STOP HALAL: aktuální seznam halal řezníků a halal jatek

Naši dárečci si požádali hned o několik povolení. Zdroj: MZE

Seznam rozhodnutí od 1. 4. 2016 do 20. 3. 2017

1) Spisová značka – číslo jednací: 13OZ33708/2015-17214, 44446/2016-MZE-17214
2) Datum vydání rozhodnutí: 11. 8. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 29. 8. 2016 – 31. 12. 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: Loveland, spol. s. r. o. / JATKA NÝŘANY
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Rustam Kayumov, Abdala El Bourno
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace, kopie osvědčení o získání dílčí kvalifikace, kopie osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách, kopie Nostrifikační doložky

1) Spisová značka – číslo jednací: 13OZ33784/2015-17214, 69484/2015-MZE-17214
2) Datum vydání rozhodnutí: 23. 6. 2016
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 11. 7. 2016 – 31. 12. 2016
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: Jatka Bojmany s. r. o. / Žehušice
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Abdala El Bourno, Mashrab Kurbonov
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace, kopie osvědčení o získání dílčí kvalifikace

1) Spisová značka – číslo jednací: 15OZ247/2017-17214, 72715/2016-MZE
2) Datum vydání rozhodnutí: 11. 1. 2017
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 12. 1. 2017– 31. 12. 2017
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: ZAS Úžice, a.s.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdala El Bourno
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace, kopie osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách

1) Spisová značka – číslo jednací: 15OZ245/2017-17214, 72716/2016-MZE
2) Datum vydání rozhodnutí: 11. 1. 2017
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 12. 1. 2017– 31. 12. 2017
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: ZVOZD “Horácko”, družstvo
8) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Abdala El Bourno
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace, kopie osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách

1) Spisová značka – číslo jednací: 15OZ242/2017-17214, 72714/2016-MZE
2) Datum vydání rozhodnutí: 11. 1. 2017
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 12. 1. 2017– 31. 12. 2017
4) Žadatel: Muslimská obec v Praze
5) Jatka určená v rozhodnutí: Vaigl a syn, spol. s r.o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Rachid Wehbe, Rustam Kayumov, Abdala El Bourno, Mashrab Kurbonov
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie osvědčení o získání profesní kvalifikace, kopie osvědčení o získání dílčí kvalifikace, kopie osvědčení o způsobilosti pro osoby podílející se na úkonech souvisejících s porážením zvířat na jatkách, kopie Nostrifikační doložky

a jedni kosheristé – porážejí sice naprosté minimum, ale když už nebyli schopni svůj prapodivný kult 4000 let reformovat tak, aby jim “Nadpřirozená bytost” přestala nařizovat podřezávat zvířata záměrně bez omráčení – na seznam patří.

1) Spisová značka – číslo jednací: 15OZ27469/2016-17214, 67090/2016-MZE-17214
2) Datum vydání rozhodnutí: 6.1. 2017
3) Platnost rozhodnutí, od – do: 9. 1. 2017 – 31. 12. 2017
4) Žadatel: Židovská obec Brno
5) Jatka určená v rozhodnutí: Středočeská drůbež s.r.o.
6) Jméno osoby odborně způsobilé k porážce: Jan Günsberger
7) Způsob prokázání odborné způsobilosti: kopie výučního listu

NOVINKA
Aktuální seznam jatek, kde dochází k porážkám bez omráčení, naleznete na stránkách iniciativy StopHalal.cz

Komentáře

comments