Rozpor: Martin C. Putna vs. Slovanská epopej

Martin C. Putna, antropolog, o Slovanské epopeji říká, že: “Je to jen dokument dobové mentality, směšný nacionalistický konstrukt. Opožděný, umělecky plochý, nepovedený. Je to něco, co je dokumentem doby a opožděného panslavismu.”

Ono by se ale dalo také říct, že:

“Rubensovo Snímání z kříže je odrazem doby, kdy římskokatolická církev soupeřila o duchovní nadvládu nad Evropou. Nabubřelost, přehnaná expresivita a majestátnost jsou dokumentem opožděných snah vatikánského kléru zvítězit nad sílícím protestantismem…”

> Motoko Natsuko, Facebook <

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/16996224_730900967068007_4540960068936103524_n.jpg?oh=653e727c5454e5837beb029f0200de68&oe=593A7CAC

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/17021367_730901207067983_2382792300635149677_n.jpg?oh=ea5bf85d9ed17f7c91a1db46d423fd4a&oe=5924F63B

-Majkl-

Komentáře

comments