Prohlášení doc. Martina Konvičky: Islamisty je třeba z ČR vyhostit a ne přijímat tisíce dalších!

Olomouc_petice_crimi

V pátek dne 29. 5. 2015 došlo v Olomouci k bezprecedentnímu incidentu, kdy skupina mladých muslimů – zahraničních studentů University Palackého – napadla občany, sbírající podpisy pod petici organizovanou hnutím Islám v České republice nechceme. Petice vyzývá vládu k odmítnutí takzvaného přerozdělení imigrantů, které připravují orgány EU a které by znamenalo skokový vzrůst počtu příznivců islámu v České republice.

Útok je jasným důkazem toho, že naše obavy z agresivity islámské ideologie jsou naprosto oprávněné. Útočníci bránili organizátorům petice v naplňování jednoho ze základních ústavních práv občanů, práva petičního, a tím dokázali, že neakceptují základní hodnoty, na nichž stojí demokratické zřízení v naší zemi. Je znepokojivé, že se jednalo o universitní studenty. Ti jsou obecně pokládáni za elitu mezi tuzemskými muslimy a například zástupci bezpečnostních služeb je pokládají za menší bezpečnostní riziko, než jaké představuje současná vlna imigrantů ze Středomoří.

Iniciativa Islám v ČR nechceme vyzývá vedení University Palackého, aby se k incidentu postavilo čelem a vyloučilo všechny studenty, kteří se zúčastnily útoku na petiční stánek, včetně zcela nepřípustného agresivního verbálního útoku na občany České republiky – kdo nectí základní hodnoty demokratické společnosti, nemá právo být členem akademické obce. Současně vyzýváme příslušné státní orgány, aby zahájily proces vyhoštění útočníků. V neposlední řadě vyzýváme rektory českých universit, ministerstvo školství a vládu, aby neprodleně přehodnotili současnou praxi při přijímání zahraničních studentů z islámských zemí – ekonomický přínos pro university nevyváží útoky vůči Ústavě a demokratickému zřízení země.

Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D.
Tel. 775 13 13 54

Komentáře

comments