Přední apologetka islámu a komisařka EU Federica Mogherini byla v Praze

11.1.2016 byla v Praze přední apologetka islámu a komisařka EU Federica Mogherini, která kašle na práva žen a tvrdí, že politický ismogheriniova[1]lám má v Evropě své místo – http://news.ivcrn.cz/252-sefova-diplomacie-eu-oficialne-propaguje-islamizaci-evropy

Tak si projděme jak ženy bere islám – převzato od https://www.facebook.com/cspi.cz/
Právo šaría disponuje různými zákony pro různé skupiny lidí. Ženy patří podle šaríe do jedné ze zvláštních tříd. 71 % textu koránu dává ženám podřadné postavení vůči mužům, v hadísech jim takové postavení připisuje 89 % textu. Ženy jsou mužům podřadné v inteligenci i v náboženství. Šaría dovoluje bití ženy za účelem vymáhání nadvlády muže. Svědectví ženy má poloviční váhu muže a společný podíl se rozděluje tak, že muž dostane takovou část, jakou dostanou dvě ženy. Některé hadísy staví ženy na úroveň otroků a velbloudů.

[Abú Dawúd 11,2155] Mohamed řekl: Pokud se někdo z vás ožení nebo si koupí otrokyni, měl by říci: “Alláhu, žádám tě o to dobré, co je v ní a její povaze, kterou jsi ji obdaroval; uchyluji se k tobě před zlem, které je v ní a její povaze, kterou jsi ji obdaroval.” Když si muž kupuje velblouda, měl by jej uchopit za hrb a říci to samé.

[Buchárí 3,48,826] Mohamed se zeptal: “Nemá očité svědectví ženy poloviční váhu očitého svědectví muže?” Žena s tím souhlasila a Mohamed dodal: “Je to proto, že mysl ženy je méněcenná.”

[Korán 4:11] A Alláh vám stanoví o dětech vašich toto: synovi podíl rovný podílu dvou dcer …

[Korán 2:223] Ženy vaše jsou pro vás polem; vcházejte tedy na pole své, kdy chcete, však učiňte předtím dobré skutky a bojte se Alláha. Vězte, že se s Ním setkáte! Oznamte tuto zvěst radostnou věřícím!

[Muslim 036,6603] Mohamed: “Až vás opustím, zůstane největší hrozbou pro stabilitu špatný vliv žen na muže.”

[Abú Dawúd 11,2142] Mohamed řekl: “Muže se nikdo nebude ptát na to, proč bije svoji ženu.”

#zenyIslam

Přesnější analýza od CSPI na téma Federica Mogherini a politický islám zde:
http://cspi-cz.blogspot.cz/2016/01/federica-mogherini-islam-v-evropske.html

Komentáře

comments