Propalestinský slizounek Michal Rusek žaluje na doc. Konvičku Akademickému senátu JČU

Stárnoucí, ultralevicový a propalestinský (což je samo o sobě diagnóza) Michal Rusek s povahou malého arafatova úhoře, operující z Hané, pokračuje ve své estébácké kampani proti výraznému kritikovi islámu, doc. Martinu Konvičkovi – a to přímo na půdě martinova zaměstnavatele.

Vzhledem k míře stalkingu a šikany doc. Konvičky z islamofilních kruhů považujeme tuto causu za vážnou a společensky nebezpečnou. Příznivci islámu, vědomi si vlastní neoblíbenosti v českém prostředí, se neštítí ničeho aby se domohli cílového stavu – potlačení veřejné a svobodné kritiky totalitní a násilné ideologie, kterou islám prokazatelně je.

PROSÍME TEDY VŠECHNY NAŠE AKTIVISTY O AKTIVNÍ POMOC DOCENTU MARTINU KONVIČKOVI. MARTIN JE NEJVÍCE EXPONOVANÝ, TEDY PRVNÍ. MY A VY JSME DALŠÍ.

Uniklý text Michala Ruska zaslaný členům Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 3.2.2014:

Dobrý den

Široká veřejnost zaregistrovala v médiích zvířené
dění týkající se pana docenta Konvičky. Každý učite
 má ve svém volném čase pochopitelně možnost
prezentovat své společenské názory. O tom není pochyb.

Informace ohledně "kauzy Konvička" najdete v rozhovoru
s PhDr. Ostřanským a zejména v odkazech pod textem,
zejména jde celkem o 4 odkazy na FB stránky vaší JU:

http://www.evropsky-rozhled.eu/s-bronislavem-ostranskym-z-av-cr-o-diskusi-o-islamu/

Dovoluji si vás oslovit jako člena Akademického
senátu Jihočeské univerzity a požádat o několik
odpovědí pro Revue Evropský rozhled na toto téma:

1) Můžete v této souvislosti okomentovat zejména
"diskusní metody" pana docenta Konvičky z vaší
Jihočeské univerzity?

2) Jak vnímáte tuto situaci vzhledem k postupně
hrubnoucímu veřejnému prostoru? Vidíte zde
nějakou souvislost s posláním učitele, který
nejen vzdělává, ale též vychovává?

3) Ovlivní podle vašeho názoru tyto události
mediální obraz Jihočeské univerzity?

4) Jak nejlépe nastavit pravidla na oficiální
facebookové stránce JU (nebo dokonce univerzit
obecně), aby k podobným excesům nedocházelo?

5) Jaké konkrétní kroky v této "kauze Konvička"
vy osobně učiníte?

Poznámka: Pana docenta Konvičky si osobně vážím,
projevil například výjimečnou aktivitu ohledně
zločinného kácení stromů v chráněné šumavské
oblasti. Přesto považuji za nutné učinit i
tento krok, protože děkan Př. f., pan profesor
F. Vácha se dále touto situací – zřejmě pro
nedostatek času – již nehodlá dále zabývat.
Jde u něho patrně o pracovní přetížení.
Proto dovolte dvě poslední otázky:

6) Jak vnímáte souběh dvou vysoce časově i
profesně náročných funkcí, tedy konkrétně
funkci děkana JU a funkci poslance PS ČR?

7) A pokud se domníváte, že souběh těchto
funkcí je v pořádku nebo je naopak dokonce
výhodou, považujete za vhodné, aby pan
děkan a současně pan poslanec dostával za
dvě své funkce dva plné platy, nebo by se
jeho mzda (obě jsou z veřejných prostředků)
měla v určitém poměru krátit?

Děkuji za váš čas a přeji Jihočeské univerzitě
nejen skvěle vzdělávající pedagogy a lidsky
vyspělé učitele, ale hlavně vnímavé studenty,
kteří budou jejich moudrost předávat
dalším generacím.

S úctou

Michal Rusek, Evropský rozhled

Komentáře

comments