Státy balkánské stezky se dohodly, že:

 

Vyšlo na IVČRN 24.2.2016

Balkánská stezka

– Účinné řízení migrace vyžaduje co nejužší koordinace mezi partnery v souladu s evropským

právem a mezinárodními závazky

– Zranitelní lidé by měli dostat ochranu co nejblíže od země původu

– Odpovědnost v Evropě musí být lépe rozdělena

– Je třeba se vyhnout nepřiměřenému zatížení jednotlivých partnerů

– Není možné přijímat neomezený počet migrantů a žadatelů o azyl kvůli omezeným zdrojům a absorpční kapacitě jakožto i kvůli potenciálnímu riziku pro stabilitu a sociální soudržnost zemí

– Právo na azyl neznamená právo vybrat si zemi.

– Migrační proud balkánskou cestou musí být masivně snížen

– Toto snížení musí být provedeno s cílem zamezit nepřiměřenému zatížení tranzitními zeměmi podél trasy

– Spolupráce a vzájemná podpora na trase by měla být podstatně intenzivnější. Podle potřeby by se měly sjednotit normy registrace, podmínky pro odepření vstupu na hranicích a další zacházení s migranty, včetně jejich případné repatriace“.

– Dohoda uzavřená policejními prezidenty v Záhřebu byla vzata na vědomí. Hraniční kontroly po celé trase by měly být prováděny v souladu s pravidly.

– Země se navzájem podpoří vysláním policistů do nejvíce postižených pohraničních oblastí

– Spolupráce s Řeckem má nadále zásadní význam, a to zejména ve spolupráci s Makedonií

– Tyto státy jsou připraveny použít všechny příslušné nástroje, aby se snížil tok uprchlíků. V tom by měla sehrát civilně-vojenská složka důležitou roli

Zdroj: http://www.ceska-justice.cz/2016/02/staty-balkanske-stezky-jsou-pripraveny-snizit-migraci-i-s-pouzitim-armady/

Komentáře

comments