Skutečně víte, co všechno a odkud jíte?

Na základě našeho dotazu, adresovaného na Ministerstvo zemědělství, které má v kompetenci udělování výjimek na halal porážky pro rituální účely (oficielně tedy “povolení k porážce zvířat pro potřeby církví a náboženských společností, jejichž náboženské obřady stanoví zvláštní metody porážky zvířat (§ 5f zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů“), jsme … Continue reading Skutečně víte, co všechno a odkud jíte?