Rozhodně nemá smysl hudrovat na všechny politiky a rozhodně má smysl chodit k volbám. – Interpelace v parlamentu na podnět IVČRN – petice

Vyšlo na IVČRN dne 19.11.2014 (link)

Od Jany Volfové, předsedkyně České Suverenity:

“Jsou podány dvě interpelace. Jedna kvůli halal na Ministerstvo zemědělství, proč jsou povoleny výjimky (paní poslankyně Havlová, místopředsedkyně zemědělského výboru) a druhá na Ústředí muslimských obcí, proč nevzalo Ministerstvo kultury v potaz druhý (kritický) posudek z r. 2004 a udělilo jim tehdy registraci prvního stupně (pan poslanec Kádner). Prostě pracujeme.”

Administrátoři IVČRN velmi děkují jak paní Volfové, tak paní poslankyni Olze Havlové a panu poslanci Davidu Kádnerovi (oba VV na kandidátce Úsvitu). 

10644528_10152745989712938_5526161278154637094_n

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments