Ehrenfeldová: Saúdská Arábie podporuje globální džihád

Ředitelka Amerického centra pro demokracii Rachel Ehrenfeldová uvedla na konferenci v Jeruzalémě, že saúdskoarabští bankéři jsou hlavními financiéry globálního džihádu. Saúdové používají peníze k tomu, aby podkopali Západ, finacovali džihád a nakonec nad ním převzali moc. Saúdská Arábie je celá léta hlavním podporovatelem džihádu jak fyzicky, tak i finančně a následkem jejích ilegálních aktivit se mnoho nevinných investorů dopouští závažných zločinů, aniž by o této skutečnosti věděli. Špinavé finanční praktiky „financování šarie“ jsou dle islámského práva legální.

obrázek: Pražská mešita ul.Blatská 1491, Praha 9

Podle Ehrenfeldové mají saúdští bankéři k dispozici zhruba 1 bilion dolarů, které mohou investovat v rámci tzv. “finančního džihádu”. Finanční praktiky o nichž hovoří jako o „financování šarie“ se provádějí podle islámského práva zakotveného v Koránu a nečiní se při jejich provádění rozdíl mezi veřejným a soukromým. Legitimní finanční aktivity se nedají odlišit od nemorálních a nelegálních praktik, což má za následek, že nic netušící společnosti, jakož i jednotlivci, financují terorismus, aniž by o tom věděli.

Financování šaríe znamená úplné podřízení se islámským bankéřům. Investoři se vzdávají práva na kontrolu toho, co jejich peníze financují. Jsou donuceni vyhýbat se společnostem nebo koncepcím, které nejsou v souladu s islámskou ideologií nebo věroukou, včetně těch společností, jež mají cokoliv co do činění, byť jen nepřímo, s Izraelem. Dále mají saúdští bankéři právo na svůj seznam přidávat nebo z něj odstraňovat společnosti podle svého uvážení, aniž by museli mít pro to jakýkoliv právně podložený důvod.

Nepřekvapuje, že tyto nelegální bankovní praktiky nemají žádné zajištění, což dopadá na investory, kteří podstupují velké riziko ztráty svých peněz, ohrožuje to jejich akcionáře a dále se vystavují riziku vyšetřování podle amerických bankovních zákonů, které jednoznačně zakazují finanční podporu terorismu. Kromě toho, že tyto prostředky podporují zájmy islámu, dvacet procent finančních prostředků označených jako „peníze určené pro dobročinné účely“, jdou přímo zahraničním společnostem na podporu džihádu. Ehrenfeldová varuje: “Rychle expandují a nyní jsou ve více než 80ti zemích a 300 finančních institucích na světě. Tento problém se šíří rychlostí stepního požáru!

Nápis na vlajce: Šaría pro ČR (Dílo  českého salafisty Jana Veličky)

V české republice probíhá propagace této nedemokratické a totalitní země srovnatelné se severní Koreou samozřejmě také! Minulý rok knižní veletrh (fotky zde), kde byla SA “království cenzury” čestným(!) hostem a to dokonce s podporou Ministerstva kultury ČR, Evropské unie, České televize, Českého rozhlasu apod. Jejich hlavním cílem bylo samozřejmě rozdávání islámské literatury a propagace islámu. Letos proběhla propagace na Praze 1, dále pak výstava fotografií a už se samozřejmě plánují i další akce. Že je islamizace i v ČR v plném proudu to už víme, otázka je jak to zastavit.

obrázek: Radikál a antisemita Haitham al-Hadad jezdí kázat i do pražské mešity

Zdroj informací v článku: http://www.shariahfinancewatch.org/

Komentáře

comments