Tisková zpráva IVČRN z celorepublikového setkání antiislámských aktivistů v Praze 18.10.2014

Vyšlo na IVČRN dne 18.10.2014 (link)

Dnešní setkání antiislámských aktivistů bylo výborné, dorazilo více než 250 islamoklastů.  Kdo nedorazil, o hodně přišel, ale není všem dnům konec, můžete to napravit příště… Dvě výborné přednášky Martina Konvičky, produktivní výměna názorů a kontaktů, příprava islamoklastních kampaní… naši miláčci se mají na co těšit! Tisková zpráva zde:

 

Tisková zpráva
Islám v České republice nechceme!

Dnes se v Praze sešlo více než 200 antiislamistických aktivistů, kteří se aktivně účastnili petiční akce proti plnému uznání Islámu v České republice, kterou již podepsalo více než 25 000 občanů. Na akci v zahradní restauraci v Riegrových sadech deklarovali všichni přítomní aktivní připravenost k tomu bojovat proti narůstající nesnášenlivosti a agresivitě, která se dnes projevuje nejen v tzv. Islámském státě, kde jsou hromadně a bestiálně vražděni všichni, kteří odmítají diktát islámských fanatických vrahů, ale také v západoevropských zemích, kde narůstá fanatismus zvláště mezi mladšími muslimy.
Ing. Jiří Barták varoval před narůstající snahou fanatických islamistů, kteří v Evropě prosazují nadřazenost islámského práva šaría nad právem evropských zemí, na jejichž území muslimové žijí.
Doc. Mgr. Martin Konvička, Ph.D. ve své přednášce upozornil na narůstající expanzi islámu, který s sebou nese totální rozpad právního systému založeného na rovnosti lidí a nedělitelnosti lidských práv. „Není-li islám schopen přiznat právo na život lidem jiného vyznání i ateistům, není-li ochoten garantovat stejná lidská, občanská a politická práva ženám a není-li současně schopen také například přijmout naše zákony chránící všechny živé tvory, pak je takovéto náboženství neslučitelné s naší evropskou kulturou. Tedy není-li islám schopen přijmout naše zákony, nemáme my samozřejmě žádnou povinnost přiznat muslimům právo na registraci jejich náboženství, které ohrožuje naše kulturní tradice a naši civilizaci jako takovou,“ uvedl docent Konvička.
Účastníci dnešního setkání se dohodli na dalších krocích, které by měly vést ke změně zákona o církvích a k odebrání registrace Ústředí muslimských obcí, protože ideologie, kterou v mešitách hlásají, je v příkrém rozporu s Ústavní listinou práv a svobod, která je integrální součástí Ústavy České republiky.

Za hnutí: Islám v České republice nechceme
Ing. Jiří Barták

————————

Několik momentek ze včerejšího srazu ivčrn Praha 2014.: 

1903012_10152821897172938_3847634476698351891_n 10154957_10152821897167938_9092624316172532434_n

10660288_10152821897162938_5767071881262713639_n 10685499_10152821897137938_5662772258729333251_n 10686727_10152821897157938_1928392871625911996_n

 

Diskuze k článku viz link FB nahoře

 

Komentáře

comments