Státní moc kriminalizuje činnost Bloku proti islámu

Vyšlo jako tisková zpráva Bloku proti islámu dne 24.11.2015 (link)

MARTIN KONVIČKA OBVINĚN

Státní moc kriminalizuje činnost Bloku proti islámu.

18. 11. bylo zahájeno trestní stíhání předsedy Bloku proti islámu Doc. Martina Konvičky, Ph.D. Byl obviněn podle §356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku za Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Tímto krokem zahájila vládní moc v České republice přímý útok na svobodu slova, svobodu shromažďování a na všechny občanské a politické svobody občanů. Učinila tak navíc symbolicky den poté, kdy jsme si připomněli, že uplynulo 26 let od 17. listopadu 1989, kdy právě požadavek na svobodu slova a shromažďování odstartoval rychlý přechod od totalitního komunistického zřízení ke svobodné společnosti.

Blok proti islámu důrazně protestuje proti tomu, aby se státní moc tímto brutálním způsobem pokoušela kriminalizovat občany, kteří vyjadřují svoje oprávněné obavy z totalitních ideologií. Vzhledem k tomu, že starší bratr ministra spravedlnosti Petr Pelikán je muslim a honorární súdánský konzul, jeví se výroky ministra spravedlnosti jako minimálně zaujaté. V souvislosti s tím se vyjádření ministra Pelikána z minulého týdne o tom, že bude stíhat každého, kdo se neuctivě vyjádří na adresu muslimů, jeví v poněkud trapném světle.

Jestliže se dnes Česká republika vrací k praxi předlistopadového komunistického režimu, který své politické oponenty zavíral do vězení, je na místě otázka, která další práva nám v nejbližší době budou odebrána. Budou rozpuštěny politické strany a spolky, které představují pro současné vládní strany nebezpečnou konkurenci? Nebo bude omezeno volební právo lidem, které ministři či samotný předseda vlády ČR označí za sektáře?

Blok proti islámu věří ve spravedlnost a v principy právního státu a je přesvědčen, že trestní stíhání Martina Konvičky bude neprodleně zastaveno, protože právo na svobodné vyjadřování názorů musí mít větší ochranu než směšná snaha dnešních vládnoucích elit o udržení koryt odstraněním politických konkurentů.

David Štěpán

tiskový mluvčí Bloku proti islámu

http://www.blokprotiislamu.cz/

bpi_horni_logo

Komentáře

comments