Pronikání islámského práva do evropských zemí – máme se začít bát?!?

Vyšlo na IVČRN dne 10.8.2014 (link)

Velmi střízlivý, korektní a věcný pohled mladé právničky na pronikání šarie do evropské společnosti: “Nutno říci, že poměrně benevolentní přístup evropských zemí k přistěhovalcům z muslimských zemí vede k tomu, že jejich počet v Evropě značně stoupá. Tato skutečnost by sama o sobě nebyla přílišnou hrozbou, kdyby však muslimové splynuli s evropskými zvyky a kulturou a měli zájem se jim alespoň v elementárních částech přizpůsobit. Opak je však pravdou, muslimové si zpravidla udržují kulturu, kterou si sebou přinesli, zdržují se ve svých komunitách a mnohdy vyžadují, aby se Evropa přizpůsobila jim a jejich hodnotám a vyznání.” (link na článek zde) 

Diskuze k článku – viz link na Facebook nahoře

Komentáře

comments