Pro některé ateisty možná překvapení, že jsou od narození na kill listu nějaké ideologie, se kterou nechtějí mít nic společného

Vyšlo na IVČRN dne 15.8.2015 (link)

Ateista je dle islámu označován jako kafír. Islám tímto pojmem označuje také polyteisty, animisty, budhisty, prostě všechny mimo muslimů, křesťanů a židů. Podle deváté “genocidní” koránské súry jsou ateisté zahrnuti do těch, proti kterým má islám bojovat.
9:73 Proroku, bojuj usilovně proti nevěřícím a pokrytcům a buď přísný na ně! Útočištěm jejich bude peklo, a jak hnusný je to cíl konečný!

A jak:
9:5 A až uplynou posvátné měsíce, pak zabíjejte modloslužebníky (kafíry), kdekoliv je najdete, zajímejte je, obléhejte je a chystejte proti nim všemožné nástrahy! Jestliže se však kajícně obrátí, budou dodržovat modlitbu a dávat almužnu, nechte je jít cestou jejich, vždyť Alláh je věru odpouštějící, slitovný.

Křesťanství a další víry ateismus prakticky ignorují, ale islám přikazuje takové šílenosti.

Pro některé ateisty možná překvapení, že jsme od narození na kill listu nějaké ideologie, se kterou nechceme mít nic společného. Ale už je to tak. Tak už to alespoň víte.

http://www.koranoislamu.cz/sura/9/

muslims-carrying-banners-declaring-islam-will-dominate-the-world-protest-at-the-visit-of-mr-wilders-to-the-uk

Diskuze:

Ateista je dle islámu označován jako kafír. Islám tímto pojmem označuje také polyteisty, animisty, budhisty, prostě vš…

Posted by Islám v České republice nechceme on 15. srpen 2015

Komentáře

comments