Respect + peace = nikdy + navždy

Vyšlo na IVČRN dne 3.10.2014 (link)

RIDDA, odpadení od islámu, je podle islámského práva šária nejhorším možným zločinem, za nějž je možný jediný trest – SMRT.

Muslofilové nás občas přesvědčují, že tomu tak není – přitom v češtině je k dispozici několik “manuálů šárie”, jeden dokonce online – jde o výtah z manuálu Umdat al-Salik, který certifkovala univerzita al-Azhar…

2014-12-03_16-01-23

o-8.0 Odpadlictví od islámu (ridda)
(O: Opuštění islámu je nejodpornější formou nevíry (kufr) a také nejhorší. Může k němu dojít prostřednictvím sarkasmu, jako když je někomu řečeno, “ostříhej si nehty, to je sunna”, a on odpoví “neudělal bych to, i kdyby to tak bylo”, v kontrastu se situací, kdy existují okolnosti, které ho ospravedlňují, jako když se jeho jazyk zaběhne, nebo když někoho cituje, nebo to říká ze strachu.)

o-8.1
Když osoba, která dosáhla puberty a je příčetná, dobrovolně odpadne od islámu, zaslouží si být zabita.

o-8.2
V takovém případě je povinností chalífy (A: nebo jeho zástupce) ho požádat, aby se kál a vrátil se k islámu. Pokud tak učiní, je to od něj přijato, pokud ale odmítne, je okamžitě zabit.

o-8.3
Pokud je svobodný, nemůže ho zabít nikdo kromě chalífy nebo jeho zástupce. Pokud ho zabije někdo jiný, je vykonavatel potrestán (def: o-17) (O: za osobování si chalífova privilegia a zasahování do jeho práv, protože jde o jednu z jeho povinností).

o-8.4
Není žádné odškodnění za zabití odpadlíka (O: ani žádné pokání, protože jde o zabití někoho, kdo si zaslouží zemřít).

o-8.5
Pokud odpadne od islámu a vrátí se několikrát, je to (O: t.j. jeho návrat k islámu, ke kterému dojde, když vysloví dvě vyznání víry (def: o-8.7(12)) od něj přijato, je ale potrestán (o-17).

o-8.6
(A: Pokud odpadne od islámu manželka ze završeného manželství, pár je po čekací období, které trvá tři intervaly mezi menstruacemi, rozdělen. Pokud se manželka vrátí k islámu před koncem čekacího období, manželství není zrušeno, ale má se za to, že trvalo po celou dobu.)

http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2007/06/07/saria-spravedlnost/

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments