Svědectví exmuslimky: v Česku funguje šaría i mnohoženství, jen se o tom neví

Bitarova 1Rozhovor je součástí projektu Exmuslimove.cz

 

Co říkáte na útoky, které se v minulých dnech odehrály v některých městech v Německu, v Rakousku i v dalších zemích? Píše se o tom, že mezi agresory byli i uprchlíci.
To se zřejmě dalo očekávat. Už před rokem Konvička v televizi říkal, že sexuální útoky budou na denním pořádku. Tito muži pochází ze společnosti, kde je obrovská sexuální frustrace. Protože, než našetří na věno, které je občas velmi vysoké až absurdní, nemají prostě šanci se oženit a přijít legálně k sexu.


Co podle vás chtěli tímto útokem vyjádřit? Byla to opravdu jen sexuální frustrace? Nechtěli tím ty ženy třeba i ponížit?
Tak určitě. Protože v islámském manželství neexistuje pojem znásilnění. V evropské společnosti, když si třeba manžel vynutí sex násilím i přes odmítnutí manželky, tak je to vlastně znásilnění. V islámu není. Tady existuje například hadís. Budu ho volně citovat – že žena musí muži vyhovět vždy, i kdyby měla spálit chléb. To znamená, i kdyby ta rodina měla přijít o obživu.

Po tom, co se staly ty útoky, se objevily hlasy, že i u Evropanů se přece stávají případy sexuálního násilí…
Ano, ale když v tomto případě muž napadne ženu, společnost ho za to neadoruje. Kdežto u muslima ano, protože dal najevo svou sílu, ukázal ženě, kde je její místo. A hlavně, u nás je to trestný čin.

I tady je muslimská komunita. Mohly by se zde stát podobné útoky?
Řekla bych, že ta komunita, která tady je, by si to zřejmě zatím nedovolila. Tady funguje dovoz manželek a podobně. Nebo když přijde nějaká nová holčina do mešity a konvertuje, tak se hned o ní ví a už jí hned někoho dohazují, aby se co nejdříve provdala. Protože to je podle nich samozřejmě to nejlepší. Také se děje to, že ti muži sem přijdou, ožení se, ale protože mají dejme tomu v Pákistánu nebo někde v těchto zemích domluvenou sestřenici, tak ji sem pak dovezou. Tady funguje polygamie. Nezávisle na českém právu. Jednu manželku si vezmou legálně na úřadě a druhou si vezmou jen v mešitě. Byť sňatek v mešitě není podle našeho práva uznatelný, pro muslimského věřícího je samozřejmě důležitější. Takže takhle může mít čtyři manželky a nikdo o tom v podstatě neví.

A funguje tady tedy i právo šaría?
Vím, že třeba při mešitě v Praze funguje šaríacký soud pro rodinu. Takže všechny tyto věci jako třeba rozvody nebo sňatky se dějí paralelně našemu právu.

A co to znamená? Co je nadřazené?
Znamená to třeba to, když se manželé rozvedou, žena může mít syna na vychování do dvou let a dceru do sedmi let. Pak musí jít automaticky k otci.

A to i když je žena Češka?
Ano, samozřejmě. Takhle to funguje. Pak třeba dítě odvezou, ona už ho nikdy neuvidí a nikdo s tím nic neudělá. Protože šaría je u nich nadřazená našemu demokratickému zřízení. Například s Alžírskem neexistuje žádná smlouva o vydávání dětí.

Bude se to podle vás opakovat, máme si na to zvyknout?
Opakovat se to zřejmě bude. Vzhledem k tomu, že se například v Německu nebo v Rakousku vůči tomu nevymezili okamžitě, dali těm násilníkům v podstatě velmi pádný argument, že jsme strašně bezzubí a vlastně se neumíme bránit. Takže proč oni by toho nevyužili? Takhle vlastně funguje islám. Oni naši humanitu berou jako naši slabost. To, že my na ně budeme hodní, neznamená, že oni budou hodní na nás. Pokud se jim nepostavíme opravdu odhodlaně, tak budeme vždycky ti slabší.

A pomůže třeba více kamer v ulicích, jak teď žádají v Německu?
To už je nesmyslné. To už je jenom velký bratr, který nás bude sledovat. Prostě ta společnost by měla být nastavena tak, že tyto patologické jevy je schopná a ochotná okamžitě řešit, a ne až ex post s tím, že to dopadne na většinu občanů úplně nelibě. Bohužel islám je neintegrovatelný. A říct, že nesmíme dopouštět, aby vznikala ghetta? To je hrozně složité. Ta orientální mentalita je taková, že ti lidé se chtějí družit. Takže ta ghetta vznikají nezávisle na vládách a samosprávách měst a obcí. Takže tady je v podstatě každá rada drahá. Jde o to, aby si politici opravdu nastudovali, jak islám funguje, protože to, co se dělo za dob proroka Mohameda, se děje doposud.

Belgie prý chce pro uprchlíky pořádat kurzy, kde jim vysvětlí, jak se mají chovat k ženám. Má to vůbec nějaký smysl?
Nedokážu si představit, že jim tam budou vysvětlovat, že ženy jsou rovny mužům, budou se k nim chovat hezky a jinak se stane jako co? Oni jsou opravdu velmi rozpolcení. Ty ženy prostě berou jako slabší. Například matka, kterou oni mají ctít a milovat, je často terčem násilí ze strany otce. Dítě vidí, že matka není schopna se bránit otci a není schopna se postarat o sebe ani o ty děti. Nebo když muž odjede na služební cestu a zůstane doma dejme tomu sedmiletý syn, tak ten odpovídá za tu matku. Vede modlitbu, říká, co se má koupit, co uvařit, zda dovolí jít ven, nebo nedovolí. Z toho všeho pak také vyplývá ten vztah k ženám.

Celý rozhovor s exmuslimkou Pavlínou Bitarovou si můžete přečíst na internetu: Parlamentní listy 12. 1. 2016 a Krajské Listy.


Projekt Exmuslimove.cz vznikl v reakci na propagandistický počin několika osob sdružených kolem palestinsko-českého muslima Šádího Shanaáha, jménem „Muslimové očima českých školáků“ (muslimove.cz).
Máme za to, že společenská diskuse na téma „islám“ je velmi nevyvážena a zdeformovaná pokrytectvím politické korektnosti. Náš projekt se snaží tuto disproporci věcnou a střízlivou formou alespoň trošku zmírnit.
Nabízíme tedy středním školám, druhým stupňům základních škol, knihovnám a klubům možnost poslechnout si příběh českých exmuslimů z první ruky.

Komentáře

comments