdu žije, nemůže mít jako blízkého přítele člověka, který nevěří v Boha nebo mu připisuje syna a tvrdí o Něm různé další lži a který neuznává Muhammada (nechť ho Alláh pochválí a ochrání) jako proroka. To však neznamená, že muslim nesmí být v kontaktu s ostatními nebo že se k nim nemá chovat hezky. Muslim má přikázáno se chovat ke všem lidem tím nejlepším způsobem a má povoleno navazovat kontakty s ostatními. Alláh říká v Koránu (ve významu): „Lidé! My jsme vás věru stvořili z muže a ženy a učinili jsme z vás národy a kmeny, abyste se seznámili. Nejvznešenější z vás u Alláha je věru ten nejbohabojnější.“ (49:13). Nejde však o přátelství, ale o obchodní a jiné vztahy a o daawa – vyzývání k islámu. Pokud je muslim v dlouhodobém a úzkém kontaktu s nějakým nevěřícím, pak by to mělo být právě kvůli daawa, nikoliv jako přátelství. To v praxi znamená, že muslim udržuje s někým z nevěřících úzký kontakt v naději, že ho přiblíží k islámu svým dobrým chováním a občasnými diskuzemi o víře. To platí obzvláště u nemuslimských rodičů a příbuzných s tím rozdílem, že s těmi kontakt přerušit nesmí. V této věci není rozdíl mezi židem a křesťanem a mezi ostatními nevěřícími.

http://sunna.cz/index.php…

pic_islam_christian_fight

Diskuze:

Pro ty, kteří tvrdí, že mají mezi muslimy “spoustu dobrých přátel” :Přátelství mezi muslimy a nevěřícímiOtázka: Je…

Zveřejnil(a) Islám v České republice nechceme dne 23. prosinec 2015

Komentáře

comments