Srovnávací studie integrace imigrantů v 6ti evropských zemích

Srovnávací studie integrace imigrantů v šesti evropských zemích Prof. Dr. Ruud Koopmans, Department „Migration, Integration, Transnationalization“ Social Science Center Berlin (WZB) Sdělovací prostředky často citují zprávu o tomto sociologickém výzkumu. Protože výsledky studie odporují argumentačním postojům zastánců politicky korektního přístupu, je vhodné je podrobit bližšímu zkoumání. Studie byla provedena v roce 2008 mezi imigranty tureckého a … Continue reading Srovnávací studie integrace imigrantů v 6ti evropských zemích