Projekt „O islámu do knihoven“

Ještě jste neslyšeli o super akci spolku Éra Žen? Tak poslouchejte aktuální zprávy:

Do akce se zapojilo přes 100 knihoven a můžeme konstatovat, že zájem o projekt dále roste. Mimo jiné se podařilo zorganizovat několik úspěšných přednášek, kdy obecenstvo zahrnovalo celé spektrum profesí – od dělníků po lékaře. Atmosféra na přednáškách byla výborná, k tomu přispěli i oponenti „sluníčkáři“ svou tradiční neschopností logicky a věcně argumentovat.

Další přednášky plánujeme v září, termíny budou upřesněny.

Popis projektu: obohacení knižního fondu veřejných knihoven v ČR o vybrané tituly z oblasti beletrie i odborné literatury, které se zaměřují na islám, upozorňují na jeho rizika, informují o problémech spojených s migrací z islámských zemí, životě v arabském světě apod. – zajištění těchto publikací od nakladatelů a velkoobchodů a jejich distribuce do knihoven, které se do projektu zapojí na základě nabídky učiněné přes mailovou komunikaci.

Cíle projektu: prostřednictvím doplnění knižního fondu veřejných knihoven prolomit mediální blokádu na témata „islám, migrace, právo a věci s nimi související“, zvýšit informovanost veřejnosti v oblasti těchto témat a iniciovat celospolečenskou diskusi k těmto tématům.

My v IVČRN projektu tleskáme a prosíme vás o jeho podporu.

Více zde: http://www.erazen.cz/projekt-o-islamu-do-knihoven-literatura

Seznamy knih:

Beletrie: http://www.erazen.cz/sites/erazen.cz/files/beletrie_o_islamu.pdf

Odborná literatura: http://www.erazen.cz/sites/erazen.cz/files/odborne_knihy_o_islamu.pdf

-Jan-

Komentáře

comments