Šabatová: cizinci musí dostat volební právo

sabatice0Pachatelka dobra Šabatová a její nejnovější moudro. Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii, kteří mají v Česku trvalý pobyt, by měli mít možnost politického zapojení ve svých obcích, tedy právo volit a právo být voleni. „Jsem přesvědčena o tom, že cizinci dlouhodobě usazení v určitém státu mají mít právo podílet se v něm také na politickém životě. Bohužel, část evropských států včetně České republiky jim dosud toto právo odepírá,“ řekla Šabatová. Zapojení cizinců do tvorby politiky podle ní podpoří dialog s majoritou. Naopak jejich vyloučení způsobí odcizení a ve svém důsledku „může dokonce přispět k radikalizaci některých skupin,“ Cizinci pocházející ze zemí Evropské unie již v komunálních volbách volit mohou, byť i o tom se vedly ještě loni vedly diskuze.

Zdroj:http://zpravy.idnes.cz/politicka-participace-migrantu-d37-/domaci.aspx?c=A150407_195942_domaci_zt

Podívejme se na to skrze kauzu vznikajících muslimských kolonií v okolí Teplic (např. Modlany), o které jsme na IVČRN již několikrát informovali. Kolonie cca 200 (zatím) vilových domů pro občany zejména Saudské Arábie a Kuvajtu může tvořit třeba 400 “novovoličů”. Jak by vypadaly obecní volby v Modlanech s dosavadním počtem cca 800 obyvatel, snad ani nedomýšlet.

Možná někoho napadne, že Saudové tam nebudou mít trvalý pobyt. Jenže. Zaprvé, IVČRN má z Teplicka informace, že se v těchto koloniích zdaleka nebude jednat jen o přechodné bydlení v lázeňské sezoně. A zadruhé, už dnes mají volební právo v ČR občané ze zemí EU i jen s přechodným pobytem. Tedy i ti co kulturně obohacují Francii, Británii nebo Švédsko. A pokud by se volební právo přiznalo i občanům třetích zemí, sotva to bude jinou zákonnou úpravou. To by zrovna Šabatová jako první křičela něco o diskriminaci. 

Diskutováno na FB IVČRN dne 8.4.2015

Komentáře

comments