Skutečně víte, co všechno a odkud jíte?

Na základě našeho dotazu, adresovaného na Ministerstvo zemědělství, které má v kompetenci udělování výjimek na halal porážky pro rituální účely (oficielně tedy “povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat (§ 5f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů“), jsme obdrželi odpověď spolu seznamem legálně certifikovaných jatek (jmenovitě i řezníků), která vykonávají porážky pro Muslimskou obec v ČR. Oproti loňsku je to mírný nárůst. 

Nyní následuje jmenný seznam jatek a provozovatelů po 1. dubnu 2015.

“Dobrou chuť” A zkoumejte, co a odkud jíte!

stop_halal

1) Spisová značka – číslo jednací: 13OZ33709/2015-17214, 69246/2015-MZE-17214
2) Datum vydané rozhodnutí: 5. 1. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 8. 1. 2016 – 31. 12. 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: VAIGL a SYN, spol. s. r. o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Rustam Kayumov,
Abdala El Bourno, Mashrab Kurbonov
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí kvalifikace,
Nostrifikační doložka, kopie Nostrifikační doložky

1) Spisová značka – číslo jednací: 15OZ33782/2015-17214, 69483/2015-MZE-17214
2) Datum vydané rozhodnutí: 5. 1. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 8. 1. 2016 – 31. 12. 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: ZVOZD „Horácko“ družstvo
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní
kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 13OZ33708/2015-17214, 69245/2015-MZE-17214
2) Datum vydané rozhodnutí: 5. 1. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 8. 1. 2016 – 31. 12. 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: LOVELAND, spol. s. r. o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Rustam Kayumov,
Abdalla El Bourno
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní
kvalifikace, kopie Nostrifikační doložky

1) Spisová značka – číslo jednací: 15OZ33773/2015-17214, 65463/2015-MZE-17214
2) Datum vydané rozhodnutí: 5. 1. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 8. 1. 2016 – 31. 12: 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: jatka Janov
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Maftah Rebai
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní
kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 15OZ33783/2015-17214, 69482/2015-MZE-17214
2) Datum vydané rozhodnutí: 5. 1. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 8. 1. 2016 – 31. 12. 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: Střítež s. r. o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno, Rachid Wehbe,
Mashrab Kurbonov
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní
kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 13OZ33784/2015-17214, 69484/2015-MZE-17214
2) Datum vydané rozhodnutí: 11. 1. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 15. 1. 2016 – 31. 12. 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: Jatka Bojmany s. r. o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno, Rachid Wehbe,
Mashrab Kurbonov
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání dílčí profesní
kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 13OZ12807/2016-17214, 14964/2015-MZE-17214
2) Datum vydané rozhodnutí: 31. 3. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: doručenka se ještě nevrátila – 31. 12. 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: Jatka Bojmany s. r. o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdalla El Bourno
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: Osvědčení o získání profesní kvalifikace

stop_halal_kozel

Komentáře

comments