Případ Šabatová!!! Výzva!!!

piště poslancům a senátorům! Vzor dopisu:


Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, vážená paní senátorko, vážený pane senátore, velmi mne zklamalo rozhodnutí paní ombudsmanky Šabatové v případě dvou studentek Střední zdravotnické školy (tzv. “hidžábová aféra”). 
Můžeme vést dlouhou debatu, proč se ustupování islamizaci veřejného prostoru nikde na západě od našich hranic neosvědčilo, ale bolestné zkušenosti starých členských států EU hovoří jasně: multikulturalismus (minimálně ve vztahu k islámu) totálně selhal, jak nakonec řekla i kancléřka Merkelová, premiér Cameron nebo prezident Sarkozy.
Plně se ztotožňuji s nálezem Evropského soudu pro lidská práva ze dne 13. 2. 2003, který konstatoval, že šaria je nekompatibilní se základními demokratickými principy. Ze strany konzervativních muslimů, kteří odmítají integraci, natož asimilaci do naší sekulární, demokratické společnosti, se jednalo o průzkum bojem. Jednoduše podle předem připraveného scénáře testovali, zda budeme své hodnoty hájit – a paní ombudsmanka Šabatová v této zkoušce neobstála.
Neopakujme ve jménu zvráceně pojaté “tolerance” stejné chyby, jako naši přátelé na Západě. Paní Šabatové jsou možná praktické dopady jejích činů lhostejné, ale mně, občanovi a voliči, určitě ne.
Žádám Vás tedy, abyste využil(a) veškerého svého vlivu a přesvědčil(a) společně se svými kolegy poslanci a senátory, paní ombudsmanku k jedinému čestnému řešení, které jí ještě zbývá, nemá-li být dobré jméno úřadu ombudsmana nadobro pošlapáno: k její rezignaci.
Děkuji. … 

Vyšlo na IVČRN dne 2.9.2014 – diskuze k výzvě zde

Komentáře

comments