Ramadán “měsíc válečných vítězství”

Vyšlo na IVČRN dne 14.8.2014 (link)

Co vlastně slaví čeští muslimové? “Ramadán … je měsíc vítězství, jelikož v historii se v něm událo několik bitev a z nich ta nejznámější: bitva u Badru 17. Ramadánu roku 2H., dále dobytí Mekky též o Ramadánu roku 8H a bitva u al-Qádisíja v Ramadánu roku 15H vedena Saadem ibn Abí Waqásem. Také neopomeňme otevření Andalusie, bitva u Zalaqa, u Ajn Džalút, u Hattinu a další.” – pražský imám Ahmad Ragab, páteční kázání z 11. července 2014 (zdrojový článek zde)

Diskuze k článku viz FB link nahoře

Komentáře

comments