“Střežte se falešných proroků”

Vyšlo na IVČRN dne 28.4.2015 (link)

Už dlouho se tady neobjevil kdysi populární občasník ISLÁMOFOB DNE … a tak, po delší přestávce, zařazujeme jednoho exkluzivního. Tento ISLÁMOFOB (a tudíž zcela jasný rasista, xenofob, ATD.) se dle Bible narodil co neposkvrněný zplozenec matky z plémě židovského a Otce, jedné z tří soupodstat trojice Boží. Není bez zajímavosti, že na jeho rodiště si dnes dělají nárok tzv. Palestinci a v rámci toho nároku jej zvolna etnicky čistí od křesťanů, Ježíšových následníků.

Jeho život a dílo a mise jsou dostatečně známy, jedněmi uctívány, druhými umenšovány. Islámci jej pokládají za jednoho ze subalterních proroků, taky trochu saďoura (má jim v den Soudu pomáhat hubit Židy. Křesťané v něm vidí Boží přítomnost na zemi, beránka Božího, Vykupitele lidstva z jeho hříchů. Rozumní ateisté pak velkou postavu dějin, učitele a filosofa, nebo i velký výmysl dějin, jak kdo, ale inspirativnost nepopírá snad nikdo.

Byť jsou ty 3 verze v dost zásadním rozporu, všechny Ježíšovi přiznávají mimořádné schopnosti, a co by to bylo za proroka/Boha/génia, kdyby nenazřel věci budoucí. Zdá se, že z toho nazření pramení asi nejslavnější ISLÁMOFOBNÍ proslov všech časů:

Dejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčí kůži, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je podle jejich ovoce. Cožpak lidé sbírají hrozny z trní a fíky z bodláků? A tak každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese špatné ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce, je poražen a vhozen do ohně. Tudíž je poznáte podle jejich ovoce.” (Mt 7: 15-20)

Nějakých 600 let před mohamedem… Džízus věděl své.

jezis_kristus_pic

Diskuze:

Už dlouho se tady neobjevil kdysi populární občasník ISLÁMOFOB DNE … a tak, po delší přestávce, zařazujeme jednoho…

Posted by Islám v České republice nechceme on 28. duben 2015

Komentáře

comments