Primitivismus a adorace muslimů napříč spektrem

Vyšlo na IVČRN dne 13.12.2014 (link)

VZNEŠENÝ MRAVNÍ STANDARD POSLA BOŽÍHO (e-islam.cz) – jeden by si skoro myslel, že to musla míní sebeironicky, ale kdepak, pro ně je opravdu pedofilní lupič, násilník a vrah Mohamed dokonalým vzorem.

„Posel Boží صلى الله عليه و سلم je náš vzor a náš vůdce, vede nás k tomuto principu slovem i činy.“

Perel typu „Prorok nepěstoval kulturu odplaty a pomsty ani v sobě, ani ve svých následovnících“ je v textu nepočítaně, sám Moha nakonec skromně prohlásil: „Byl jsem seslán, abych mravní ctnosti dovedl k dokonalosti.“

Je nutné si uvědomit, že podle našich milovaných šariátníků „z rozumu neplynou žádné závazky, ale jen ze šaríje“. Alláh nezakazuje vraždu (muslima) proto, že je špatná, ale VRAŽDA JE ŠPATNÁ, PROTOŽE JI ALLÁH ZAKAZUJE. „Nejste to vy, kdo je zabili, ale Alláh je zabil; a nevrhals ty, když jsi vrhal, nýbrž byl to Alláh, kdo vrhal, aby vyzkoušel věřící zkouškou dobrou“ (Korán, 8:17)

2014-12-13_15-45-05

http://goo.gl/CkXqLj

2014-12-13_15-44-15

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments