Prohlášení Centra pro studium politického islámu k útokům v Bruselu ze dne 22. 3. 2016

Tisková zpráva CSPI - převzato z http://cspi-cz.blogspot.com/ Autor prohlášení - CSPI Čím dál častější výskyt džihádistických útoků na území Evropy je již dnešní realitou. S jakou četností se budou odehrávat, závisí na kapacitách, schopnostech a štěstí tajných služeb. Evropské elity a politikové přistupují k opatřením, která se nezabývají příčinou problému, ale snaží se eliminovat pouhé následky, které označují jako terorismus. Příčinou takových útoků je ovšem džihád ve formě násilného aktu, jenž je nedílnou součástí politické doktríny islámu a bude vždy přítomný tam, kde je politický islám dostatečně silný.
Analýza zdrojových textů ukazuje, že 31 % základní islámské trilogie (korán, síra, hadísy) se věnuje džihádu. Část muslimů je v praktikování politické doktríny islámu přímočará a ve jménu džihádu terorizují a zabíjejí druhé. Druhá, mnohem početnější skupina, se neuchyluje k násilným akcím, ale na základě politické doktríny islámu sleduje stejný cíl, a sice prosazení politických požadavků islámu. První skupina má velmi malou pravděpodobnost na uskutečnění svých cílů, ta druhá je ovšem reálnou hrozbou pro západní svobodnou civilizaci, která prožívá krizi své identity.
Jsme svědky selhání zejména politických, mediálních a akademických sfér, jež nejsou schopny definovat příčiny ohrožení a relativizují je. K otevřenému pojmenování problému je potřeba omezit politickou korektnost a bezbřehou toleranci. Pokud budou politické imperativy islámské doktríny vůči naší společnosti nadále přehlíženy, bude potenciál podobných útoků dále růst na účet dalším generacím.
Hadís ze sbírky Abú Muslim 001,0031:
Mohamed: “Bylo mi přikázáno vést válku proti lidstvu, dokud všichni nepřijmou za své, že není boha nežli Alláha, neuvěří, že jsem jeho prorokem a nepřijmou všechna zjevení, která jsou skrze mě vyslovena. [...]”
Hadís ze sbírky Buchárí 4,52,142
Mohamed prohlásil: “Bojovat proti káfirům v džihádu třeba jen jeden den je významnější než celá země a všechno na ní. Místo v ráji menší než váš bičík je větší než celá země a všechno na ní. Denní či noční výprava ve jménu džihádu znamená víc než celý svět a všechno na něm.”
[Korán 2:216] A je vám předepsán také boj, i když je vám nepříjemný. Je však možné, že je vám nepříjemné něco, co je pro vás dobré, a je možné, že milujete něco, co je pro vás špatné; jedině Bůh to zná, zatímco vy to neznáte.
[Korán 4:89] A přáli by si, abyste se stali nevěřícími, jako jsou oni, a abyste byli stejní. Neberte si mezi nimi přátele, dokud se nevystěhují na stezku Boží! A jestliže se obrátí zády, pak je chyťte a zabte, kdekoliv je naleznete! A neberte si z nich ani přátele, ani pomocníky.
 
[Korán 4:95] Nejsou si rovni ti věřící, kteří zůstali sedět doma - kromě těch, kdož jsou neschopní -, s těmi, kdož usilovně bojují na stezce Boží majetkem svým i osobami svými. Bůh povýšil ty, kdož usilovně bojují majetkem svým i osobami svými, o stupeň výše než ty, kdož zůstali sedět doma.
 
Centrum pro studium politického islámu