Studie k německo-tureckému soužití

Vyšlo na IVČRN dne 18.12.2014 (link)

Studie k německo-tureckému soužití – otázky Turkům – tmavá je pro souhlas, světle modrá je nesouhlas:
1. Je islám jediné pravé naboženství?
2. V Německu musí být budováno ještě víc mešit
3. Přeji si aby někdy v Německu žilo víc muslimů než křesťanů
Je vidět, že stoupá podíl přísně náboženských muslimů. Jedná se o srovnání let 2010 a 2012 – jak by asi dopadl výsledek v r. 2014, o tom nemám pochyb.
63 procent mladých podporuje salafistickou akci Čti, kdy je rozdáván korán v němčině.
25 procent považuje ateisty za méněhodnotné lidi a 18 procent Židy
děkujeme naší příznivkyni Janě N.
http://www.welt.de/…/Tuerkische-Migranten-hoffen-auf-muslim…

2014-12-18_19-52-49

Diskuze k článku viz link FB nahoře

Komentáře

comments