Tak trochu cenzurované demokratické veřejnoprávní médium… (legálně)

Vyšlo na IVČRN dne 16.2.2015 (link)

Česká televize má úhel pohledu zpravodajství předepsaný od Evropské komise. Na středečním zasedání Rady ČT to tvrdil během debaty o zpravodajství z Ukrajiny radní Michal Jankovec. “Doporučený úhel pohledu” se jistě bude týkat i jiných témat, zpravodajství o islámu nevyjímaje. Bude navýsost zajímavé zjistit, co konkrétně jsou to ty předepsané “tradice evropského humanismu a kritického myšlení” a jak daleko tato kontrola sahá.

„Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat, obhajovat a dívat se na všechno z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení.“ Pokud se prokáže, že je to pravda, je to naprosto zásadní porušení principu nezávislosti „veřejnoprávního média“, který je určen zákonem a na který přispíváme.
Jednání Rady ze 4. 2. 2015, čas 135:20http://www.ceskatelevize.cz/ra…/prenos-jednani-po-internetu/

palec_dolu
Pochybnosti o objektivitě ilustruje analýza „diskusního“ pořadu Hyde Park ČT24, kde mohou diváci klást otázky. Ty s vyšším ohodnocením prý mají podle ČT šanci na odpověď hostem. Opak je pravdou. Pořad sleduje předem dané vlastní zadání. Analýza pořadů od prosince 2014 ukazuje, že redaktoři bez výjimky ignorují divácké hodnocení, ve všech 25 případech byly vybrány ne ty otázky, které nejvíc diváků chtělo slyšet, ale ty z prostředku, nebo dokonce z konce diváckého žebříčku.

V rozhovoru s doc. Konvičkou z 28. ledna 2015 se žádná z prvních 14 otázek nedostala na řadu – celkový průměr 169 je vůbec nejhorší z celého vzorku. Dokonce čtyři z položených otázek měly pořadí nad 300, tedy bylo víc než 300 jiných otázek, které chtělo slyšet víc diváků. Rozpor chování moderátorů při rozhovoru s Muhamedem Abbasem a s Martinem Konvičkou určitě nelze vysvětlit objektivitou nebo vyvážeností a na vybraných otázkách rovněž vidíme, že nejen moderátorka, ale i redakce měla jasnou vlastní představu o tom, jaký dojem si divák z tohoto pořadu má odnést. ČT by měla přestat předstírat objektivitu a raději místo výmluv zapracovat na změnách, protože její obraz mezi občany začíná zavánět skandálem.

http://ceskapozice.lidovky.cz/hyde-park-ct-pres…/forum.aspx…

Diskuze:

Komentáře

comments