Prohlášení CZDL k útokům na americké ambasády

Czech Defence League vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám zabitého velvyslance, pana Chrise Stevense a třech dalších zaměstnanců americké ambasády v Benghází.

Útoky znovu jasně ukázaly, že pro muslimský svět je mnohem důležitější, abychom si netropili legraci z muslimského proroka Mohameda, než přírodní katastrofy, vraždy političek, hladomory a všeobecná nevzdělanost.

Mohamed byl natolik kontroverzní osobností, že zamezení možnosti svobodně komentovat jeho charakter a činy je pro nás zcela nepředstavitelné a neudržitelné. Která jiná historická osobnost je zejména v muslimském veřejném prostoru tolik lakována na růžovo, jako Mohamed?

Dále jsme překvapeni, kam zmizeli hlasití zastánci svobody slova tolik aktivní v nedávné cause Pussy Riot? Znamená to, že Pravoslavnou církev a představitele suverénního státu je možno za celosvětové veřejné podpory na všech úrovních hanobit, ale islám a jeho kontroverzní hlavní představitel, je postaven nad jakoukoliv kritiku?

Czech Defence League se staví za rovný a férový přístup ke všem.

vedení CZDL

o CZDL: Czech Defence League o.s. se staví na obranu sekulárního státu s demokratických vládním zřízením, ústavou zaručující lidská práva a rovnost lidí bez rozdílu pohlaví, vyznání a sexuální orientace proti totalitním ideologiím a islámu jako nejagresivněji se šířící ideologii současnosti.