Svobodní vydali oficiální stanovisko k islámu a rizikům islamizace

Vyšlo na IVČRN dne 12.7.2015 (link)

Svobodní vydali oficiální stanovisko k islámu a rizikům islamizace. Pustili se v něm i do vyžírkovských organizací typu HateFree. Je to krok správnou cestou, gratulujeme!

Prohlášení ale zkritizovala Listopadová frakce Svobodných jako málo konkrétní.

svobodni
Co na to říkáte vy?


1. Svobodní prosazují sekulární stát. Stavíme se negativně k jakémukoliv prosazování politického islámu a odmítáme jakékoliv začleňování práva šaría do státní moci včetně lokální úrovně.

2. Stát musí prosazovat rovnost pohlaví před zákonem a žádné náboženství nesmí nerovnost pohlaví vynucovat ani prostřednictvím státu ani násilím.

3. Jakékoliv zvýhodňování či úlevy z náboženských důvodů nejsou v právním řádu přípustné. Před zákonem jsme si všichni rovni. Náboženství je soukromou věcí každého jednotlivce.

4. Zásadně odmítáme dotace z veřejných peněz náboženským organizacím a institucím, integračním programům, neziskovkám propagujícím multikulturní (a ani žádnou jinou) agendu jako Hate free culture nebo evropské fondy proti islamofobii. Financování náboženství musí zůstat u soukromých příspěvků jeho podporovatelů.

5. Musí být umožněna svoboda vyznání libovolného náboženství, stejně tak ale i jeho kritika či parodie. Stavíme se proti politické korektnosti a prosazujeme možnost diskriminace v soukromém sektoru.

6. Pro Svobodné má ochrana hranic smysl a prosazujeme zachování současné české azylové legislativy. Jsme proti intervenci EU do imigračních politik členských států například formou přerozdělování migrantů. Lisabonská smlouva, která tento zásah do suverenity států umožnila, je jeden z důvodů proč prosazujeme referendum o vystoupení z Evropské unie.

7. Svoboda ochránit si majetek a zdraví legálně drženou zbraní musí být zachována a posílena. Odmítáme jakoukoliv snahu státu či EU o její regulaci. Ozbrojení občané se budou moci efektivně bránit proti případnému násilnému radikalismu.

8. Odmítáme aplikaci kolektivní viny. Trestné činy musí být posuzovány individuálně. Jsme proti plošnému odsuzování skupin na základě náboženství, národnosti či etnika.
Z kritiky – pokus o překlad prohlášení do řeči faktické politiky Svobodných:

“1. Svobodni nemaji nic proti jakémukoliv prosazování politického islámu, pokud se netýká státu. Právo šaría by nám vadilo jen jako státní ci lokální zákon. “Soukromé” uplatňování obého v rodině či v komunitě je SVOBODOU.”
“2. Stát musí prosazovat rovnost pohlaví před zákonem, ale nesmi branit ponižování a zneužívání žen třeba doma či v komunitě, například pomocí “soukromého” islámského soudu. Žádné náboženství nesmí nerovnost pohlaví vynucovat násilím, ale pokud se ženy podřizují nerovnosti dobrovolně, tak je to SVOBODA.”
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1618913175042544&id=1517866741813855
Jaký je váš názor?

Diskuze:

Svobodní vydali oficiální stanovisko k islámu a rizikům islamizace. Pustili se v něm i do vyžírkovských organizací typu…

Posted by Islám v České republice nechceme on 12. červenec 2015

Komentáře

comments