Samizdat: Vedení Junáka má projekt – skautské tábory s proimigrační agitací

Plánujete poslat dítko na skautský tábor? A víte, jaký bude mít program? Vedení Junáka hodlá děti vychovávat ke „globálnímu chápání světa“. Spolu se sdružením „Na Zemi“ loni vydalo příručku, jak na táborech šířit „správné“ postoje k uprchlictví a migraci: „Téma uprchlictví na táboře – Informační a metodická podpora„, v obrázkové podobě ji najdete na konci článku.

Angažovaný pokus vedení Junáka vést ve skautských oddílech a na táborech osvětu na téma imigrace je ale hrubě manipulativní. Podívejte se a posuďte sami – projekt je založený na hraní na city a vyvolávání soucitu k „válečným uprchlíkům“, další aspekty migrační krize ale zcela pomíjí, případně je v části „Obavy spojené s uprchlictvím a reakce na ně“ „vyvrací polopravdami nebo nehorázně zavádějícím způsobem. Odkazovaný výchozí materiál navíc nepochází z objektivních zdrojů, ale z extrémně aktivistických – Nesehnutí, A2larm, Deník Referendum.

 „Téma uprchlictví na táboře – Informační a metodická podpora“ připravili Jan Kopkáš (pracuje v Brno Expat Centre), Lenka Šafránková-Pavlíčková (věnuje se tématům uprchlictví a migrace v rámci doktorandského studia na Fakultě sociálních studií MU i prakticky v rámci NESEHNUTÍ) a Linda Janků (pracuje v Centru pro lidská práva a demokratizaci, je asistentkou a doktorandkou na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty MU a právničkou v Kanceláři ombudsmanky). Na táborovou metodiku navazuje celý metodický „migrační“ portál Lidé v pohybu.

Tímto tříletým projektem, nazvaným „Skauti na Zemi“, táhne vedení Junáka od apolitické skautské organizace dál k levicovému globalistickému aktivismu… S velkým nadšením se tato kontroverzní aktivita nesetkala ani mezi skautskými vedoucími (odkaz vede na FB post):

https://www.facebook.com/skaut/photos/a.423425337446.209847.39950637446/10153378149287447/?type=3&permPage=1

Zatraceně, a co je to „Skauti na Zemi“?

Je to tříletý společný projekt Junáka – českého skautaNaZemi – multikulturně, sociálně a globálně angažované neziskovky.

Junák v letech 2015 – 2017 realizuje ve spolupráci s neziskovou organizací NaZemi projekt, který má za cíl podpořit skauty a skautské oddíly/roverské kmeny v „globálním chápání světa“. Do projektu jsou zapojeny i další skautské a globálně vzdělávací organizace – dohromady 11 organizací ze 7 zemí EU. Cílem (Scouts and Guides: Active Global Citizens) je „posílit roli skautského hnutí v podpoře důstojného života, lidských práv, rovnosti a spravedlnosti ve světě.“

Čtětě také  Jak hodně bude muset svět strádat, aby politici podporující obchod se Saúdskou Arábií otevřeli oči?

Projekt běží už třetím rokem. Má finanční podporu Evropské unie. Setkali jste se ve vašich oddílech s těmito materiály a aktivitami? Jaký na ně máte názor?

Pokud se chcete o projektu dozvědět více, obraťte se na jeho tvůrce nebo Petru Vackovou přímo za Junáka – českého skauta. Kontakty zde: http://www.nazemi.cz/cs/skauti, nebo se obraťte na mluvčího FB stránky Junáka. Jistě vám rádi vysvětlí, jak si představují apolitičnost a objektivitu při výchově dětí.

 

 


Zdroje, odkazy, další informace:

Na projekt upozornila FB stránka Rodiče proti indoktrinaci ve školách, která monitoruje dlouhodobě tuto tématiku a podává ověřené a ozdrojované informace.
 
Rozsáhlejší formát má tato brožura na stejné téma: http://lidevpohybu.eu/wp-content/uploads/2016/04/Lide_v_pohybu_web.pdf
Junák projekt podporuje na stránkách:
zdroj: Samizdat

Komentáře

comments