Seznam jatek v ČR, která provádí rituální porážky

Přehled údajů z rozhodnutí MZe o výjimce z ustanovení § 5 zák. č. 246/1992 Sb.
vydaných po 1.10.2013

Jatka provádějící “halal” porážky:

1) Spisová značka – číslo jednací: 84372/2014-MZE-17214, 15OZ31054/2013-17214
2) Datum vydaného rozhodnutí: 17. 1. 2014
3) Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: JANKRI, spol. s. r. o., Vyžlovka
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam Kayumov, Khaled El Hamzi
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie Nostrifikační doložky, kopie osvědčení
o získání dílčí profesní kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 25133/2014-MZE-17214, 15OZ31054/2013-17214
2) Datum vydaného rozhodnutí: 11. 4. 2014
3) Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: JANKRI, spol. s. r. o., Vyžlovka
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam Kayumov, Khaled El Hamzi,
Abdalla El Bournou
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie Nostrifikační doložky, kopie osvědčení o získání dílčí profesní kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 83317/2013-17214, 15OZ30999/2013-17214
2) Datum vydaného rozhodnutí: 19. 12. 2013
3) Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: LOVELAND, s. r. o., Nýřany
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam Kayumov, Rachid Wehbe
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie Nostrifikační doložky, kopie osvědčení
o získání dílčí profesní kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 83314/2014-MZE-17214, 15OZ31050/2013-17214
2) Datum vydaného rozhodnutí: 19. 12. 2014
3) Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: VAIGL A SYN spol. s. r. o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam Kayumov, Rachid Wehbe
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie Nostrifikační doložky, kopie osvědčení
o získání dílčí profesní kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 21096/2014-MZE-17214, 15OZ31050/2013-17214
2) Datum vydaného rozhodnutí: 21. 3. 2014
3) Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: VAIGL A SYN spol. s. r. o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam Kayumov, Rachid Wehbe, Khaled
El Hamzi, Abdalla El Bournou
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie Nostrifikační doložky, kopie osvědčení
o získání dílčí profesní kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 21094/2014-17214, 15OZ8873/2014-17214
2) Datum vydaného rozhodnutí: 21. 3. 2014
3) Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: Jatka BOJMANY, s. r. o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Abdalla El Bournou,
Khaled El Hamzi
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní
kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 83316/2014-MZE-17214, 15OZ31030/2013-17214
2) Datum vydaného rozhodnutí: 19. 12. 2013
3) Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: Zdislav Sobotka, Střítež pod Křemešníkem
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní
kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 21098/2014-MZE-17214, 15OZ31030/2013-17214
2) Datum vydaného rozhodnutí: 21. 3. 2014
3) Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: Zdislav Sobotka, Střítež pod Křemešníkem
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Khaled El Hamzi, Abdalla
El Bournou
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní
kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 83914/2013-MZE-17214, 15OZ31098/2013-17214
2) Datum vydaného rozhodnutí: 3. 1. 2014
3) Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: Jaroslav Bareš – řezník, uzenář, Lužec nad Cidlinou
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rustam Kayumov
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie Nostrifikační doložky

1) Spisová značka – číslo jednací: 27577/2014-MZE-17214, 13OZ11287/2014-17214
2) Datum vydaného rozhodnutí: 16. 4. 2014
3) Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: jatka Raná provozovatel I. H. Farm, s. r. o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní
kvalifikace

————–

Jatka provádějící “košer” porážky:

1) Spisová značka – číslo jednací: 24972/2014-MZE-17214, 13OZ11244/2014-17214
2) Datum vydaného rozhodnutí: 14. 4. 2014
3) Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
4) Žadatel: Židovská obec Plzeň
5) Jatka určená v rozhodnutí: Rabbit Trhový Štěpánov a. s.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Arie Kestelbaum, Jan Günsberger
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie výučního listu

1) Spisová značka – číslo jednací: 33317/2014-MZE-17214, 15OZ11253/2014-17214
2) Datum vydaného rozhodnutí: 13. 5. 2014
3) Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
4) Žadatel: Židovská obec Plzeň
5) Jatka určená v rozhodnutí: Zelenka, s. r. o., Židlochovice
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Arie Kestelbaum, Jan Günsberger
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti

1) Spisová značka – číslo jednací: 41188/2014-MZE-17214, 15OZ15847/2014-17214
2) Datum vydaného rozhodnutí: 9. 6. 20014
3) Platnost rozhodnutí: kalendářní rok 2014
4) Žadatel: Židovská obec Plzeň
5) Jatka určená v rozhodnutí: Farma DRUHAZ, spol. s. r. o., Na Červeném hrádku
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Arie Kestelbaum, Jan Günsberger
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie výučního listu

Komentáře

comments