Smrtelná oddanost a zánik Západní civilizace – Ali Sina

Překlad úvahy / Ali Sina (zdroj) – Nedávno jsem na youtube viděl dokument s názvem “Smrtelná oddanost”. Jednalo se o skutečný příběh Jim Andersonové, která byla od malička vychovaná jako svědek Jehovův a nikdy se nad svoji vírou pořádně nezamyslela. Vdala se za Jima Kostelniuka, který byl rovněž horlivým svědkem Jehovovým a spolu měli dvě děti – syna a dceru. V roce 1975 společně s ostatními svědky Jehovovými čekali na konec světa a příchod Krista. Mnoho věřících se vzdalo majetku a prodalo své domy, zemědělci přestali obhospodařovat půdu a studenti studovat. Konec světa byl nevyhnutelný. “Watch Tower Bible and Tract Society” tj ústředí svědků Jehovových, několikrát předpovědělo Kristův druhý příchod a nástup Božího království, například v roce 1878, 1881, 1914, 1918 a 1925 a poslední v roce 1975. Pokaždé, když se proroctví nenaplnilo, mnoho věřících opustilo církev. Ale mnozí zůstali. Rok 1975 přišel a odešel a nic se nestalo. Jim začal mít pochybnosti a ptal se: “Když církev neměla pravdu o tak klíčovém bodu, co ostatní témata? Co když taky nemá pravdu?” Kim, jako pravý věřící, nedovolila těmto faktům zničit její víru. A jelikož nemohla žít s odpadlíkem, dostala od vedení církve povolení se rozvést. Svědci Jehovovi mají hodně společného s islámem. Mezi jiným, že žena rozvodem ztrácí své postavení ve společnosti. Její přátelé se jí vyhýbali a mimo církev žádné jiné neměla. Svědci Jehovovi, stejně jako muslimové, nemají mít přátelé mezi nevěřícími. Jediným způsobem jak získat své dřívější postavení bylo si najít nového manžela. Byla představena jinému Jehovistovi, kterého si časem vzala. Svědci Jehovovi, stejně jako muslimové, spolu nechodí. Vidí se jen v přítomnosti třetí osoby, což má za následek, že toho druhého poznají jenom povrchně. Kimin druhý manžel byl psychopat. Už během svatby si uvědomila, že si nevybrala dobře. Její nový manžel ji začal zneužívat a jelikož byl vychován jako Jehovista věděl, že žena má být vůči manželovi poslušná a tím ji ovládal. Kim se nakonec rozhodla o tom uvědomit vedení církve a požádat o povolení se s násilnickým manželem rozvést. Stejně jako v islámu, manželské násilí, na rozdíl od odpadlictví, není důvod k rozvodu. K jejímu zděšení se vedení církve postavilo na stranu jejího manžela a přikázalo ji ho poslouchat. Po zradě ze strany vedení církve si Kim konečně uvědomila, že nemluví za Boha. Statečně se svými dětmi utekla. Její násilnický manžel se ji vydal hledat. Našel ji a jednoho dne se vloupal do jejího domu, kde všechny tři zastřelil. Příběh Jim Andersonové vezme za srdce. Bylo by chybou si myslet, že se tento druh slepé oddanosti pouze vztahuje na věřící lidi. Nevěřící lidé mohou být ohledně svých přesvědčení stejně, ne-li více, fanatičtí. Včera muslimští zabijáci zmasakrovali 127 nevinných Pařížanů bez jakékoli náznaku provokace. Udělali to, neboť jim to nařídil jejich prorok. Muslimové mají slíbený ráj, pokud zabijí nevěřící. Od roku 2001 vedou webové stránky thereligiousofpeace.com seznam teroristických útoků. Je jich více než 27 tisíc. Za posledních čtrnáct let se jedná o teroristický útok každý pátý den. Ale islámský terorismus nezačal 11. září 2001. Začal v roce 624 brzy poté co Mohamed emigroval do Medíny. Podle jednoho zdroje bylo muslimy za čtrnáct století zabito 280 miliónů lidí. Nejsou v tom však započítaní muslimové zabití muslimy. Zabíjení je součástí islámu. Korán říká (2:216): ‘Bojování je předepsáno, i když se vám nelíbí. Je možné, že máte rádi něco, co pro vás není dobré, a naopak milujete to co je pro vás špatné‘. Existují stovky veršů, které vyzývají muslimy zabíjet. Ti co věří v islám, nemají jinou možnost než zabíjet. Jestliže nezabíjí, tak jsou pokrytci. Jak muslimové zabíjeli nemuslimy, mnoho Arabů z nich mělo strach a přestoupilo na islám, hlavně z důvodu uchování bezpečnosti. Obyvatelstvo z vesnice al-Zarrar nacházející se na sever od Medíny postavilo mešitu a prohlásilo se za muslimy, aby si zachránili své životy a životy svých dětí. Mohamedovi společníci mu řekli, že obyvatele al-Zarrar jsou pokrytci a ve skutečnosti mu vůbec nevěří. Mohamed nařídil vypálit jejich mešitu s věřícími uvnitř. Ačkoliv historici neví proč byli obyvatele al-Zarrar obvinění ze vzpírání se Mohamedovi a proč si zasloužili být upálení zaživa, můžeme se jen domnívat, že reptali proti nařízení Boha přepadat a masakrovat neozbrojené muže, krást jejich majetek a znásilňovat jejich ženy, a váhali se toho zúčastnit. Přestože Arabové nebyli proslulí vysokou morálkou, je přirozené, alespoň pro ty, jejichž svědomí nebylo úplně zničeno, aby věděli, že zabíjení, znásilňování a krádež nepochází od Boha. Po smrti Mohameda, ještě než ho stačili pohřbít, začali muslimové bojovat o jeho nástupnictví. Během Aliho kalifátu se navzájem zmasakrovaly sta tisíce muslimů. Každá skupina tvrdila, že víra ostatních není pravá. Boj muslimů mezi sebou neskončil a nikdy neskončí. Muslimové musí zabíjet, aby prokázali svoji oddanost k Bohu. Západní civilizace páchá smrtelnou chybu, když nechává muslimy volně vstoupit do svých zemích a usadit se tam. Muslimové věří ve vražednou víru, napodobují proroka-vraha a uctívají vražedného Boha. Nevidí nic špatného na zabíjení nevěřících. Ne všichni muslimové jsou praví věřící. Mnoho z nich má pochybnosti a někteří i odvahu je vyjádřit. Například letos na Al Azharské univerzitě Al Sisi mluvil k nejvyšším klerikům své země a prohlásil: ‘Není možné, aby jeden a půl miliónů muslimů zabilo zbytek obyvatelstva planety, aby jenom oni žili.‘ Tohle je rovněž důkaz o tom, v co muslimové věří. Věří tomu, neboť to řekl jejich prorok. Je to napsáno v jejich svatých knihách, a to ve více než sto verších. Pokud dovolíme muslimům k nám přijít a usadit se, jenom tím zveme své vlastní vrahy. Fakta to dokazují. Muslimové zabíjejí nemuslimy a zavazují se je zabíjet. Nezastaví se, dokud nezasejí strach do srdcí nevěřících, nezabíjí je a neznásilní jejich ženy. Bohužel západní civilizace je nakažená stejnou smrtelnou oddaností, která zabila Kim Andersonovou. Nejedná se o oddanost k Bibli, ale něčemu mnohem zavánějícímu. Tahle ideologie tvrdí, že všechny kultury jsou si rovné, morálka záleží na situaci, dobro a zlo jsou relativní a všichni lidé chtějí to samé. To jsou smrtelně nebezpečné lži. Kultura, která snižuje ženy na pozici zvířat, předepisuje kamenování a bití žen, dětské nevěsty, otroctví a znásilňování nevěřících není rovna kultuře, která uznává rovnost, demokracii a svobodu myšlení. Islám není vůbec kulturou. Je to barbarství. Islámská kultura je plná paradoxů, zatímco islámský terorismus je přebytečný. Mnoho lidí na západě to odmítá vidět. Mají zaslepenou oddanost vůči své klamné ideologii. Raději budou vinit Ameriku z vytvoření al-Káidy, Izrael z vytvoření Hamas a západ z ozbrojování ISIS než aby přijali holou skutečnost, že tihle lidé pouze dělají to, co jim nařídil jejich prorok. Jak je možné, že tak bezostyšně, drze a otevřeně lžou? Tihle lidé věří, že den je noc a černá je bílá. Jsou o tom opravdu přesvědčeni. Lze snad v jiné náboženské knize nalézt něco tak neslýchaného než tyhle lži? Karel Marx, jehož interpretace historie byla slepě přijata západní neosvícenou inteligencí a liberálními hlavními sdělovací prostředky, byl idealista. Z pohledu materialisty nebyl schopen pochopit složitost lidského myšlení. Myslel si, že jedinou motivací lidských citů a činů jsou peníze. Pravda je mnohem složitější. Lidé jsou motivovaní mnoha věcmi a peníze mezi ně patří. Podle Marxe jsou všechny války důsledkem ekonomických konfliktů. Ve skutečnosti lidé válčí z mnoha důvodů. Němci začali druhou světovou válku, aby nazpátek získali svoji hrdost. Evropané se zúčastnili křížových výprav, aby se pomstili muslimským okupantům. Američané se bili ve 40 válkách s minimálním ziskem údajně v zájmu odstranění diktátorů, za osvobození utlačovaných a vytvoření bezpečnějšího světa. Muslimové bojují s Izraelem z důvodu náboženské nesnášenlivosti. Vydělali by mnohem více peněz, kdyby s Izraelem obchodovali, než válčili. Muslimy k boji motivuje jejich víra. Džihádisté nejsou chudí. Osman bin Laden byl syn miliardáře. Nadin Malik Hassan byl dobře placený psychiatr, který pracoval pro armádu Spojených států amerických. Prakticky všichni muslimští teroristé pochází z dobře situovaných rodin. Peníze je nemotivují. Jsou motivování slibem jejich proroka, slibem ráje. Další falešné přesvědčení je, že muslimové jsou diskriminovaní a terorismus je jejich reakcí na útlak. Je to zjevná lež. Milióny křesťanů, budhistů, hinduistů, jezídů a bahájistů jsou systematicky pronásledovaní a zajímaní muslimy, a to dokonce s požehnáním vlád islámských zemí. Co provedli tihle nevinní lidé muslimům, že si zasloužili barbarskou smrt? Další smrtelné přesvědčení je, že muslimové chtějí stejné věci jako ostatní – dobrý život, prosperitu a štěstí. Muslimové, pokud jsou to praví věřící, milují smrt více než život. Problém je v tom, že musí zabíjet, aby se dostali do ráje. Zmíněná posvátná přesvědčení západu jsou falešná. Pravda není politicky korektní, takže tato přesvědčení lpí na lžích. Pravdou je, že islám není slučitelný se západní civilizací a muslimové nezvládají žít v harmonii s nemuslimy. Kim Andersonová zaplatila za svoji smrtelnou oddanost k falešnému přesvědčení svým životem a životem svých děti. Obyvatelé západu zaplatí za smrtelnou oddanost k falešnému přesvědčení svými životy a životy miliónů svých dětí. ISIS přísahala, že bude ve Francii pokračovat s útoky. Už jsou ve Francii. Jsou to muslimové schovaní mezi ostatními muslimy. Zdravý rozum diktuje vyhodit všechny muslimy z Francie. Jaký je jejich přínos této zemi? Přináší chudobu, násilí, znásilňování, zaostalost a nenávist vůči svému hostiteli; navíc svého hostitele chtějí znásilnit, podříznout, podrobit si ho a dominovat mu. Bohužel žijeme v době, kdy byl zdravý rozum obětován na oltář politické korektnosti. Smrtelná odhodlanost vůči falešnému přesvědčení, že všechny kultury jsou si rovné, přivede západ na kolena. Kim Andersonová nakonec uviděla světlo, bohužel to bylo pro ni a její děti příliš pozdě. Probudí se obyvatelé západu, než bude pozdě? Jediný způsob probuzení je poslat všechny muslimy nazpátek. V této fázi nic jiného nebude fungovat. Pokud si myslíte, že je to příliš drastické, představte si, co by muslimové udělali, kdyby pár příslušníků menšiny, například křesťanů nebo hindů, zabilo v převážně muslimské zemi pár muslimů. Během 48 hodin by byli příslušníci menšinové víry zmasakrovaní. O nic méně. Muslimové zabíjejí menšiny žijící mezi nimi, i když chodí po špičkách. Nemají se zabíjením problém. Zabíjení je součástí jejich víry. Mezitím my jsme ohromeni a nevíme co dělat s muslimskou menšinou, která mezi námi žije a která nás jednoho dne podrazí a zabije a znásilní naše dcery. Je pravdou, že ne všichni muslimové jsou teroristi. No a co? Jsou úrodnou půdou pro teroristy. Ochraňují teroristy. Lžou o své víře a chrání teroristy. Mají společnou ideologii. Následují stejného teroristu jako svého proroka. Když vám dám tisíc litrů dobrého vína a řeknu vám, že jeden sud je otrávený, napijete se z nich? Jeden z pěti muslimů žijících ve Francii, Velké Británii a dalších evropských zemi věří, že zabíjení hostitelů muslimy je ospravedlnitelné. Výzkum provedený arabskými webovými stránkami Aljazeera ukázal, že 81% z šedesáti tisíc arabských muslimů, kteří se ho zúčastnili, souhlasí s ISIS. Každý muslim představuje hrozbu pro náš život. Muslimové jsou jako nádrž benzinu. Vypadají neškodně, dokud se nesetkají s ohněm. Pak vybuchnou. Takzvaní umírnění muslimové se ve chvíli, kdy se k nim dostane jiskra jejich víry, promění ve vraždící teroristy. Chcete to vyzkoušet? Řekněte liberálnímu muslimovi, že Mohamed znásilňoval a doložte to důkazy z Koránu či hadísy. Pak sledujte, jak tento laskavý umírněný muslim na vás začne křičet, stane se agresivním a možná vás i uhodí. Nic si nenalhávejte. Neexistují umírnění muslimové. Jsou pouze muslimové a odpadlíci. Když jsme dovolili davům muslimů se usadit v našem středu, pozvali jsme tím naše potencionální vrahy. Muslimové věří, že jim Bůh nakázal zabíjet. Věří, že budou odměněni, když vás zabíjí a znásilní vaše ženy. Říkají svým dětem, že Korán je slovo Boží a je třeba ho následovat. Učí je tím, že zabíjení je Bohem povoleno. A západ to povoluje, zatímco mu nezbývá nic jiného než se modlit, že muslimové nebudou brát svoji víru vážně a nebudou ji doslova následovat. A že časem přestanou svoji víru praktikovat a neuseknou ostatním hlavy. A teď mi vysvětlete pojem šílenost! Pokud se brzy neprobudíme a pokud nepošleme všechny muslimy nazpět, odkud přišli, tak jsme odsouzeni k zániku. Musí odejít a vzít s sebou své děti. Jejich děti jsou vychovány a indoktrinovány jako muslimové. Už teď šikanují a mlátí naše děti a až dospějí, velké množství z nich začnou zabíjet naše děti. Pokud západ brzy nevyřeší problém, který muslimové představují, bude mít na svých rukách krev našich dětí. Pamatujte, že zlo zvítězí, pokud dobří lidé nic neudělají.
*** Poznámka redakce IVČRN – Ali Sina nevěří na reformu islámu, my necháváme toto téma otevřené.

Odkaz na dokument na youtube – pouze EN

Deadly Devotion – Witness to Murder https://www.youtube.com/watch?v=7k8gA37KMGE

Komentáře

comments