Rychlý průlet 1400 let s islámem

Vyšlo na IVČRN dne 11.3.2015 (link)

krestanstvi1Mohamedův válečný stát (Chalífát) zaujme útoky na Středozemní křesťanskou civilizaci. Co vše zničili, kolik knihoven vypálili do základů. Genocida celých oblastí. Tento první Islámský stát (První velký džihád) trval od roku 622 do cca roku 750, kdy se Chalífát) rozpadl na více států. Tento stát zanikl v bitvě u Tour, bitvě o Konstantinopol a v bitvě v Indii.

Z neúspěchu se mezi sebou začali rvát jak vzteklí a Evropa měla klid až do Druhého velkého džihádu (1071 – 1683), který se neúspěšně pokusila zastavit Křížovými výpravami. Křížové výpravy jsou velmi podobné boji proti nacismu o 750 let později. Západní civilizace, vzniklá na severozápadním torzu Středozemní civilizace konečně zvedla rukavici a zkusili jsme jim jednou ten jejich džihád vrátit. Jenže naše civilizace to nebrala moc vážně a začala opět prohrávat a utíkat.

Přišli jsme o Středozemní moře. Muslimové periodicky čistili jižní pobřeží Evropy od žen a dětí a veškerý dříve velmi rozvinutý obchod byl zničen. Podle přerušili naše styky Indií a Čínou. Naštěstí prohráli a museli vyklidit svůj protektorát na Pyrenejském ostrově. Španělé a Portugalci, naštvaní po letech života v otroctví, měli tolik energie, že ochránili část Středozemního moře a bokem, při zkoušení kudy do Indie, objevili Ameriku. Jenže Druhý džihád pokračoval na jihovýchodě.

Byzantská říše to zabalila v roce 1453, kdy došlo k vyhlazení Hlavního města torza mocné Římské říše, ve které tak naše civilizace ztratila posledního zástupce (reliktně) původní antické kultury. Naštěstí obyvatelé říše včas pochopili a odvezli na západ vše, co měli 2000 let v knihovnách. To dalo základy humanismu a renesance – římská říše nám předala své myšlení. Lži, že nám antickou kulturu předali muslimové jsou směšné. Možná nám to na krvavých hranicích prodávali z rozkradené knihovny z Cařihradu, ale jinak těžko.

Jenže to nestačilo. Zabírali Balkán. Tehdy tvořil Český stát soustátí s Uherskem a vybíjení našich občanů na naší jižní hranici nám vadilo. Tak jsme s nimi šli do bitvy u Moháče, ale přišlo jich tam víc jak dvakrát tolik než nás. V bitvě přišel Český stát o krále. Tehdy jsme se spojili s Rakouskem (a už dříve s Uherskem) a od té doby jsme čelili islámu společně. Džihád se valil Uherskem, křesťanských zajatců bylo tolik, že si z nich stavěli vojska otroků (janičáři) a křesťanské otrokyně se prodávaly od Maroka po Pákistán. Padla Budapešť (Budín a Pešť), města vybita. Dvakrát stáli muslimové u Vidně, jednou prošel džihád Moravou.

Následky byly pro jihovýchodní Moravu nedozírné. Kraj byl vyloupen, velké množství koní a hovězího i skopového dobytka bylo odehnáno do Uher. Lidé nad čtyřicet let byli většinou zabiti, mladé dívky a chlapci byli zajati a odvlečeni do tureckého otroctví. Odhaduje se, že při tažení bylo zajato na sto tisíc lidí. Ale u Vídně jsme jim dali přes čumák (Konec Druhého velkého džihádu) a pak jsme je hnali až na Balkán. Zde jsme od 17. do 19. století postavili mohutně opevněné území Vojenské hranice. Nejsilnější hranice té doby. Teprve to nás ochránilo od čistění našeho území od našich dětí při periodických džihádech.

Naštěstí už se islám rozkládal. Dávno byly vymřeny křesťanské komunity, které na rozdíl od muslimů drželi jakousi vzdělanost. V Indii to bylo také drsné, ale o tom jindy. Osmanská říše prohrávala.

ivcrn_pic_krestanstviOsmanský stát to zabalil v roce 1924. Pohřbil ho Atatürk. Jeho citát “Islám, tato absurdní teologie nemorálního beduína, je mršinou, která otravuje naše životy” dokládá zhnusení tehdejších muslimů (exmuslimů?) z islámu. Turecko se tehdy stalo sekulárním státem a sekulární charakter státu před islámem od té doby hlídá armáda. Ostatní muslimské státy se vyvíjely po svém. Neexistoval jednotící stát, nebyl Chalífát.

Ve studené válce Západ i SSSR zápasil o to, kdo bude mít vliv v jaké muslimské zemi. Neblahé důsledky pro ČR cítíme dodnes. Vysoké školy dvacet pět let po revoluci ročně přijímají ke studiu stovky muslimských studentů z těch nejrizikovějších států: Střední Asie, Sýrie, Libye atd. V univerzitních prostorách, na kolejích, mezi našimi studenty, jsou zakládány mešity (modlitebny). Prakticky všichni studenti z islámských zemí jsou muslimové. Tak vznikají ty naše slavné Arabely, z nichž některé už se zradikalizovaly.

koran-islamskeho-statuIslám je specifický svou virozitou, kdy udělá z jinak normálního člověka takzvaného teroristu, bojovníka islámu. Existuje obrovské množství islámských teroristických spolků, které se snaží aplikovat Korán doslovně. Vždy pobaví, když se média snaží najít spojení mezi různými islámskými teroristy a nevidí, že jsou spojeni jinak – jedou přesně dle té šílené ideologie.

Do druhého tisicíletí jsme vstoupili s prvním pokusem o Islámský stát – Tálibanem v Afghánistánu. Kdo to tehdy sledoval, viděl už tehdy uřezané hlavy, ženy střílené do hlav. Američané v Iráku prvně zažili džihádistická vojska, co neuhnou a neutečou ve dvou bitvách o město Fallúdža. A Somálsko. Slavný islámský stát pod hnutím Aš Šabab, proslulé kamenováním nezletilých dívek za to že byly znásilněny na stadionech! Přesně podle šaríi, čímž dokázali, že se nezastaví před NIČÍM. Následovalo Arabské jaro, kdy se rozložila řada dříve stabilních států.

V roce 2014 vznikl islámský stát. Je to první Chalífát uznávaný muslimy z celého světa od roku 1924. Máme problém. Vidíme skutečnou podstatu islámu ve vysokém rozlišení. Islámský stát nám posílá kvalitní videa podřezávání lidí, jejich upalování a další způsoby, jak vyjádřit, že teď dělají pro Mohameda. Období od roku 2001 se dá označit za Třetí velký džihád de facto, od roku 2014 i de iure (smluvně). Jsme ve válce. A už jednoho z Česka zajali! Kdy, že nám vyhlásili válku? V roce 622.

mapa21Jenže, co když to teď dotáhnou? Evropská Unie loni rezignovala na své hranice. Zakázala státům ji hlídat. Statisíce muslimů proudí do Evropy. Jsme v pěkné situaci, že?

To jen tak letem světem, jak jsme se dostali do této situace.

Spousta lidí studuje děj rozsáhlých seriálů typu Game of Thrones, složitých filmů jako je Pán Prstenů atd. Zkuste věnovat svůj čas tomu, co se děje a dělo SKUTEČNĚ. Zkuste věnovat svůj čas studiu toho, co se mezi Západní civilizací a islámem děje a dělo.

Výsledek je vaše budoucnost. A zatím to pro nás nevypadá dobře.

IVČRN má tyto programové stanovy: https://www.ivcrn.cz/islam-v-ceske-republice-nechceme-navrh…/

IVČRN v roce 2015 organizuje sérii demonstrací proti islámu.
– 16. 1. 2015 – Pražský hrad
– 31. 1. 2015 – Praha, Staroměstské náměstí, hosté
– 14. 2. 2015 – Brno
– 14. 3. 2015 – České Budějovice (bude tuto sobotu!)

Zveme vás do Českých Budějovic na demonstraci. Přijďte si nás poslechnout a podpořit.

pic_demo_cb

https://www.facebook.com/events/344912122377597/

Diskuze:

Komentáře

comments